Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4205QĐ-UBND về điều chỉnh Lệnh xây dựng công trình khần cấp Hệ thống khí Oxy y tế tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 5 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4206QĐ-UBND về điều chỉnh Lệnh xây dựng công trình khần cấp Hệ thống khí Oxy y tế tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4207QĐ-UBND về điều chỉnh Lệnh xây dựng công trình khần cấp Hệ thống khí Oxy y tế tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4208QĐ-UBND về điều chỉnh Lệnh xây dựng công trình khần cấp Hệ thống khí Oxy y tế tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4209QĐ-UBND về điều chỉnh Lệnh xây dựng công trình khần cấp Hệ thống khí Oxy y tế tại Bệnh viện dã chiến truền nhiễm số 5D tại Khu B thuộc Ký túc xá Đại học Quốc gai thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4210QĐ-UBND về điều chỉnh Lệnh xây dựng công trình khần cấp Hệ thống khí Oxy y tế tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Đa kho khu vực Củ Chi | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4211QĐ-UBND về điều chỉnh Lệnh xây dựng công trình khần cấp Hệ thống khí Oxy y tế tại Bệnh viện điều trị Covid-19 huyện Nhà Bè | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4212QĐ-UBND về điều chỉnh Lệnh xây dựng công trình khần cấp Hệ thống khí Oxy y tế tại Bệnh viện điều trị Covid-19 huyện Bình Chánh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4213QĐ-UBND về điều chỉnh Lệnh xây dựng công trình khần cấp Hệ thống khí Oxy y tế tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Đa khoa khu vực Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4214QĐ-UBND về điều chỉnh Lệnh xây dựng công trình khần cấp Hệ thống khí Oxy y tế tại Bệnh viện điều trị Covid-19 quận Bình Thạnh |
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10-02-2023 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 5 Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 5 19/01/2023
16-01-2023 Quyết định số 165/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2022 16/01/2023
10-01-2023 Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Trưòng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 20/01/2023
09-01-2023 Quyết định số 23/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 10 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệụ lực, còn hiệu Ịực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2022 09/01/2023
05-01-2023 Quyết định số 07/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 3 về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 3 hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2022 05/01/2023
05-01-2023 Quyết định số 41/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2022 05/01/2023
05-01-2023 Quyết định số 42/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công bố Danh mục văn bản quỵ phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2022 05/01/2023
03-01-2023 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 15/01/2023
09-12-2022 Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 đến hết thời gian thực hiện thí điễm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội 01/01/2023
16-01-2022 Quyết định số 3879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 16/01/2022