Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UB ND về việc phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc theo phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc xếp hạng I đối với Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp là K’= 2,5 lần của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bếp, huyện Củ Chi. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc công bố 01danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc công bố 09 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. |

Luật Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (971)
Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2701/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 2702/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6. Quyết định số 763/QĐ-UBND-NC về bãi bỏ Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 Ủy ban nhân dân quận 4 về thành lập Thanh tra xây dựng quận 4 và Thanh tra xây dựng 15 phường thuộc quận 4. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 40, tổ dân phố 40A thuộc khu phố 4, phường Linh Chiểu. Quyết định số 2599/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Trung An, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 2805/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành mới và bãi bỏ, hủy bỏ. Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về tuyển dụng và chế độ tập sự đôi với công chức phường, xã, thị trấn. Quyết định số 2976/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Thạnh An, huyện Cần Giờ giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 2977/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 4. Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2979/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 2986/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Quản lý Dự án thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế về sử dụng thư điện tử công vụ. Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về ủy quyền xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 9. Quyết định số 3012/QĐ-UBND ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào thành phố. Quyết định số 3014/QĐ-UBND ban hành Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố. Quyết định số 3326/QĐ-UBND về phê duyệt "Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015" Quyết định số 759/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3651/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. Quyết định số 4036/QĐ-UBND về ban hành Khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 40, tổ dân phố 40A thuộc khu phố 4, phường Linh Chiểu Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND về thực hỉện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 5 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối vói cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 2367/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1. Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều Iệ tổ chức và hoạt động của Hội Cựu giáo chức quận 10 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội Đồng Nhân Dân và ủy Ban Nhân Dân ban hành ngày Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 15 thuộc quận 10 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh. Quyết định số 2315/2009/QĐ-UBND về ban hành quy chế phối hợp quản lý môi trường và vệ sinh đô thị trên địa bàn Quận 1 Quyết định số 134/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 1. Quyết định số 3029/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 1. Quyết định số 3027/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 1 Quyết định số 3013/QĐ-UBND ban hành Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố. Quyết định số 3523/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2015. Quyết định số 763/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 3732/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Nhà Bè. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nhà Bè giai đoạn 2011 - 2020. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 10. Quyết định số 5800/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Quyết định số 6116/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Quyết định số 4226/QĐ-UBND về viêc công bố thủ tuc hành chính mói ban hành về an toàn thưc phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân quận - huyện, Uy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 4178/QĐ-UBND Phê duyệt Đề cương Quy hoạch Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3768/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013 - 2020". Quyết định số 3891/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020. Quyết định số 3923/QĐ-UBND ban hành chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3946/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã An Thới Đông, huyện cần Giờ giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú. Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND về ban hành tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tập trung trên địa bàn huyện cần Giờ Quyết định số 4327/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn giai đoạn 2013 - 2015 Quyết định số 4420/QĐ-UBND về phê duyệt Đề cương Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND về điều chỉnh mức phụ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn Quyết định số 4228/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày 21 12 2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 12 2011 của Bộ Chính trị Quyết định số 4230/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Hưng Long, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015 Quyết định số 4245/QĐ-UBND về ban hành định mức kinh phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 4326/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình "ứng dụng Khoa học công nghệ giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2013 - 2015, tầm nhìn đến 2020" Quyết định số 3888/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mói ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 3457/QĐ-UBND về duyệt Quy chế quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) Quyết định số 4034/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sua đổi, bô sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Họp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về ban hành chính sách khuyến khích hỏa táng tại Thành phố Hồ Chí Minh Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về quy định một số mức chi cụ thể cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về ban hành quy đinh một số nôi dung và mức chi thưc hiên các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về ban hành Khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về thực hỉện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 5 2010 của Chính phủ "Quy định về miễn, gỉảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015" Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, Thành phố Hồ Chí Minh Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về tổ chức thu phí sử dụng dịch yụ đường bộ (chiều xe đi ra) thuộc dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 (phần 1, giai đoạn 2) Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về tiêu chí để chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về chất vấn và trả lòi chất vấn tại Kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về nhỉệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013 Quyết định số 4174/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, trỉều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố. Quyết định số 4359/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4586/QĐ-UBND về phê duyệt đề án nông thôn mới xã Long Hòa, huyện Cần Giờ giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 4722/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Đề án số hóa tài liệu Kho Lưu trữ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 (2013 - 2015). Quyết định số 4737/QĐ-UBND về chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 49/2000/QĐ-UB-VX ngày 10 tháng 8 năm 2000 và Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 4684/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Củ Chi Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Củ Chi Công văn số 111/2004/QĐ-UB QUYÉT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ vế thành lập Chi cục Bảo yệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định số 4579/QĐ-UBND về việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp công Lập, giám định viên tư pháp, danh sách người giám định tư pháp theo vụ vỉệc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản Quyết định số 2979/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tam Thôn Hiệp, huyện cần Giờ giai đoạn 2013 - 2015 Quyết định số 2986/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Quản lý Dự án thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 3194/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn giai đoạn 2013 - 2015 Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4930/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 4931/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 4933/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Hòa Phú, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 5003/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 5006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 4932/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Củ Chi. Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ. Quyết định số 4915/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố. Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng Gỉai thưởng "Công nghệ thông tin - Truyền thông Thành phố Ho Chí Minh". Quyết định số 1724/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực. Quyết định số 1725/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 5189/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 5190/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 5191/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè gĩai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 5192/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 5193/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 5194/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Tân Quý Tây, huyẹn Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 5195/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 5196/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 5197/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 2991/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành. Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ban hành mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố. Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Quận 9. Quyết định số 189/QĐ-UBND công bố hết hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành. Quyết định số 190/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Quyết định số 5058/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và địnhh biên của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố sang Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5248/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" của Thủ tuớng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5346/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Cải cách hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1059/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực. Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể Thành phố Hồ Chí Mỉnh giai đoạn 2013 - 2020. Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ban hành Danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3195/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 3194/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi. Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá nhà, đất do Nhà nước quản lý theo giá thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5662/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển nghề luật sư đến năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5550/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5818/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Hóc Môn. Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND Về sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 Công văn số 162/2005/QĐ-UB V/v phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách,công chức phường Quyết định số 171/2007/QĐ-UBND Về việc tách, thành lập tổ dân phố, khu phố thuộc phường Tân Phong Quyết định số 3425/2007/QĐ-UBND Về thành lập Thanh tra Xây dựng 14 phường thuộc quận 6 Quyết định số 3426/2007/QĐ-UBND Về thành lập Thanh tra Xây dựng quận 6 Quyết định số 1420/2008/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2004 - 2009 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND Về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quychế phối hợp tiếp công dân,xử lý đơn,giải quyết tranh chấp,khiếu nại,tố cáo trên địa bàn quận Bình Thạnh Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn quận Bình Thạnh Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan Quyết định số 530/2005/QĐ-UBND Về việc Công nhận Tổ dân phố chia tách thành lập mới Quyết định số 240/2007/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập Tổ dân phố mới Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công Iập,tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tạm thời Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, tổ chức và hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng dân gian trên địa bàn quận Công văn số 340/2008/QĐ-UBND Ban hành quy chế và chính sách an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin Phú Nhuận Quyết định số 302/2008/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn quận Phú Nhuận Quyết định số 1158/2007/QĐ-UBND Về việc thành lập Thanh tra xây dựng quận và Thanh tra xây dựng phưòng Quyết định số 325/2007/QĐ-UBND Về quy định giá trị ngày công lao động chi trợ cấp đối vđi lực lượng dân quân tự vệ khi được điều động làm nhiệm vụ; phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chỉ huy dân quân tự vệ Quyết định số 425/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phốì hợp công tác giữa phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao với trung tâm Văn hóa và trung tâm Thể dục thể thao quận Phú Nhuận Quyết định số 1099/2005/QĐ-UBND Về số Iượng cán bộ chuyên trách,công chức chuyên môn và cán bộ không chuyên trách để thực hiện khoán định biên và kinh phí hoạt động. Quyết định số 812/2005/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình gỉải qnyết giấy tờ hành chính cho dân Quyết định số 414/2005/QĐ-UB Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc ủy ban nhân dân 15 phường Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách thuộc ủy ban nhân dân 15 phường của quận Phú Nhuận Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy uớc mẫu Tổ dân phổ và quy trình thẩm định Quy ước Tổ dân phố Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng ủy ban nhân dân quận 3 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức, họat động của Trung tâm Thể dục thể thao quận 10 Quyết định số 003/2009/QĐ-UBND Thành lập và ban hành Quy chế Tổ chức - Hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn Quận 10. Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ Cán sự tình nguyện phường 15 thuộc quận 10 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 14 thuộc quận 10 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự- tình nguyện phường 13 thuộc quận 10 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 12 thuộc quận 10 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ cán sự tình nguyện phường 11 thuộc quận 10 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 10 thuộc quận 10 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 9 thuộc quận 10 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 8 thuộc quận 10 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện thuộc phường 7 quận 10 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chúc và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 6 thuộc quận 10 Quyết định số 14/2006/QĐ-uBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ cán sự tình nguyện phường 5 thuộc quận 10 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và họat động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 4 thuộc quận 10 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 3 thuộc quận 10 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 2 thuộc quận 10 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự tình nguyện phường 1 thuộc quận 10 Công văn số 01/2006/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 về ban hành Qui chế hoạt động của Câu lạc bộ Chủ nhiệm Khu phố văn hóa Quận 10 Công văn số 5122/QĐ-UB V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Nhà văn hóa Phường Công văn số 06/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 4. Quyết định số 633/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy đinh về trình tự, thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng khi Nhà nuóc thu hồi đất trên địa bàn quận 4 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND Về thành lập Thanh tra xây dựng quận 4 và Thanh tra xây dựng 15 phường thuộc quận 4 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND Phê duyêt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phân tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 14 quận 3 " Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 3 quận 3 " Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về qui trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn Quận 3 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và họat động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" thuộc ủy ban nhân dân phường 2 quận 3 " Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Tân Phú Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận Tân Phú và Thanh tra Xây dựng phường Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Về việc phân loại đơn vị hành chính 10 phường thuộc quận 7 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất năm năm (2006-2010), định hướng sử dụng đất đến năm 2020 của quận 7-TP.Hồ Chí Minh Công văn số 34/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 về phân cấp quản lý và thanh toán tiền điện hệ thống đèn chiếu sáng công cộng dân lập cho ủy ban nhân dân 10 Phường. Công văn số 118/QĐ-UBND Về thành lập thanh tra xâp dựng quận và Thanh tra xây dựng phường Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND Vể việc ban hành Quy chế tố chửc và hoạt động của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 7. Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 7. Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin quận 7. Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 7. Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của phòng Tài chính-Kế hoạch quận 7. Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND về viêc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Y tế quận 7. Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Bình Chánh Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quỵết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 8 tháng 5 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về Quy trình liên thông, giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng theo cơ chế "một của" Quyết định số 241/2007/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập Tổ dân phố mới Quyết định số 244/2007/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập Tổ dân phố mới Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND-NV Về phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng phường tại quận 6 Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND-NV Về phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận 6 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận 6 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND-NV Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 6 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bẳng quận 6 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND-NV Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 6 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hoá và Thông tin quận 6 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND-NV Về ban hành Quy chế tuyển dụng, điều động cán bộ, công chức và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo Quyết định số 03/2010/QD-UBND Về việc bãi bỏ, thay thế các văn bản của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình quy định thủ tục hành chính đang áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận Tân Bình trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ và thay thế văn bản của Ủy ban nhân dân quận quy định thủ tục hành chính đang áp dụng tại Phòng Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực đất đai. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND Vể bãi bỏ văn bản Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND Về việc Ban hành Qui ước chấm điểm thi đua và Phụ lục thang điểm thi đua năm 2011 trên địa bàn quận Phú Nhuận. Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND Về việc thành lập Thanh tra Xây dựng 15 phường quận Tân Bình Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND Về bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức trong lĩnh vực xây dựng. Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thủ Đức Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND Về việc chỉa tách, thành lập tổ dân phố 2, tổ dân phố 2A, tổ dân phố 3 thuộc khu phố 2 phường Bình Chiểu Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND Về việc chia tách, thành Iập tổ dân phố 5, tổ dân phố 5A, tổ dân phố 5B, tổ dân phố 5C thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 8, tổ dân phố 8B thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 10, tổ dân phố 10A thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 12, tổ dân phố 12A thuộc khu phố 2, phường Bình Chỉểu Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 19A, tổ dân phố 19B, tổ dân phố 19C thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 17, tổ dân phố 21 thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND Về việc sắp xếp lại tổ dân phố 23,24 và 25 thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm viêc của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Thủ Đức Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thủ Đức Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Thủ Đức Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơỉ đê phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Thủ Đức Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND Về việc chia tách, thành Iập tổ dân phố 19, tổ dân phố 19A thuộc khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh Quyết định số 114/2005/QĐ-UB Về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng quận Gò vấp Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân quận Gò Vấp Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phân công trách nhiệm tiếp công dân, nhận và xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND Về việc ban hành "Quy định về lập, chấp hành và quyết toán ngân sách phường" Quyết định số 018/2004/QĐ-UB Về ban hành Quy chế ( mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 8 Quyết định số 1324/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quậnThủ Đức Quyết định số 263/2007/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Nhà Bè Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 6 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 6 Quyết định số 262/2006/QĐ-UBND Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đội bảo vệ cơ quan Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện Quyết định số 321/2006/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè Quyết định số 262/2007/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng xã, thị trấn. Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè Quyết định số 136/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè Quyết định số 137/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Nhà Bè Quyết định số 139/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè Quyết định số 387/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chữc và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nhà Bè Quyết định số 626/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Nhà Bè Quyết định số 628/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kỉnh tế huyện Nhà Bè Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè Quyết định số 164/QĐ-UB Về việc công bố lộ giới từ 12 mét trở xuống trên địa bàn phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 và 12, quận Tân Bình Quyết định số 78/QĐ-UBND-ĐT Về việc công bố lộ giới từ 12 mét trở xuống trên địa bàn phường 9, 10, 13, 14 và 15, quận Tân Bình Quyết định số 1594/2007/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Thủ Đức giai đoạn 2007-2008 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND-NV về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 6 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản còn hiệu lực Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện" phường 14 quận 3 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức vả hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hộỉ tình nguyện " phường 13 quận 3 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của :'TỔ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 12 quận 3 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND về phê đuyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của"Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 11 quận 3 Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 10 quận 3 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 9 quận 3 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND về phê đuyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 8 quận 3 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND về phê duvệt Quy chế tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 7 quận 3 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về phê duyêt Quy chế tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 6 quận 3 Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 5 quận 3 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về phê duyêt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 4 quận 3 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguỵện " phường 3 quận 3 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về phê đuyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự xã hội tình nguyện " phường 2 quận 3 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán sự hộỉ tình nguyện " phường 1 quận 3 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa "thuộc ủy ban nhân dân phường1 Quận 3 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 6 quận 3 " Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 7 quận 3" Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chê' "một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 9 quận 3 " Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tìếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 10 quận 3 " Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND Phê duyệt 'quy chế tổ chức hoạt động của bộ phận tlếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa " Thuộc ủy ban nhân dân phường 11 quận 3 " Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND -^Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa " thuộc ủy ban nhân dân phường 12 quận 3 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND Phê duyêt Quy chế tổ chức và họat động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một của"thuộc ủy ban nhân dân phường 13 quận 3 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND VỀ QUY HOẠCH sử DỤNG ĐấtT ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐÂT 5 NĂM (2006-2010) CỦA QUẬN 1. Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND Ban hành Quy trình bồi thường bốc mộ cải táng, di dời mồ mả trong phạm vi giải tỏa triển khai thực hiện các dự án có nguồn vốn ngân sách trên địa bàn quận 2. Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối họp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư các dự án có nguồn vốn ngân sách thực hiện trên địa bàn quận 2 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 2 Nghị quyết số 12-2007/NQ_HĐND về bổ sung nội dung tiêu đề và đoạn đầu Điều 1 của Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 04/5/2007 của Hội đồng nhân dân quận Khóa III tại kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp bất thường) Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 2 và các phường Bình An, Bình Khánh, An Phú, Thảo Điền, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái (trừ phường An Lợi Đông, An Khánh, Thủ Thiêm và một phần phường Bình An, Bình Khánh thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm). Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế hoạt động của hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, xét duyệt các vấn đề liên quan đến học viên và người sau caỉ nghiện ma túy Công văn số 10/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Quận 3 Quyết định số 242/2007/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập Tổ dân phố mới Quyết định số 749/2007/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức Quyết định số 750/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tố chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Tây, quận Thủ Đức Quyết định số 751/2007/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phưòng Bình Chiểu, quận Thủ Đức Quyết định số 752/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tố chức và hoạt động của Tố Cán sự xã hội tình nguyện phuòng Linh Đông, quận Thủ Đức Quyết định số 1062/2007/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Xuân, quận Thủ Đức Quyết định số 1063/2007/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Trường Thọ, quận Thủ Đức Quyết định số 1314/2007/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Bình, quận Thủ Đức Quyết định số 1414/2007/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế tổ chức các cuộc họp của Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức Quyết định số 1420/2007/QĐ-UBND v/v ban hành quy chế bảo vệ Bí mật Nhà nước của Văn phòng HĐND-UBND quận Thủ Đức Quyết định số 1442/2007/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Phú, quận Thủ Đức Quyết định số 1617/2007/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập Tổ dân phố mới thuộc Khu phố 8, phường Linh Đông Quyết định số 1721/2007/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế tố chức và hoat động của Trung tâm Y tế Dự phòng quận Thủ Đức. Quyết định số 2030/2007/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập Tổ dân phố mới thuộc Khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh Quyết định số 2031/2007/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập Tổ dân phố mới thuộc Khu phố 8, phuòng Hiệp Bình Chánh Quyết định số 2245/2007/QĐ-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức Quyết định số 2033/2007/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp nghề Thủ Đức Quyết định số 202/2008/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 3, phường Linh Chiểu Quyết định số 203/2008/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 4, phường Linh Chiểu Quyết định số 204/2008/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 5, phường Linh Chiểu Quyết định số 205/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức Quyết định số 264/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức và Thanh tra Xây dựng phường tại quận Thủ Đức. Quyết định số 265/2008/QĐ-UBND Ban hành quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và những hành vi bị cấm của chủ đầu tư xây dựng công trình; Trình tự đình chỉ thi công, cưỡng chế phá dỡ công trình trên địa bàn quận Thủ Đức Quyết định số 350/2008/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh Quyết định số 994/2008/QĐ-UBND V/v sắp xếp lại các tổ dân phố thuộc khu phố 3, phường Tam Bình Quyết định số 1565/2008/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước Quyết định số 1566/2008/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước Quyết định số 1568/2008/QĐ-UBND V/v chia tách, thành Iập tổ dân phố mới thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước Quyết định số 1567/2008/QĐ-UBND V/v sắp xếp ỉại tổ dân phố 1 và tổ dân phố 2 thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thuòng, giải phóng mặt bằng quận Thủ Đức. Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về viêc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Thủ Đức Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Quản lý chợ Thủ Đức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Thủ Đức Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND Về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Thủ Đức Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Thủ Đức Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh Quyết định số 01A/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến Iược quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Thủ Đức Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND Về thành lập thí điểm lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND Về thành lập thí điểm lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường Hiệp Bình Phứớc trên địa bàn quận Thủ Đửc Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đửc Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 6. Quyết định số 6039/QĐ-UBND về phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quyết định số 4833/QĐ-UBND Về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư (30,224ha) phường Bình Khánh, quận 2 Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Quyết định số 429/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 430/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 6085/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã An Phú, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức quận Bình Tân. Quyết định số 10734/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị. Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ban hành Danh mục cây cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6216/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phong Phú, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 -2015. Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân thảnh phố với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Quyết định số 6284/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thảnh phố Hồ Chí Minh năm 2014. Quyết định số 6328/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 -2020. Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện. Quyết định số 450/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 6555/QĐ-UBND về phê duyệt "Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020". Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 7016/QĐ-UBND ban hành Quy trình xác định giá thành và hiệp thương giá thuê công trình viễn thông ngầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10. Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 9. Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 7226/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014. Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 4 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2010 của ủy ban nhân dân quận 4. Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc ủy quyền xem xét chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài theo Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ. Quyết định số 7274/QĐ-UBND phê duyệt đề án nông thôn mới xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè giai đoạn 2013 - 2015. Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2012. Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014. Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí trên Xa lộ Hà Nội và tại cầu Bình Triệu theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính. Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND về ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho cơ quan thu phí, lệ phí về giao dịch bảo đảm thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Mỉnh. Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2014 - 2015 và năm 2014 nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố. Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND về việc đề xuất giảm tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2014. Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho đối tượng người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, đối tượng bảo trợ xã hội và trại viên Khu điều trị phong Bến sắn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý. Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND về bổ sung Quỹ tên đường tại thành phố. Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT- BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài. Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND về mức chuấn hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2014 - 2015. Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND phê chuấn tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và thông qua tổng biên chế công chức trong cơ quan tổ chức Hành chính năm 2014 của thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2014. Nghị quyết số 37/2013/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII. Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014. Quyết định số 4643/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách Huyện năm 2014. Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020. Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015. Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của Thành phố giai đoạn 2014 -2015. Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận trực thuộc Phòng Quản lý đô thị quận 10. Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách thành phố năm 2014; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2014. Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách của UBND Quận năm 2014. Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 296/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Liên ngành về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 54/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. Quyết định số 74/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp nămhọc 2014 -2015. Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Quận 6. Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát tnển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2014. Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành đến 31/12/2013. Quyết định số 764/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản. Quyết định số 410/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 488/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn Thành phố. Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân quận Gò vấp (ban hành trước ngày 25 tháng 4 năm 2009) và Ủy ban nhân dân quận Gò vấp kỳ đầu. Quyết định số 1370/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức quận 5. Quyết định số 102/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 2071/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của Ủy ban nhân dân quận 1. Quyết định số 103/QĐ-UBND về bãi bỏ một phần Quyết định số 494/2007/QĐ-UBND ngày 06/06/2007 của Ủy ban nhân dân quận 1. Quyết định số 112/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực. Quyết định số 560/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thảnh phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2014. Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 6. Quyết định số 747/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 760/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố Hồ Chí Mỉnh năm 2014 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. Quyết định số 447/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Thành phố. Quyết định số 941/QĐ-UBND phê duyệt phương án di dời khẩn cấp 08 hộ dân sinh sống tại khu vực bị sạt lở đoạn bờ sông Nhà Bè thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện cần Giờ. Quyết định số 902/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014. Quyết định số 783/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. Quyết định số 615/QĐ-UBND về ban hành Quy định Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 942/QĐ-UBND phê duyệt phương án di dời khẩn cấp 10 hộ dân smh sống trong khu vực có nguy ca sạt lở cao tại phường Thạnh Xuân, phường Thạnh Lộc và phường An Phú Đông, Quận 12. Quyết định số 1765/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 3863/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản còn hiệu lực. Quyết định số 3868/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản còn hiệu lực. Quyết định số 1767/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần và kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành kỳ đầu thống nhất trong cả nước. Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địabàn Quận 5. Quyết định số 155/QĐ-UBND về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Quyết định số 818/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha). Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát tnển kmh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2014; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2014. Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 705/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận 6 còn hiệu lực. Quyết định số 1026/QĐ-UBND ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào Thành phố. Quyết định số 1027/QĐ-UBND ban hành Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Thành phố. Quyết định số 1028/QĐ-UBND ban hành Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố. Quyết định số 2915/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức huyện Nhà Bè. Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè. Quyết định số 1158/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. Quyết định số 2402/QĐ-UBND về bãi bỏ Khoản 8, Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Quyết định số 660/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 1337/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình Ứng dụng công nghệ thông tin ngành văn hóa, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Quyết định số 1350/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2014. Quyết định số 1340/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý quy hoạch chung đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Quyết định số 671/QĐ-UBND ban hành Quy định công tác trực ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố. Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Mỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 1. Quyết định số 1572/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1326/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tạm thời Quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn quận BìnhTân Quyết định số 3663/2006/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn quận|Bình Tân Quyết định số 6001/2005/QĐ-UBND V/v quy định chức danh và số lượng cán bộ không chuyên trách cho Ủy ban nhân dân phường. Quyết định số 8887/2008/QĐ-UBND Về giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận Bình Tân Quyết định số 8888/2008/QĐ-UBND Về giải thể Ban Tôn giáo quận Bình Tân Quyết định số 8889/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Nội vụ trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Quyết định số 8891/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Quyết định số 8892/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Quyết định số 8893/2008/QĐ-UBND Về thành Iập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Quyết định số 8894/2008/QĐ-UBND Về thành Iập Phòng Văn hóa và Thông tin trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Quyết định số 8896/2008/QĐ-UBND Về thành Iập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhan dân quận Bình Tân Quyết định số 8897/2008/QĐ-UBND Về thành lập Thanh tra quận trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Quyết định số 8898/2008/QĐ-UBND Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trực thuộc Ủy ban nhân dâ quận Bình Tân Quyết định số 8899/2008/QĐ-UBND Về thành lập Phòng Kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Quyết định số 8900/2008/QĐ-UBND về thành lập Phòng Quản lý đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Quyết định số 326/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 1528/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lưong thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015. Quyết định số 1529/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học 2014 - 2015 trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1530/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng sữa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015. Quyết định số 1531/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015. Quyết định số 1686/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014. Quyết định số 1753/QĐ-UBND về ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trách nhiệm của người quản lý thuê bao chữ ký số chuyên dùng của Thảnh phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND về điều chỉnh một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho đối tượng người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, đối tượng bảo trợ xã hội và trại viên Khu điều trị phong Bến sắn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý. Quyết định số 1773/QĐ-UBND về kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn Thành phố. Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phấm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Quyết định số 1714/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hành chính tư pháp mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 1. Quyết định số 1865/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Quyết định số 1869/QĐ-UBND về phê duyệt "Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý ngành tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020". Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1999/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 36-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Quyết định số 3430/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 2117/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015. Quyết định số 1504/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 3. Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 9. Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính. Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thảnh phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 297/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2198/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn quận Bình Tân. Quyết định số 2354/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) Quận 9. Quyết định số 2355/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) quận Bình Thạnh. Quyết định số 2356/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) Quận 2 và 8 phường. Quyết định số 2357/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) của huyện Cần Giờ. Quyết định số 2468/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014. Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức. Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định số 2303/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận 8. Quyết định số 2304/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Hóc Môn. Quyết định số 2306/QĐ-UBND về việc đề nghị xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 quận Thủ Đức và các phường. Quyết định số 2392/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận 10. Quyết định số 2589/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Củ Chi. Quyết định số 2591/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) của Huyện Bình Chánh. Quyết định số 2598/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Củ Chi. Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân Huyện với Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện. Quyết định số 6675/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 3036/QĐ-UBND về tiêu chí Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 684/QĐ-UBND về bãi bỏ một phần Quyết định số 494/2007/QĐ-UBND ngày 06/06/2007 của Ủy ban nhân dân Quận 1. Quyết định số 683/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 2315/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 của Ủy ban nhân dân Quận 1. Quyết định số 3077/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án "Quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020". Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6. Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 11. Quyết định số 2838/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU của Thảnh ủy và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Quyết định số 2884/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Phú Mỹ - Quận 7. Quyết định số 2887/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Tân Thuận Tây - Quận 7. Quyết định số 2885/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Phú Thuận - Quận 7. Quyết định số 2886/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Bình Thuận - Quận 7. Quyết định số 2888/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Tân Kiểng - Quận 7. Quyết định số 2889/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Tân Phú - Quận 7. Quyết định số 2890/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường Tân Phong - Quận 7. Quyết định số 2891/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Tân Thuận Đông - Quận 7. Quyết định số 2892/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Tân Quy - Quận 7. Quyết định số 2893/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Tân Hưng - Quận 7. Quyết định số 2927/QĐ-UBND điều chỉnh tiêu chí Môi trường: tiêu chí 17.1 Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia, trong Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2952/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ. Quyết định số 3129/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015) của quận Phú Nhuận. Quyết định số 3130/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2011 - 2015) thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Quyết định số 3131/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2011-2015) xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Quyết định số 3210/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tnển khai thực hiện Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3214/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của Phường 10, Quận 11. Quyết định số 3215/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của Phường 15, Quận 11. Quyết định số 5124/QĐ-UBND về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 6924/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 2093/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013. Quyết định số 3336/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do Ủy ban nhân dân Quận 1 quản lý. Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Quyết định số 652/QĐ-UBND về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 1858/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6. Quyết định số 9053/QĐ-UBND về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 2925/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 5 kỳ đầu thống nhất trong cả nước. Quyết định số 4501/QĐ-UBND về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND về thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3492/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quy chế Chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ ngành Y, Dược Thành phố Hồ Chí Mỉnh giai đoạn 2011 - 2015. Quyết định số 03/QĐ-UBND về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc ủy ban nhân dân Quận 9. Quyết định số 686/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2013. Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 3666/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Quảng cáo; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Quận 4. Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hảnh chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 730/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 4729/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 4730/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực. Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã và Bảo vệ dân phố. Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3811/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định số 3845/QĐ-UBND về phê duyệt "Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020". Quyết định số 9023/QĐ-UBND về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 5673/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 191/QĐ-UBND về Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 3967/QĐ-UBND về việc đính chính Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định số 3984/QĐ-UBND về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Quyết định số 4069/QĐ-UBND về phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò Vấp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cần Giờ. Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 7. Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân quận 6 với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6. Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Nhà Bè. Quyết định số 4362/QĐ-UBND về ủy quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ- UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định số 4267/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4447/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bộ Công an. Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 967/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực. Quyết định số 4277/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4518/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch Chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến 2020. Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân 21 xã, thị trấn thuộc huyện Củ Chi. Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ban hành chính sách đầu tư đối với giáo dục mầm non và chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành học mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4595/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên mầm non Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến năm 2020. Quyết định số 4613/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4661/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2014. Quyết định số 11862/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định số 4743/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4760/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 4637/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 1 0/NQ-HĐND về thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường, xã, thị trấn, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phí hoạt động ở khu phố, ấp. Quyết định số 10204/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành đến 30/9/2014. Quyết định số 4912/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND về thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 4964/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch truyền thông cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 4963/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn quận Bình Tân. Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn quận Bình Tân. Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa. Quyết định số 5070/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5103/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực Đầu tư nước ngoài và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5116/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5126/QĐ-UBND về phê duyệt "Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý hạ tầng bưu chính, viễn thông tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2016". Quyết định số 5068/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành (trong kỳ hệ thống hóa 31 tháng 12 năm 2013). Quyết định số 5118/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn huyện Cần Giờ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 10. Quyết định số 5143/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6449/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ văn bản. Quyết định số 5304/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5319/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hảnh chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ. Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định xét công nhận và công bố huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên. Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Ủy ban nhân dân 10 phường trên địa bàn quận Bình Tân. Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về lập hồ sơ, chính lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5426/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5458/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. Quyết định số 5466/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5467/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hảnh chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thấm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND về việc đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5544/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12. Quyết định số 3563/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản Quyết định số 5671/QĐ-UBND về thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5715/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia khoa học và công nghệ vào làm việc tại 4 đơn vị: Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Viện Khoa học - Công nghệ Tính toán và Trung tâm Công nghệ Sinh học. Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ. Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. Quyết định số 5695/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam" tại các Trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8. Quyết định số 5825/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020. Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện. Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường, xã, thị trấn, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phí hoạt động ở khu phố, ấp. Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ban hành Quy trình phối hợp trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách thành phố năm 2013. Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2015. Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND về quy định một số mức chi cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố. Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh tăng mức thu phí tại Trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc. Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015. Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6185/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 93/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan. Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. Quyết định số 6037/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh". Quyết định số 6045/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6186/QĐ-UBND về việc ủy quyền thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận - huyện. Quyết định số 6187/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. Quyết định số 6226/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2014. Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016. Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu. Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về thông qua đề nghị công nhận xã Thạnh An - huyện Cần Giờ là xã đảo. Nghị quyết số 19/NQ-HĐND phê chuẩn tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và thông qua tổng biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đất Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp, Quận 1. Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố. Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố. Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố. Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐND về Bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2015. Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND về mức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí qua cầu Phú Mỹ theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy trình nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. Quyết định số 6463/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 9. Quyết định số 6464/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 12. Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là giảng viên của Trường Đại học chuyên ngành y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các bệnh viện trên địa bàn Thành phố. Quyết định số 03/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2015. Quyết định số 5209/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Biểu giá cây trồng, hoa màu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 70/QĐ-UBND quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3857/QĐ-UBND về đính chính Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6550/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Quyết định số 6563/QĐ-UBND về mức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí qua cầu Phú Mỹ theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 90/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Quận 1. Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Quận 1. Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc quy định khu vực khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng, quy mô công trình xây dựng có thời hạn, công trình trên đất nông nghiệp khác và công trình phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 của UBND Thành Phố trên địa bàn huyện Bình Chánh. Quyết định số 75/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014. Quyết định số 270/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuấn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2015. Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 40/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2014. Quyết định số 41/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2014. Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1239/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 11 về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại 16 phường thuộc quận 11. Quyết định số 53/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Ủy ban nhân dân quận 11 ban hành. Quyết định số 68/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2014. Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014. Quyết định số 374/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố Hồ Chí Mỉnh năm 2015 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 421/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 480/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015. Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 233/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014. Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến quản lý quy hoạch đô thị. Quyết định số 567/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 593/QĐ-UBND công bố danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám đmh tư pháp theo vụ việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 5. Quyết định số 354/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc ban hảnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Nhà Bè. Quyết định số 332/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 12 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014. Quyết định số 841/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành thủy lợi" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 815/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 và Điều 1 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở. Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về quy định các nhóm hàng, mặt hàng không được kinh doanh trên một số tuyến đường xung quanh các chợ. Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Quyết định số 951/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2014. Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2015. Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Lực lượng Quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 932/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Mỉnh. Quyết định số 985/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Danh sách phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1187/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 1212/QĐ-UBND ban hành Chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020. Quyết định số 1245/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9. Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp của Thành phố năm 2015. Quyết định số 1346/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016. Quyết định số 1347/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng sữa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016. Quyết định số 1348/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 và Tết Bính Thân 2016. Quyết định số 1349/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học 2015 - 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1363/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1412/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ của Hội Tế bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 1419/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015 -2016. Quyết định số 1453/QĐ-UBND về duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2015 của dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ giảm nghèo đa chiều khu vực đô thị Thành phố Hố Chí Minh" do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP Việt Nam) tài trợ. Quyết định số 2869/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 1844/QĐ-UBND về hủy bỏ Điều 5 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND về ban hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1918/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11. Quyết định số 1910/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản Quyết định số 2140/QĐ-UBND về hủy bỏ Điều 5 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định số 1993/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát tnển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở. Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ban hành Quy trình tiếp nhận, cho thuê, thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2525/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 2222/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2318/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2383/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2602/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 - 2020 Quyết định số 2647/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND về thực hiện công tác cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố. Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ban hành Quy trình phối hợp xử lý và giải quyết việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 2646/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản Quyết định số 2777/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025. Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 12. Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3195/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3002/QĐ-UBND ban hành kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3037/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3273/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Quyết định số 3301/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3114/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3420/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 6. Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố. Quyết định số 3558/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020 theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định số 3402/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020. Quyết định số 3605/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hảnh chính mới ban hành trong lĩnh vực Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 3343/QĐ-UBND ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3373/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 200/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3663/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hảnh chính mới ban hành trong lĩnh vực Cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3841/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5167/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý khuyến mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) Quyết định số 4480/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. Quyết định số 3961/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020. Quyết định số 3968/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thực hiện Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định số 3036/QĐ- UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố từ năm học 2015 - 2016. Quyết định số 1198/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1. Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3854/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. Quyết định số 4014/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3960/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tnển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về Phương án thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với Đội Công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố, khóa VIII Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 100% các hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh trong năm 2015 theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa VIII. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quy định thủ tục hành chính, công bố và công khai thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4176/QĐ-UBND phê duyệt "Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2018". Quyết định số 4177/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND về ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4364/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4269/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch xúc tiến đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ của Thành phố năm 2015 - 2016 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 6. Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về chủ trương tạm thời áp dụng các quy định của Nghị quyết số 12/2013/NQ- HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ cho năm học 2015 - 2016. Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân. Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4538/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4458/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư một phần liên Phường 12 - 13 - 14, Quận 6. Quyết định số 4639/QĐ-UBND về tạm thời áp dụng các quy định của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ cho năm học 2015 - 2016" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4687/QĐ-UBND về Đào tạo công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4743/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố. Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/201 l/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè. Quyết định số 4734/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thực hiện ISO điện tử đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiên Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Quyết định số 4887/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6203/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện ban hành. Quyết định số 8057/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn quận Gò vấp. Quyết định số 8056/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011 của ủy ban nhân dân quận ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc quận Gò Vấp. Quyết định số 4565/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên Phường 1 - 2, Quận 6. Quyết định số 4674/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổng thể công viên Gia Định tại quận Gò vấp và quận Phú Nhuận. Quyết định số 4675/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Cô Giang và một phần phường cầu Ông Lãnh, Quận 1. Quyết định số 4676/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000) khu dân cư Phường cầu Kho, Quận 1. Quyết định số 4684/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4685/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuấn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4692/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phân cấp quản lý nhà nước về Du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4736/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư liên Phường 13, 14, 15, Quận5. Quyết định số 4737/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư liên Phường 2, 3, 4, Quận 5. Quyết định số 4738/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư liên Phường 10, 11, 12, Quận5. Quyết định số 4758/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (Khu đất giữa đường Lê Văn Lương và đường Nguyễn Hữu Thọ). Quyết định số 4759/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Định, Quận 1. Quyết định số 4760/QĐ-UBND về duyệt nhiệm quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 (điều chính tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000) khu dân cư Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. Quyết định số 4761/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư và công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, Quận 12 (nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông). Quyết định số 4762/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật). Quyết định số 5078/QĐ-UBND về việc ban hành mẫu Phiếu trình và sắp xếp thành phần tài liệu trong hồ sơ trình duyệt, trình ký hồ sơ tại các cơ quan, tổ chức. Quyết định số 6747/QĐ-UBND về bãi bỏ Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận. Quyết định số 5119/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND v/v bãi bỏ các văn bản đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành. Quyết định số 4686/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4741/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Tái hiện, tôn tạo khu di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4750/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1565/QĐ- BNN-TCLN ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định số 4889/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuấn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4891/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 15, quận Tân Bình (khu đất ký hiệu số 10 thuộc phân khu X). Quyết định số 4892/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư và công viên Phước Thiện, phường Long Bình và phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9. Quyết định số 4928/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc SỞ Y tế. Quyết định số 4987/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu A - Khu đô thị mới Nam Thành phố. Quyết định số 5338/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 45-Ctr/TU ngày 21 tháng 6 năm 2015 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ. Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND về quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân. Quyết định số 5117/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Phú Mỹ, Quận 7. Quyết định số 5208/QĐ-UBND ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn Thành phố. Quyết định số 5210/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Trường Thọ - phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Quyết định số 5264/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú (tại khu đất thuộc ô phố có ký hiệu v.10.2). Quyết định số 5348/QĐ-UBND về duyệt Đề án "Thí điểm quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh". Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bình Chánh. Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bình Chánh. Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5616/QĐ-UBND về bãi bỏ Công văn số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 47/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2014. Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ban hành Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5965/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. Quyết định số 6037/QĐ-UBND về việc điều chính Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2015. Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ- UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận - huyện. Quyết định số 5579/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 3. Quyết định số 5580/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận Gò Vấp. Quyết định số 5581/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 12. Quyết định số 5582/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận Bình Tân. Quyết định số 5583/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Hóc Môn. Quyết định số 5598/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 5. Quyết định số 5605/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Tân Kỳ Tân Quý (khu 1), phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Quyết định số 5614/QĐ-UBND về ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Quyết định số 7378/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 6085/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện và ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 6. Quyết định số 5401/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Giao thông vận tải (cơ sở II) tại phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9. Quyết định số 5404/QĐ-UBND về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Trường Thọ, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Quyết định số 5925/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế Thành phố hướng tới sự hài lòng của người bệnh". Quyết định số 5983/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông, Quận2. Quyết định số 5984/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 9. Quyết định số 5992/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6073/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu nhà ở chung cư cao tầng phường Phước Long B, Quận 9. Quyết định số 6074/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư và Làng Văn hóa Thanh niên xung phong tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Quyết định số 6084/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Quyết định số 6440/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo vị trí để xác định giá đất tính tiền thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 7045/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mỉnh. Quyết định số 8340/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành. Quyết định số 10531/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND v/v thu hồi và hủy bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành. Quyết định số 7081/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 7022/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận 7. Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016. Quyết định số 7109/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6991/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuấn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 7034/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2016. Quyết định số 6802/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6781/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND về Chương trình Giảm nghèo bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND về quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND về quy định chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp (áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông) trên địa bàn Thành phố. Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND về phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2020. Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố. Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016. Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015. Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè. Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội huyện Nhà Bè.

Văn bản đang xem

Văn bản căn cứ (0)
Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)