Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng đường đê nội đồng khu vực 233ha, ấp Rạch Lá (giai đoạn 1), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài. | Điều chỉnh thành viên Tổ Thẩm định Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh | Ngày 12/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ Công tác tham mưu về các đồ án quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, nước thải của Thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Sửa chữa, nâng cấp hẻm 87 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Cải tạo, chỉnh trang Công viên Gia Định, Phường 3, quận Gò Vấp | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đầu tư xây dựng công trình kết nối giao thông đường Quang Trung - Nguyễn Văn Công - Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Cải tạo và mở rộng Bệnh viện Quận 8 | Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1 tại phường Linh Chiểu quận Thủ Đức |
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
07-08-2020 Quyết định số 2845/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/08/2020
04-08-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 8 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 12/08/2020
03-08-2020 Quyết định số 2710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 7 03/08/2020
03-08-2020 Quyết định số 2711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Tân Bình 03/08/2020
30-07-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thưong binh và Xã hội Quận 7 10/08/2020
29-07-2020 Quyết định số 2686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phê duyệt Đề án "Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính" 29/07/2020
29-07-2020 Quyết định số 2678/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực thư viện 29/07/2020
29-07-2020 Quyết định số 2679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực văn hóa và thể thao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 29/07/2020
28-07-2020 Quyết định số 2660/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc ban hành tiêu chí và quy trình công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch”, “Phường - xã - thị trấn sạch và xanh” và “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” 28/07/2020
28-07-2020 Quyết định số 2658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cần Giờ 28/07/2020