Quyết định 30/2014/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 03/09/2014
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 13/09/2014
Số, ký hiệu: 30/2014/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 22/02/2018
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ- UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Lĩnh vực: Nông nghiệp - Nông thôn
Người ký: Lê Thanh Liêm
Công báo: Số 55 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản bị sửa đổi/ bổ sung/ được đính chính

Quyết định về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 27/04/2013
Văn bản căn cứ

Quyết định về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 18/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/2011

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 491/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 16/04/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 800/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/06/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 695/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 08/06/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 342/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 20/02/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 498/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 21/03/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/04/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/12/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 72/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 19/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/02/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 86/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 28/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/02/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/2013/TT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 07/08/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Xây dựng năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2018/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/02/2018
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/2018
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5784/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/10/2017
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/2017