Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 12/02/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 22/02/2018
Số, ký hiệu: 04/2018/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020.
Lĩnh vực: Nông nghiệp - Nông thôn
Người ký: Lê Thanh Liêm
Công báo: Số 16 - năm 2018

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 27/04/2013

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ- UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 30/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 03/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/2014
Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 43/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 59/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 77/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/09/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 136/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 42/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/04/2017
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 161/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/12/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/04/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 08/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/01/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 108/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 09/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/01/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 349/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/12/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2017/TT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 14/02/2017
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 72/2017/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/07/2017
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Đầu tư công
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Xây dựng năm 2014
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: