Ủy ban nhân dân quận 7

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
01-08-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 7. 02/02/2017
24-01-2017 Quyết định số 454/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành trước ngày 01/01/2017. 24/01/2017
20-12-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 27/12/2016
19-08-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2017. Hết hiệu lực từ 27/12/2016
19-08-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2016. Hết hiệu lực từ 27/12/2016
19-08-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. Hết hiệu lực từ 27/12/2016
19-08-2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận 7 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 19/08/2016
28-01-2016 Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành đến 31/12/2015. 28/01/2016
31-12-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận 7. 07/01/2016
19-08-2015 số 01/2015/QĐ-UBND 26/08/2015