Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ kỹ thuật chia sẻ kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng đường sắt đô thị | Chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện biên soạn bộ tài liệu dạy và học tiếng Hoa, Khmer, Chăm | Thành lập Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN năm 2017. | Thành lập Tổ công tác quản lý nợ chính quyền địa phương. | Thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Tài trợ thể thao cho người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. | Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài | Ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa - văn minh đô thị” giai đoạn 2017 - 2021 trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại thành phố Hồ Chí Minh | Ban hành Chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020. | Đặt tên mới cho 185 (một trăm tám mươi lăm) tuyến đường trên địa bàn huyện Củ Chi. |
Số 88 Ngày xuất bản: 15.08.2017

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

10-07-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 3
19-07-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 9

Ủy ban nhân dân quận 8

12-07-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8. 19

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

10-07-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 32

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

31-07-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. 34

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

17-07-2017 Quyết định số 3745/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn huyện Củ Chi. 38
18-07-2017 Quyết định số 3763/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố quy định những nội dung được giao theo các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 55