Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
05-02-2018 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 05/02/2018
31-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi 09/02/2018
29-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh 06/02/2018
29-01-2018 Quyết định số 309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú hết hiệu lực toàn bộ năm 2017 29/01/2018
26-01-2018 Quyết định số 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành 26/01/2018
24-01-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 05/02/2018
23-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi 31/01/2018
16-01-2018 Công văn số 264/UBND của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp v/v đính chính Quyết đinh số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 cua Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 16/01/2018
16-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế 26/01/2018
11-01-2018 Quyết định số 53/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 11 về việc công bố Danh muc văn bản quy phạm pháp luât của Ủy ban nhân dân Quận 11 hết hiệu lực năm 2017 11/01/2018