Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
29-01-2018 Quyết định số 309/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú hết hiệu lực toàn bộ năm 2017 29/01/2018
27-04-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản 03/05/2017
23-07-2014 Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 23/07/2014
07-07-2014 Quyết định số 2093/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013. 07/07/2014
06-05-2014 Quyết định số 1504/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. 06/05/2014
29-08-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú. 29/08/2013
17-07-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú. 24/07/2013
28-02-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân công thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú quản lý. 07/03/2013
08-10-2012 Quyết định số 4708/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực. 08/10/2012
18-09-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú. 25/09/2012