Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |
Số 46 Ngày xuất bản: 01.06.2008

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

10-05-2008 Quyết định số 2053/QĐ-UBND Về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Bàu Đưng (khu II), huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 3
10-05-2008 Quyết định số 2055/QĐ-UBND Về ban hành Tiêu chuẩn Vệ sinh - Văn minh năm 2008 9
12-05-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 18
12-05-2008 Quyết định số 2070/QĐ-UBND Về điều chỉnh lộ giới của đoạn tuyến đường Vành đai phía Đông thành phố, từ chân cầu Phú Mỹ (quận 2) đến ngã tư Bình Thái (quận 9) 21
13-05-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm thành phố (giai đoạn 2006 - 2010). 23
16-05-2008 Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2007 - 2008 và công tác tuyển sinh năm 2008 - 2009 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 32

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

22-04-2008 Công văn số 2041/LĐTBXH-TTr V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH 35

Sở Xây Dựng

23-04-2008 Thông báo số 2687/TB-VP Về việc nộp 02 bộ hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và xin cấp giấy phép thầu xây dựng (đối với nhà thầu nước ngoài nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C) 37

Ủy ban nhân dân quận 3

09-05-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận 3 39