Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Luật 21/06/1994

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Luật Ngày ban hành: 05/07/1994
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 05/07/1994
Số, ký hiệu: 21/06/1994 Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Trích yếu: Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 9 giai đoạn 2003-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 163/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 05/09/2003

Quyết định về ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện ký các văn bản thanh lý tháo dỡ nhà thuộc trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất để xây dựng mới trụ sở làm việc của các cơ quan hành chánh sự nghiệp hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/01/2002
 • Ngày có hiệu lực: 21/01/2002

Quyết định về việc phụ thu dịch vụ tự chọn số điện thoại đặc biệt tạo nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7001/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 05/12/1997
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/1997

Quyết định về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 136/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2003

Quyết định về việc cho phép Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất mở hai tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 141/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 04/12/2002

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1586/QĐ-UB-KT ngày 07/4/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6184/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 01/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/1997

Quyết định về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 1999 của Chương trình mục tiêu quốc gia.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4055/1999/QĐ-UB-QLDA
 • Ngày ban hành: 15/07/1999
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/1999

Quyết định về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật năm 1999.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6138/1999/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 14/10/1999
 • Ngày có hiệu lực: 14/10/1999

Quyết định về việc thành lập Thanh tra Sở Địa chính-Nhà đất thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3639/1998/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 13/07/1998
 • Ngày có hiệu lực: 13/07/1998

Quyết định về tạm giao chỉ tiêu biên chế hành chánh sự nghiệp năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/02/2002
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2002

Quyết định về việc quy định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 72/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2002/TTg ngày 01/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 12/2002/BLĐTBXH-BTC ngày 12/7/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội -Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 279/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2003

Quyết định về việc ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình quy hoạch xây dựng chung cư Phan Văn Trị, tại phường 2, Quận 5.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1877/1998/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 09/04/1998
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/1998

Quyết định về ban hành Quy định phân công nhiệm vụ các sở-ngành thành phố quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2425/QĐ-UB-QLDA
 • Ngày ban hành: 27/04/1999
 • Ngày có hiệu lực: 27/04/1999

Quyết định về cho phép thành lập Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/02/2002
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/2002

Quyết định về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 253/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2003

Quyết định về việc di chuyển dân cư và ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong công trình xây dựng Khu thương mại và dịch vụ siêu thị An Lạc, huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 603/1998/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 09/02/1998
 • Ngày có hiệu lực: 09/02/1998

Quyết định về bổ nhiệm Ban Biên tập mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (HCM CITYWEB).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/03/2002
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2002

Quyết định về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 của Ban quản lý Dự án VIE/02/010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 308/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 23/12/2003

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 233/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1468/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 01/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/1997

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6861/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 21/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/1998

Quyết định về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4682/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 13/11/2002

Quyết định về điều tiết số thu tiền đền bù đất công cho ngân sách quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 197/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc các điểm vui chơi, giải trí, hàng quán ăn uống chấm dứt hoạt động kinh doanh lúc 23 giờ 30 trong ngày.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3131/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 27/09/1994
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/1994

Quyết định về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tạm thời hàng quý đối với các đơn vị trong khu công nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/01/2001
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/2001

Quyết định về việc ủy quyền thực hiện việc ký và cấp Thẻ chứng nhận áp dụng chế độ một giá.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 54/2000/QĐ-UB-CNN
 • Ngày ban hành: 03/10/2000
 • Ngày có hiệu lực: 03/10/2000

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 67/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/06/2002
 • Ngày có hiệu lực: 19/06/2002

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 192/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố trực thuộc Hội Nông dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 579/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 31/01/1997
 • Ngày có hiệu lực: 31/01/1997

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 125/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 02/08/2003

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho Chi cục Thú y.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 74/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 14/05/2003

Quyết định về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Giao thông Công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 300/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/2003

Quyết định về phân chia tỷ lệ phần trăm(%) các khoản thu ngân sách năm 2002 cho ngân sách quận-huyện, phường-xã và thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 19/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/03/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002

Quyết định về việc ban hành chế độ báo cáo tạm thời hàng tháng và bổ sung một số chỉ tiêu trong báo cáo quý đối với các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2754/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 06/06/1996
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/1996

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 của Chương trình nước sinh hoạt nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7605/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 13/12/1999
 • Ngày có hiệu lực: 13/12/1999

Quyết định v ề thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 175/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2003

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận 6.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 153/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 72/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002

Quyết định về sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà hai tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội trên địa bàn quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 75/2000/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 29/12/2000
 • Ngày có hiệu lực: 29/12/2000

Quyết định ban hành quy định về thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 96/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/10/2001
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/2001

Quyết định về việc ủy nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 quản lý các doanh nghiệp Nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn giao.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5368/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 03/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 03/10/1997

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu Đô thị Nam thành phố (2.600 ha).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5080/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 04/09/1999
 • Ngày có hiệu lực: 04/09/1999

Quyết định về việc đặt tên đường mới.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/01/2002
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Quyết định về việc sửa đổi khoản 5 điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 3325/QĐ-UB-NC ngày 15/7/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2996/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 17/06/1997
 • Ngày có hiệu lực: 17/06/1997

Quyết định về việc ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 58/2000/QĐ-UB-ĐT
 • Ngày ban hành: 25/10/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2000

Quyết định về việc điểu chỉnh, bổ sung bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà và các loại kiến trúc khác để tính lệ phí trước bạ ban hành tại quyết định số 5184/QĐ-UB-KT ngày 09/11/1996 và quyết định số 5675/QĐ-UB-KT ngày 24/10/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/02/2001
 • Ngày có hiệu lực: 23/02/2001

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch (bổ sung) đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 61/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/06/2002
 • Ngày có hiệu lực: 03/06/2002

Quyết định về việc ban hành bổ sung Kế hoạch thực hiện Năm trật tự đô thị - 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 45/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 03/05/2002

Quyết định về mở các lớp đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 274/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 19/11/2003

Quyết định về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 6) vốn vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 109/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/09/2002
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2002

Quyết định về sửa đổi một số mục trong khoản a điều 5 quyết định số 1295/QĐ-UB-QLĐT ngày 27 tháng 8 năm 1993.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5960/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/08/1995
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/1995

Quyết định về thành lập Trung tâm tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 51/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 10/05/2002

Quyết định về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 1995-1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5002/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 28/10/1996
 • Ngày có hiệu lực: 28/10/1996

Quyết định về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 164/QĐ- UB-NC
 • Ngày ban hành: 18/01/1996
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/1996

Quyết định về giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 48/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/06/2001
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2001

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 1, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 34/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 18/05/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000

Quyết định về phê duyệt kế hoạch cân đối quỹ nhà phục vụ tái định cư giai đoạn 2 cho Chương trình di dời, tái định cư các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục thể thao và lao động-thương binh-xã hội trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 275/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 21/11/2003

Quyết định v ề ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 1999 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6982/1998/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/1998

Quyết định về việc phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để sản xuất sản phẩm gỗ mỹ nghệ xuất khẩu năm 1997.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 499/1998/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 02/02/1998
 • Ngày có hiệu lực: 02/02/1998

Quyết định về việc quy định lại số lượng và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng công an viên công tác ở xã và ấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 462/1998/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 23/01/1998
 • Ngày có hiệu lực: 23/01/1998

Quyết định về việc ban hành quy bổ sung giá đất của đường ven sông Sàigòn thuộc phường Thảo Điền, quận 2.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6291/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 05/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/1997

Quyết định về việc điều chỉnh giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 311/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố năm 2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 70/2000/QĐ-UB-DA
 • Ngày ban hành: 19/12/2000
 • Ngày có hiệu lực: 19/12/2000

Quyết định ban hành bảng quy định.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5352/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 21/07/1995
 • Ngày có hiệu lực: 21/07/1995

Quyết định ban hành Quy định về việc chọn lựa dự án đầu tư và trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất tại Công viên phần mềm Quang Trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 107/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/09/2002
 • Ngày có hiệu lực: 24/09/2002

Quyết định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2000/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 81/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/09/2001
 • Ngày có hiệu lực: 19/09/2001

Quyết định về việc trích lại 5% số thuế sử dụng đất nông nghiệp thu được năm 1998 để quận, huyện, phường, xã chi hỗ trợ công tác thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1390/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 17/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 17/03/1998

Quyết định về thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 121/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 03/08/2003

Quyết định về việc ban hành bảng quy định về khoán – bảo vệ rừng, khoang nuôi, tái sinh rừng và trồng rừng thuộc rừng phòng hộ môi trường, rừng đặc dụng ở thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5700/QĐ-UB-KTNN
 • Ngày ban hành: 04/08/1995
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/1995

Quyết định về việc phê duyệt Quy chế bổ sung đối với Khu đường sông (Sở Giao thông Công chánh) về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát, phòng chống và ứng phó sự cố tràn dầu trong giao thông đường thủy thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 123/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/2002

Quyết định về giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 68/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 09/05/2003

Quyết định về ban hành bản “Quy định về quy trình và phương pháp thẩm định giá bán bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 281/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2003

Quyết định về việc cho phép thành lập Trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 98/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/10/2001
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/2001

Quyết định về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa và vụ Đông Xuân-Hè Thu năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 39/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2003

Quyết định về việc thực hiện quét rác, vận chuyển và xử lý rác vào ban đêm trên toàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6032/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 15/08/1995
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/1995

Quyết định về cho phép thành lập Quỹ bảo trợ tài năng thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/2002

Quyết định về việc quản lý – bảo vệ động vật rừng tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2955/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 10/09/1994
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/1994

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ Đạo Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 153/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2002

Quyết định về thay đổi một số thành viên và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 60/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/07/2001
 • Ngày có hiệu lực: 19/07/2001

Quyết định về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 160/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 03/09/2003

Quyết định về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4735/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 18/11/2002

Quyết định về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/02/2003
 • Ngày có hiệu lực: 26/02/2003

Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5985/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 11/11/1998
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/1998

Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 1999 của các quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4203/1999/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 26/07/1999
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/1999

Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lãnh vực kế hoạch-tổng hợp do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 25/1999/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 04/01/1999
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/1999

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Lịch sử trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 257/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc thực hiện quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3345/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 27/06/1998
 • Ngày có hiệu lực: 27/06/1998

Quyết định về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5310/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 15/11/1996
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/1996

Quyết định về ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước đầu tư vào Khu công nghệ cao thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 298/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2003

Quyết định ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7500/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 30/12/1997
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/1997

Quyết định về quy định nội dung thông tin các Sở-ngành cơ quan kết nối với mạng Thông tin thành phố (HCM CITYWEB) năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3840/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/06/2001
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/2001

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 289/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 09/12/2003

Quyết định về thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh trong Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4522/QĐ-UB-CN
 • Ngày ban hành: 12/07/2000
 • Ngày có hiệu lực: 12/07/2000

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Nhà Văn hóa Thanh niên trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 171/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc thành lập Chi Cục Tài chính doanh nghiệp trực thuộc Sở Tài chính-Vật giá thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5843/1999/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 01/10/1999
 • Ngày có hiệu lực: 05/10/1999

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về xây dựng cơ bản.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5810/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 14/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/1996

Quyết định về quy định mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 105/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 12/07/2003

Quyết định về chỉ tiêu kế hoạch vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 63/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 06/05/2003

Quyết định về việc tổ chức thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 89/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 8225/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 11/12/1995
 • Ngày có hiệu lực: 11/12/1995

Quyết định về giao kế hoạch vốn hỗ trợ thiệt hại kinh doanh khi di dời chợ Cầu Muối, quận 1 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2003 cho Ủy ban nhân dân quận 1.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 245/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn (nguồn vốn thu tiền bán nhà và thuê nhà sở hữu Nhà nước) năm 1997 cho các Quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và các huyện Hóc Môn, Nhà Bè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2847/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 07/06/1997
 • Ngày có hiệu lực: 07/06/1997

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 88/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2003

Quyết định về cho phép thực hiện thí điểm khoán thu, chi tài chính đối với hoạt động của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 131/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002

Quyết định về cho phép thành lập Quỹ Vì người nghèo thành phố và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 77/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/09/2001
 • Ngày có hiệu lực: 11/09/2001

Quyết định về việc phê duyệt qui hoạch chung huyện lỵ Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 529/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 30/01/1997
 • Ngày có hiệu lực: 30/01/1997

Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thể dục - Thể thao thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 37/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 16/06/2000
 • Ngày có hiệu lực: 16/06/2000

Quyết định về sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Rạch Miễu thuộc phường 1-2-7, quận Phú Nhuận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 43/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/05/2001
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2001

Quyết định về ban hành Quy chế tạm thời cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 53/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2003

Quyết định về việc duyệt qui hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực qui hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6380/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 26/11/1998
 • Ngày có hiệu lực: 26/11/1998

Quyết định về việc kê khai đăng ký nhà, đất; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đô thị.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3376/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 11/06/1999
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/1999

Quyết định về việc ban hành quy định về lắp đặt mới, cải tạo và quản lý hệ thống đèn chiếu sáng dân lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 07/02/2003

Quyết định về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành da - giày của thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 đến năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 54/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 21/05/2002

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về: “Nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ làm việc của Ủy viên chuyên trách Ủy ban nhân dân thành phố”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 154/QĐ-UB-TH
 • Ngày ban hành: 13/01/1995
 • Ngày có hiệu lực: 13/01/1995

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6994/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/1998

Quyết định về giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Sở Giao thông công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 99/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/2002
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/2002

Quyết định về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2559/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 27/05/1996
 • Ngày có hiệu lực: 27/05/1996

Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục-đào tạo năm 1999.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6992/1999/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 16/11/1999
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/1999

Quyết định về việc ban hành tạm thời chế độ báo cáo định kỳ đối với các DNNN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 48/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 07/01/1997
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/1997

Quyết định về việc phân bổ vốn bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho các đơn vị thực hiện chương trình nhà ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1246/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/03/1996
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/1996

Quyết định về việc tập trung giết mổ trâu, bò tại nhà máy Vissan.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1292 /QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 22/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/1997

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/01/2001
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/2001

Quyết định về sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Khu Siêu thị An Lạc, huyện Bình Chánh (bao gồm cả tuyến hành lang an toàn lưới điện, lộ giới, kênh rạch, bãi đậu xe và cây xanh lân cận).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/01/2001
 • Ngày có hiệu lực: 11/01/2001

Quyết định về việc điều chỉnh và bổ sung Quyết định số 4755/QĐ-UB-QLĐT ngày 29/6/1995 của UBND thành phố về việc ban hành Bảng quy định khung giá đền bù, trợ cấp di chuyển nhà ở và vật kiến trúc khác nằm trên và ven kinh rạch, ven sông và các khu nhà lụp xụp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6337/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 28/08/1995
 • Ngày có hiệu lực: 28/08/1995

Quyết định về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 60/2000/QĐ-UB-TH
 • Ngày ban hành: 06/11/2000
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2000

Quyết định về việc ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3894/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/08/1996
 • Ngày có hiệu lực: 24/08/1996

Quyết định về việc bảo đảm an toàn giao thông trong vận chuyển Container trên đường bộ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4070/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 30/11/1994
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/1995

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 24/04/2000
 • Ngày có hiệu lực: 24/04/2000

Quyết định về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 85/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/09/2001
 • Ngày có hiệu lực: 27/09/2001

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Quận 9 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1828/1998/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 07/04/1998
 • Ngày có hiệu lực: 07/04/1998

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Thương mại.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 205/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về ban hành chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải di dời từ 10 chợ nông sản thực phẩm nội thành đến kinh doanh tại ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm ở huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức và quận 8.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2449/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2003

Quyết định về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm cân, kiểm tra xe chở quá tải, quá khổ quy định và xe bánh xích tại km 1880 + 650 quốc lộ 01 thuộc địa phận xã Bình Phước, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3325/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 15/07/1996
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/1996

Quyết định về giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho Sở Giao thông Công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 129/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2002

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường Công nhân kỹ thuật thành phố trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 264/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để làm hàng gỗ xuất khẩu thuộc chỉ tiêu năm 2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 73/2000/QĐ-UB-CNN
 • Ngày ban hành: 25/12/2000
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2000

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 99/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2003

Quyết định về việc thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ của Chi Cục Quản lý thị trường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6367/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 08/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/1997

Quyết định về ban hành Quy định tổ chức quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 321/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2003

Quyết định về bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 110/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 09/11/2001

Quyết định phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2003 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 117/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2003

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội hóa mỹ phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4976/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 24/09/1998
 • Ngày có hiệu lực: 24/09/1998

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Tin học thành phố thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/02/2003
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2003

Quyết định về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với Công an viên công tác ở xã và ấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 48/2000/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 02/08/2000
 • Ngày có hiệu lực: 02/08/2000

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 184/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 25/2000/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/05/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000

Quyết định về việc ban hành quy định về thủ tục cấp giấp phép thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 07/01/1995
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/1995

Quyết định “Cụ thể hóa Nghị định 03/CP về việc thành lập Quận 9 thuộc thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1196/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 18/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/1997

Quyết định về ban hành Bảng giá biểu thu viện phí ngoài các danh mục quy định tại Thông tư Liên Bộ số 14/TT-LB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế-Tài chính- Lao động Thương binh và xã hội - Ban Vật giá Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 34/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2002

Quyết định về điều chỉnh lại các chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 120/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 11/12/2001

Quyết định về việc di chuyển dân cư, các tổ chức và ban hành Bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng Khu công nghiệp Tân Bình, phường 15 - phường 16, quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1621/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 08/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 08/04/1997

Quyết định về giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 48/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 07/05/2002

Quyết định về việc sửa đổi điều 3, điều 14 trong Bản Quy định về việc quản lý lao động đối với hoạt động kinh doanh nhà hàng - cửa hàng ăn uống -vũ trường –massa – karaoke – khách sạn - nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 8272/QĐ-UB-NCVX ngày 15/12/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2428/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 16/05/1996
 • Ngày có hiệu lực: 16/05/1996

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 169/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tổ chức và hoạt động theo cơ chế 1 cửa, 1 dấu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 972/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 06/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 06/03/1997

Quyết định về ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Tư pháp thành phố thực hiện một số công việc liên quan đến thủ tục cho, nhận con nuôi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 35/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/04/2001
 • Ngày có hiệu lực: 11/05/2001

Quyết định về kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 117/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 16/10/2002

Quyết định về việc hạn chế xe vận tải nặng lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2389/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2003

Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4340/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 21/08/1998
 • Ngày có hiệu lực: 21/08/1998

Quyết định về ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 150/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2003

Quyết định về việc sửa đổi khoản 3.2 điều 3 quy định về chế độ, chính sách thực hiện công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình ban hành kèm theo quyết định số 7312/QĐ-UB-NCVX ngày 19/12/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3153/1998/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 16/06/1998
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/1998

Quyết định về giao chỉ tiêu thu thủy lợi phí năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/03/2001
 • Ngày có hiệu lực: 23/03/2001

Quyết định về duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận 9 thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5080/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 06/12/2002

Quyết định về việc hạn chế xe vận tải nặng lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 626/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/02/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2003

Quyết định về việc tiêu hủy văn hoá phẩm độc hại, cấm tàng trữ, lưu hành, phổ biến.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2185/TB-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 27/04/1996
 • Ngày có hiệu lực: 27/04/1996

Quyết định về việc ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện việc xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1250/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 21/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 21/03/1997

Quyết định về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) thu ngân sách năm 1999 đối với các quận - huyện, phường - xã.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1181/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 27/02/1999
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/1999

Quyết định về thay đổi Phó Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 156/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2002

Quyết định về bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp thuê bao duy tu của Sở Giao thông Công chánh năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 248/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/2003

Quyết định về đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 50/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/06/2001
 • Ngày có hiệu lực: 12/06/2001

Quyết định về việc phân bổ số kết dư ngân sách thành phố năm 1995.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5977/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 23/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 23/12/1996

Quyết định về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6681/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 12/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/1998

Quyết định về việc phân cấp và quy định trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất - kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2003

Quyết định về tổ chức lại Chi cục Di dân Phát triển vùng kinh tế mới và Phòng Phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 55/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 23/04/2003

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số điểm trong Bản quy định về đền bù, trợ cấp thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất tại công trình thủy lợi Sông Lu, huyện Củ Chi ban hành kèm theo Quyết định số 536/QĐ-UB-KT ngày 30/01/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5117/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 19/09/1997
 • Ngày có hiệu lực: 19/09/1997

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5563/1999/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 22/09/1999
 • Ngày có hiệu lực: 22/09/1999

Quyết định về điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 294/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/2003

Quyết định về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2812/1998/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 28/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 28/05/1998

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 268/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 201/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1998.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 723/1998/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 14/02/1998
 • Ngày có hiệu lực: 14/02/1998

Quyết định về việc cho phép thành lập Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4870/1998/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 19/09/1998
 • Ngày có hiệu lực: 19/09/1998

Quyết định về việc chuyển giao quyền quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội) và đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 96A/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/08/2002
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2002

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7099/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 09/10/1995
 • Ngày có hiệu lực: 09/10/1995

Quyết định về việc đổi và đặt tên đường mới.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 07/04/2000
 • Ngày có hiệu lực: 07/04/2000

Quyết định về thành lập Ban Tôn giáo quận - huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 114/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2003

Quyết định về việc thành lập Thanh tra quận 9.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1264/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 21/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 21/03/1997

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2001 và dự toán ngân sách năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 49/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 07/04/2003

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 126/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/2001

Quyết định về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 83/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2003

Quyết định về việc cho phép xóa nợ và khoanh nợ đối với một số hộ xóa đói giảm nghèo mượn vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố bị mất khả năng thanh toán.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 73/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/09/2001
 • Ngày có hiệu lực: 05/09/2001

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung nă m 1996 về xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2973/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 21/06/1996
 • Ngày có hiệu lực: 21/06/1996

Quyết định về giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 cho Công ty Thanh niên Xung phong từ nguồn vốn ứng trước của tập đoàn DAEWOO.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 8112/1999/QĐ-UB-QLDA
 • Ngày ban hành: 30/12/1999
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/1999

Quyết định về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 131/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 18/11/2002

Quyết định về việc giải thể Ban Cải tạo CTN/TP và thành lập Tổ công tác cải tạo trực thuộc Văn phòng UBND thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2307/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 27/03/1995
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/1995

Quyết định về giao chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách để chi tăng lương năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 147/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2003

Quyết định về việc điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1 điều 2 phần I Quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 228/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 16/10/2003

Quyết định về việc ban hành nội dung hướng dẫn nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 65/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/06/2002
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2002

Quyết định về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa vụ hè thu năm 1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4478/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 28/09/1996
 • Ngày có hiệu lực: 28/09/1996

Quyết định về điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho Sở Tư pháp thành phố, Sở Giao thông Công chánh thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 56/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/07/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001

Quyết định về việc thực hiện thu tiền thoát nước trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/02/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2001

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 18/05/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000

Quyết định về việc bảo vệ, gây nuôi, khai thác sử dụng và kinh doanh động vật rừng hoang dã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2399/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 14/05/1997
 • Ngày có hiệu lực: 14/05/1997

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nước sạch cho nhân dân nội thành và ngoại thành, giai đoạn 2001 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/10/2001
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2001

Quyết định về việc đổi tên Ban Quản lý đất đai thành Sở Địa chính thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2526/QĐ-UB-CN
 • Ngày ban hành: 08/08/1994
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/1994

Quyết định về việc tổ chức lại Lực lượng Thanh tra giao thông công chánh thành Ban Thanh tra giao thông công chánh thuộc Sở Giao thông công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1732/1998/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 02/04/1998
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/1998

Quyết định về điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho các đơn vị thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 212/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chánh giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí : Trường Trung học Giao thông Công chánh trực thuộc Sở Giao thông Công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 220/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc chấm dứt hoạt động Ban Chỉ đạo các Khu Công nghiệp tập trung của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6610/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 20/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/1997

Quyết định về việc giao thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu cung ứng lao động Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3491/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 17/06/1999
 • Ngày có hiệu lực: 17/06/1999

Quyết định về một số quy định tạm thời để cải tiến công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 82/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/09/2001
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2001

Quyết định về ban hành Quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 319/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 11/01/2004

Quyết định về việc cho phép chuyển Bệnh viện miễn phí An Bình thành Bệnh viện An Bình trực thuộc Sở Y tế Thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 115/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 27/11/2001

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học và các dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 112/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2001

Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 10.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6858/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 21/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/1998

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4990/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 28/10/1996
 • Ngày có hiệu lực: 28/10/1996

Quyết định về việc quy định các bề mặt hạn chế chướng ngại vật tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 100/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2003

Quyết định về việc duyệt kế hoạch cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh năm 1997.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1157/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 15/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/1997

Quyết định về việc đặt tên đường mới.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4010/1999/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 13/07/1999
 • Ngày có hiệu lực: 13/07/1999

Quyết định về thành lập Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 129/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2001

Quyết định về việc trích 5% số thuế sử dụng đất nông nghiệp thu được năm 1999 để quận-huyện, phường-xã chi hỗ trợ công tác thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1952/QĐ-UB-TM
 • Ngày ban hành: 05/04/1999
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/1999

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định danh mục bí mật Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3847/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 24/07/1997
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/1997

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn bán nhà và cho thuê nhà sở hữu Nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 70/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2002

Quyết định ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 166/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 17/09/2003

Quyết định về việc quy định giá lúa thu thế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa vụ Đông Xuân năm 1997.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1566/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 05/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/1997

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 9.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 194/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về Quy định cơ cấu tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng Công an xã.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2000/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 21/01/2000
 • Ngày có hiệu lực: 21/01/2000

Quyết định về việc xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với nhà xưởng do doanh nghiệp Nhà nước đang quản lý sử dụng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6968/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 03/12/1997
 • Ngày có hiệu lực: 03/12/1997

Quyết định về việc ban hành qui chế cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 13/04/1998
 • Ngày có hiệu lực: 13/04/1998

Quyết định về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xem xét, cấp chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6623/1999/QĐ-UB-CN
 • Ngày ban hành: 03/11/1999
 • Ngày có hiệu lực: 18/11/1999

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/03/2001
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2001

Quyết định về việc ban hành biểu giá cho thuê nhà áp dụng tính thuế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4778/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 08/09/1997
 • Ngày có hiệu lực: 08/09/1997

Quyết định về ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 34/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 12/03/2003

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về kiểm soát ô nhiễm trong giao thông đường thủy thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6093/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 26/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/1996

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6319/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 21/11/1998
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/1998

Quyết định ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 21/01/2003

Quyết định về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 35/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 13/03/2003

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho Trung tâm Kỹ thuật chất dẽo.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 81/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 14/05/2003

Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc của Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2039/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 18/04/1996
 • Ngày có hiệu lực: 18/04/1996

Quyết định về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 250/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/2003

Quyết định về giao kế hoạch tín dụng đầu tư ưu đãi năm 1998.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2670/1998/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 21/05/1998

Quyết định về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 3) các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 51/2000/QĐ-UB-TH
 • Ngày ban hành: 21/09/2000
 • Ngày có hiệu lực: 21/09/2000

Quyết định về thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động làm việc tại những vùng khó khăn và tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 189/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 07/10/2003

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chung quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5287/1999/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 14/09/1999
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/1999

Quyết định vê việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Giá - Thuế đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6728/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 14/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/1998

Quyết định về tạm giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 160/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2002

Quyết định về ban hành quy định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 124/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/2002

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2002 cho Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường và Viện Kinh tế thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 57/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 24/05/2002

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/01/2002
 • Ngày có hiệu lực: 17/01/2002

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về đào tạo năm 1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4609/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 09/10/1996
 • Ngày có hiệu lực: 09/10/1996

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/01/2002
 • Ngày có hiệu lực: 30/01/2002

Quyết định về việc phê duyệt Đề án đào tạo và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và hoạt động cho các hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh 2003-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 291/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2003

Quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư tàu tuần tra biển Cần Giờ năm 1996 của Bộ đội biên phòng thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6193/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 31/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/1996

Quyết định về việc ủy nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức quản lý các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức cũ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6627/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 20/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/1997

Quyết định về bổ sung dự toán ngân sách chi sự nghiệp giáo dục cho các quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 316/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2003

Quyết định về cho phép thành lập Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4078/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 19/10/2002

Quyết định về việc ban hành bản quy định về đền bù, trợ cấp thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2896/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 17/06/1996
 • Ngày có hiệu lực: 17/06/1996

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Thanh tra thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 206/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc giải thể Ủy ban Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 172/QĐ- UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 18/01/1996
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/1996

Quyết định về việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2000/QĐ-UB-ĐT
 • Ngày ban hành: 29/04/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2000

Quyết định về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện-quận miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/03/2002
 • Ngày có hiệu lực: 21/03/2002

Quyết định về tổ chức quản lý lại một số lĩnh vực sự nghiệp giao thông công chánh thành Khu Quản lý giao thông đô thị, trực thuộc Sở Giao thông công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2002

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho 03 (ba) doanh nghiệp công ích thuộc Sở Giao thông công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 147/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 11/12/2002

Quyết định về phê duyệt kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 134/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/2002

Quyết định về bổ sung một số quy định của Quyết định 2449/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về ban hành chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải di dời từ 10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trong nội thành đến kinh doanh tại ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm theo quy hoạch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2933/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2003

Quyết định về việc điều chỉnh mức thu tiền thay công nghĩa vụ lao động công ích năm 1997.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3384/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 03/07/1997
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/1997

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Trung tâm Kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 76/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về quy định việc xác định giá trị nhà, đất phục vụ cho việc thu phần vắng đồng sở hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 89/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/10/2001
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2001

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/06/2001
 • Ngày có hiệu lực: 19/06/2001

Quyết định về việc Công nhận quyền sở hữu nhà tình nghĩa cho người được cấp tặng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 32/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 06/01/1995
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/1995

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 5, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 18/05/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000

Quyết định về việc thay đổi mức thu phí cho mượn vốn của quỹ xóa đói giảm nghèo.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5785/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 08/08/1995
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/1995

Quyết định về cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 230/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2003

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Thu hồi và Khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 110/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2003

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 124/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/2003

Quyết định về việc ban hành qui chế tổ chức bán đấu giá hàng hoá, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước và hàng hoá, tài sản tạm giữ, kê biên để cưỡng chế của Cục Thuế thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4803/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 15/09/1998
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/1998

Quyết định về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ-Siêu thị Trung tâm thương mại của 22 quận-huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 144/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2003

Quyết định về Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển bò sữa thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 96/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/08/2002
 • Ngày có hiệu lực: 27/08/2002

Quyết định về phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để sản xuất sản phẩm gỗ mỹ nghệ xuất khẩu năm 1999.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7908/1999/QĐ-UB-CNN
 • Ngày ban hành: 23/12/1999
 • Ngày có hiệu lực: 23/12/1999

Quyết định về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 135/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 21/11/2002

Quyết định về cho phép chuyển Trường Trung học phổ thông Dân lập Nhân Trí thành Trường Trung học phổ thông Tư thục Nhân Trí.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 271/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 18/11/2003

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung Điều 16, Quyết định số 82/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về một số quy định tạm thời để cải tiến công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 106/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2001

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chung quận 9 thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3815/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 02/07/1999
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/1999

Quyết định về thành lập Trung tâm cai nghiện ma túy Bình Đức trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 361/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/01/2002
 • Ngày có hiệu lực: 24/01/2002

Quyết định về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 83/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/2002

Quyết định về việc ban hành quy định quản lý hoạt động kinh doanh nhà cho người Việt Nam thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1552/1998/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 24/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 08/04/1998

Quyết định về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 87/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/08/2002
 • Ngày có hiệu lực: 02/08/2002

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận 11.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 217/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 154/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2002

Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động trong khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 58/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/07/2001
 • Ngày có hiệu lực: 06/07/2001

Quyết định về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 442/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 25/01/1995
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/1995

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 127/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo tổng kết việc quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 95/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/10/2001
 • Ngày có hiệu lực: 25/10/2001

Quyết định về ủy quyền cấp phép Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 32/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/2002

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Kinh tế thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 128/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2001

Quyết định về thành lập Phòng Công chứng số 5 trực thuộc Sở Tư pháp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 200/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2003

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) tổ chức và hoạt động “Quỹ bảo trợ tài năng trẻ thành phố HCM” thuộc Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4816/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 09/09/1997
 • Ngày có hiệu lực: 09/09/1997

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1015/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 22/02/1999
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/1999

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 61/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2003

Quyết định v ề việc ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2003

Quyết định về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư năm 1998.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7505/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 31/12/1997
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/1997

Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 3.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6787/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 18/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/1998

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch chuẩn bị đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/2003

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1998.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6320/QĐ-UB-QLDA
 • Ngày ban hành: 21/11/1998
 • Ngày có hiệu lực: 21/11/1998

Quyết định về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 167/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2003

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 33/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/04/2001
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2001

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 06/03/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học và các dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/02/2003
 • Ngày có hiệu lực: 02/03/2003

Quyết định về sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp-thoát nước thành phố vào Khu Quản lý giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông Công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 110/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2002

Quyết định về tỷ lệ điều tiết thu ngân sách năm 1996 đối với 18 quận huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2372/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 13/05/1996
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/1996

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Điện tử và Công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2751/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 25/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/1998

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng trực thuộc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 37/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 17/03/2003

Quyết định ban hành quy định về việc quản lý lao động đối với hoạt động kinh doanh Nhà hàng - Cửa hàng ăn uống - Vũ trường - Massa - Karaoke Khách sạn - Nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 8272/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 15/12/1995
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/1995

Quyết định về việc chuyển Phòng Công chứng Nhà nước Số 2 thuộc Ủy ban nhân dân thành phố sang thuộc Sở Tư pháp thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1215/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 19/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/1997

Quyết định về giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn 47 tỷ đồng ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách thành phố năm 1999.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5561/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 22/09/1999
 • Ngày có hiệu lực: 22/09/1999

Quyết định về ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 246/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 21/11/2003

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Du lịch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 243/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông xuân và vụ Hè thu năm 1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5861/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 18/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/1996

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chính thức vốn đầu tư năm 1998.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2816/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 28/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 28/05/1998

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000 (nguồn vốn huy động, phát hành vé số).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/2000/QĐ-UB-TH
 • Ngày ban hành: 24/07/2000
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2000

Quyết định về duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5078/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 06/12/2002

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 183/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về ban hành Quy định tạm thời quản lý tôm giống, thức ăn nuôi thủy sản, thuốc thú y thủy sản và môi trường nuôi tôm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/02/2002
 • Ngày có hiệu lực: 06/03/2002

Quyết định về cho phép thành lập Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 292/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2004

Quyết định về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2000 nguồn thu quảng cáo được để lại và nguồn vốn huy động, phát hành vé số.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2000/QĐ-UB-TH
 • Ngày ban hành: 03/03/2000
 • Ngày có hiệu lực: 03/03/2000

Quyết định về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung và vốn bán nhà sở hữu Nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 317/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2003

Quyết định về việc thành lập Thanh tra quận 12.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1257/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 21/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 21/03/1997

Quyết định về thành lập Ban Quản lý đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 103/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2001

Quyết định về cấp vốn hoạt động cho Công ty Sản xuất-Kinh doanh xuất-nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/03/2002
 • Ngày có hiệu lực: 12/03/2002

Quyết định về ban hành Quy định chính sách, chế độ đối với Trật tự viên tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 63/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/06/2002
 • Ngày có hiệu lực: 03/06/2002

Quyết định về việc ban hành bổ sung bảng giá đất của một số đường trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2897/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 17/06/1996
 • Ngày có hiệu lực: 17/06/1996

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch Khu vực Ngoại giao đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2485/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 04/08/1994
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/1994

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3925/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 27/08/1996
 • Ngày có hiệu lực: 27/08/1996

Quyết định phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2003 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 209/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 24/09/2003

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo “Chiến dịch ánh sáng văn hóa hè 96”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3265/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 10/07/1996
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/1996

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 78/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 14/05/2003

Quyết định về việc thành lập BCĐ thực hiện chỉ thị và các nghị định của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đấy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội TP.HCM.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 149/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 16/01/1996
 • Ngày có hiệu lực: 16/01/1996

Quyết định về việc cho phép một số phương tiện chuyên dùng vận chuyển rác ban ngày và ban đêm trên toàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 02/01/1996
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/1996

Quyết định về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 1997 - 1998 và thu thuế đất năm 1998.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6754/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 26/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/1997

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/01/2001
 • Ngày có hiệu lực: 19/01/2001

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2004 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 329/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004

Quyết định về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ-Siêu thị-Trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 144A/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2003

Quyết định về việc quy hoạch các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu của Nhà nước trên địa bàn các quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4246/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 15/12/1994
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/1994

Quyết định về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2001 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 122/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2001

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 112/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 09/07/2003

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4843/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 17/09/1998
 • Ngày có hiệu lực: 17/09/1998

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 74/2000/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/12/2000
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2000

Quyết định về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 88/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/08/2002
 • Ngày có hiệu lực: 02/08/2002

Quyết định về giao kế hoạch bổ sung đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2003

Quyết định về việc ủy nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp thành phố ký công văn từ chối giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 8016/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 27/12/1999
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/1999

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 1999.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3399/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 12/06/1999
 • Ngày có hiệu lực: 12/06/1999

Quyết định về việc điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1 điều 2 phần I Quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2002/QĐ-UB ngày 15 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 226/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 16/10/2003

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 265/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về chuyển bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 119/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 11/12/2001

Quyết định về việc tạm thu phí giao thông để duy tu, bảo dưỡng tuyến đường Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1694/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 30/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/1998

Quyết định về việc ủy nhiệm giám đốc sở tư pháp thành phố ký bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2000/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 09/05/2000
 • Ngày có hiệu lực: 09/05/2000

Quyết định về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 22/04/2002

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho ủy ban nhân dân quận 6.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 90/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/08/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002

Quyết định về việc thành lập Chi cục Quản lý nước và phòng, chống lụt bão.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6367A/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 08/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/1997

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận 3 tổ chức và hoạt động thí điểm theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1935/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 23/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 03/05/1997

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 74/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/09/2001
 • Ngày có hiệu lực: 05/09/2001

Quyết định về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/02/2002
 • Ngày có hiệu lực: 08/02/2002

Quyết định về tất toán (xóa) tài khoản “Quỹ phát triển nhà thành phố” tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/04/2001
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/2001

Quyết định về điều chỉnh chính sách thưởng của Quyết định 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 218/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/2003

Quyết định về việc cho phép thực hiện các khoản thu, chi học phí, tiền cơ sở vật chất và thu khác của ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố từ năm học 2000 - 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 49/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 10/08/2000
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2000

Quyết định quy định hạn mức đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 64/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/07/2001
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2001

Quyết định phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 11 giai đoạn 2003-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 164/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 05/09/2003

Quyết định về kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 186/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 18/09/2003

Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 1.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6790/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 18/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/1998

Quyết định về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 140/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2003

Quyết định về phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/08/2002
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2002

Quyết định về việc ban hành bảng quy định khung giá đền bù, trợ cấp di chuyển nhà ở và vật kiến trúc khác nằm trên và ven kinh rạch, ven sông và các khu nhà lụp xụp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4755/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 29/06/1995
 • Ngày có hiệu lực: 29/06/1995

Quyết định quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 02/02/2003

Quyết định về việc khám và kiểm tra sức khỏe bắt buộc đối với những người hoạt động trong một số ngành nghề, lĩnh vực nhất định.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7016/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 03/10/1995
 • Ngày có hiệu lực: 03/10/1995

Quyết định về phê duyệt Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 150/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 13/12/2002

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng (nguồn ngân sách) năm 1997.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6927/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 02/12/1997
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/1997

Quyết định về tạm giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2003 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2003

Quyết định về việc di chuyển dân cư và ban hành Bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong công trình xây dựng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5846/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 16/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 16/10/1997

Quyết định về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành Hóa chất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 73/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 14/05/2003

Quyết định về ban hành Quy chế xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 187/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2003

Quyết định về ban hành Quy định quản lý giống cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 118/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2002

Quyết định về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 10.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6095/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 14/11/1998
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/1998

Quyết định v ề việc tập trung chấn chỉnh hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6072/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 25/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/1996

Quyết định quy định tạm thời về việc di chuyển xử lý phế liệu trong Khu chế xuất ra ngoài và việc mua hàng hóa thực phẩm từ ngoài đưa vào phục vụ các xí nghiệp trong Khu chế xuất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1850/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 03/04/1996
 • Ngày có hiệu lực: 03/04/1996

Quyết định về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ban Quản lý Đầu tư-Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 249/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/2003

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung quy định ở Điều 1, Quyết định số 2073/QĐ-UB-KT ngày 2/5/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2424/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 08/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 08/05/1998

Quyết định về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 327/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2003

Quyết định về việc ban hành “Khung lãi suất cho vay và thẩm quyền quyết định hạn mức cho vay” trong chức năng đầu tư gián tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4506/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 26/08/1997
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/1997

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 1999.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1528/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 18/03/1999
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/1999

Quyết định về việc ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ôtô, gắn máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 157/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2002

Quyết định về ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị và dự toán của các chủ đầu tư được vay vốn theo chương trình kích cầu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 49/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/06/2001
 • Ngày có hiệu lực: 12/06/2001

Quyết định về giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Sở Giao thông công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 55/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 22/05/2002

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức và hoạt động theo cơ chế 1 cửa, 1 dấu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 987/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 07/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/1997

Quyết định “Cụ thể hóa Nghị định 03/CP về việc thành lập Quận Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1199/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 18/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/1997

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ năm của thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2252/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 04/05/1996
 • Ngày có hiệu lực: 04/05/1996

Quyết định về giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 57/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2003

Quyết định về việc điều chỉnh giá biểu thu tiền thuê nhà cơ quan hành chánh sự nghiệp - cơ quan kinh doanh - sản xuất sử dụng thuộc diện nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3346/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 07/10/1994
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/1994

Quyết định về giao Sở Thương mại thành phố làm đầu mối quản lý Nhà nước đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 62/2000/QĐ-UB-TM
 • Ngày ban hành: 08/11/2000
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/2000

Quyết định về việc cho phép Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố được tiếp nhận, tổ chức cai nghiện đối với người nghiện ma túy bị xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 97/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/10/2001
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/2001

Quyết định về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận 12 thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4013/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/2002

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng kiểm kê đất đai năm 2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7745/1999/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 17/12/1999
 • Ngày có hiệu lực: 17/12/1999

Quyết định về việc công nhận điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ giáo dục và đào tạo thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4501/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 30/09/1996
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/1996

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cấp bù lỗ và trợ giá cho hoạt động xe buýt năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 144/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 09/12/2002

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3194/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 25/06/1997
 • Ngày có hiệu lực: 25/06/1997

Quyết định về việc giao kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia và các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/02/2001
 • Ngày có hiệu lực: 27/02/2001

Quyết định về việc thành lập Tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2451/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 06/06/2002
 • Ngày có hiệu lực: 21/06/2002

Quyết định về một số điều kiện và chỉ tiêu kinh tế-tài chính để chuyển giao quyền quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội), đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 114/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 11/10/2002

Quyết định về việc ban hành bản quy định về phân công, phân cấp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1679/QĐ- UB-KT
 • Ngày ban hành: 30/03/1996
 • Ngày có hiệu lực: 30/03/1996

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về công tác khen thưởng thi đua tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2812/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 10/06/1996
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/1996

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2000 nguồn vốn 200 tỷ đồng do Bộ Tài chính cho mượn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2000/QĐ-UB-DA
 • Ngày ban hành: 01/02/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2000

Quyết định về việc điều chỉnh giá đất của đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc phường Đakao, quận 1.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4689/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 11/09/1998
 • Ngày có hiệu lực: 11/09/1998

Quyết định về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 84/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 19/07/2002

Quyết định về phê duyệt Chương trình phát triển nuôi tôm càng xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 125/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2002

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn bán nhà và cho thuê nhà sở hữu Nhà nước (đợt 2).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 116/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2002

Quyết định về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6338/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 29/08/1995
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/1995

Quyết định quy định về việc sử dụng phần mềm tin học “Quản lý hồ sơ khiếu nại - tố cáo” tại Thanh tra thành phố, Sở Địa chính - Nhà đất, Văn phòng Tiếp công dân thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 109/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2003

Quyết định về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999, đã hết hiệu lực thi hành.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 101/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/10/2001
 • Ngày có hiệu lực: 31/10/2001

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 11, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 18/05/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000

Quyết định về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Xây dựng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 229/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 16/10/2003

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường Cao đẳng sư phạm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 312/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2003

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 215/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc điều chỉnh di chuyển nhà, các đơn vị cơ quan Nhà nước và nhà ở công nhân viên và nhân dân tại khu vực giới hạn bởi các đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi thuộc phường Bến Thành quận 1.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1714/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 14/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 14/04/1997

Quyết định về việc miễn nộp nợ thuế nhà đất từ năm 1999 về trước theo quyết định số 105/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 118/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 03/12/2001

Quyết định về việc điều chỉnh giá đất của các tuyến đường thuộc phường Bình An, Bình Khánh quận 2.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1460/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 19/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/1998

Quyết định về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Ủy ban phòng-chống AIDS thành phố và tổ chức làm công tác phòng-chống AIDS ở quận-huyện, phường-xã.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3496/1999/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 18/06/1999
 • Ngày có hiệu lực: 18/06/1999

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 269/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 5) vốn vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 92/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/10/2001
 • Ngày có hiệu lực: 11/10/2001

Quyết định về việc thành lập Hội đồng bán nhà ở thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2997/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 14/09/1994
 • Ngày có hiệu lực: 14/09/1994

Quyết định về việc sửa đổi Điều 1 - Quyết định 1890/QĐ-UB-QLĐT ngày 5/4/1996 của UBND thành phố về việc thu phí giao thông đường Nguyễn Tất Thành, Liên tỉnh lộ 15.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4341/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 16/08/1997
 • Ngày có hiệu lực: 16/08/1997

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chung quận 7 thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2131/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 14/04/1999
 • Ngày có hiệu lực: 29/04/1999

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 7.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 75/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002

Quyết định về các khoản lệ phí hành chính của cơ quan cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại quyết định số 3217/QĐ-UB-QLĐT ngày 26/6/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6022/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 27/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 27/10/1997

Quyết định về giao kế hoạch bổ sung đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 69/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 09/05/2003

Quyết định về việc đổi tên đường mới.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4016/1999/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 14/07/1999
 • Ngày có hiệu lực: 14/07/1999

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4440/1998/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 26/08/1998
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/1998

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 284/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2003

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 195/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc điều chỉnh biểu giá thuê nhà áp dụng tính thuế đối với chủ sở hữu có nhà cho người nước ngoài thuê tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2351/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 06/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 06/05/1998

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 04/03/2003

Quyết định về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 231/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2003

Quyết định về việc thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ của ngành Công an.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6975/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 04/12/1997
 • Ngày có hiệu lực: 04/12/1997

Quyết định về cơ chế đầu tư 300 xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 391/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 22/01/2003

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 134/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2003

Quyết định về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 139/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2003

Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5986/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 11/11/1998
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/1998

Quyết định về thành lập Công an xã Trung Chánh, thuộc Công an huyện Hóc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 306/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 23/12/2003

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (đợt 7).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 161/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 04/09/2003

Quyết định về việc điều chỉnh lưu thông trên tuyến đường ôtô có xây ngăn cách tuyến đường dành riêng cho xe 2 bánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6985/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 02/10/1995
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/1995

Quyết định về cho vay chỉ định dự án đầu tư nhà máy nhựa Saplast - Vientiane tại thành phố Viên Chăn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 103/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 27/06/2003

Quyết định về giao kế hoạch điều chỉnh năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 148/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2002

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 66/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/08/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2001

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 38/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/05/2001
 • Ngày có hiệu lực: 07/05/2001

Quyết định về việc tổ chức lại Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố Cổ phần hóa.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2000/QĐ-UB-CNN
 • Ngày ban hành: 19/01/2000
 • Ngày có hiệu lực: 19/01/2000

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 37/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 16/04/2002

Quyết định về việc thành lập Tổ chức Giám định kỹ thuật hình sự thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7575/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 04/11/1995
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/1995

Quyết định về giao Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố cho vay các chương trình sản xuất, thực hiện Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 251/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2003

Quyết định về việc ban hành Quy chế và nội quy thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6301/1998/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 21/11/1998
 • Ngày có hiệu lực: 21/11/1998

Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 156/QĐ-UB ngày 11/7/1985 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định gọi thanh niên đi làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế- quốc phòng của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6159/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 30/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/1996

Quyết định về việc sửa đổi giờ cao điểm, giới hạn địa bàn, xe tải lưu thông ở thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5736/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 09/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/1996

Quyết định về việc sửa đổi điều 02 của Quyết định số 1015/1999/QĐ-UB-KT ngày 22/02/1999 về thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52/2000/QĐ-UB-CNN
 • Ngày ban hành: 22/09/2000
 • Ngày có hiệu lực: 22/09/2000

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch chương trình Biển Đông-Hải đảo năm 2000 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/2000/QĐ-UB-TH
 • Ngày ban hành: 23/06/2000
 • Ngày có hiệu lực: 23/06/2000

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 8.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 190/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về phê duyệt triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành Điện tử của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 66/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 09/05/2003

Quyết định về việc ban hành quy định cấp dự báo phòng cháy, chữa cháy rừng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4781/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 17/10/1996
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/1996

Quyết định về việc giải thể Ban chỉ đạo tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5360/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 02/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/1997

Quyết định về nguyên tắc định giá và bán nhà, xưởng thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/05/2001
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/2001

Quyết định về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão thành phố năm 1999.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4960/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 30/08/1999
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/1999

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn phụ thu và thuế kinh doanh nước sạch được để lại, vốn phụ thu và khấu hao cơ bản ngành điện, vốn thanh lý nhà và cơ sở giáo dục.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 03/05/2002

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu năm 1997 cho 7 Quận, Huyện mới thành lập.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2856/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 09/06/1997
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/1997

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 59/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 30/05/2002

Quyết định về giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố năm 2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 66/2000/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/11/2000
 • Ngày có hiệu lực: 30/11/2000

Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 136/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 22/11/2002

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo các khu công nghiệp tập trung của thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 260/QĐ- UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 25/01/1996
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/1996

Quyết định về việc phê duyệt và ban hành “Qui chế làm việc tạm thời của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7116/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 19/11/1999
 • Ngày có hiệu lực: 19/11/1999

Quyết định về phân chia địa hạt chứng nhận các giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài trên địa bàn huyện cho các Phòng công chứng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2661/1999/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 10/05/1999
 • Ngày có hiệu lực: 10/05/1999

Quyết định về việc ban hành quy định về trình tự và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3217/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 26/06/1997
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/1997

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường Kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng Sở Xây dựng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 315/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2003

Quyết định về việc duyệt quy hoạch chi tiết Khu chế xuất Tân Thuận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 133/QĐ- UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 15/01/1996
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/1996

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1466/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 01/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/1997

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 3, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 32/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 18/05/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000

Quyết định về điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ huyện Cần Giờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 95/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2003

Nghị quyết về thu chi ngân sách.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2001/NQ-HĐ
 • Ngày ban hành: 12/01/2001
 • Ngày có hiệu lực: 12/01/2001

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 132/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 28/12/2001

Quyết định về giao Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố cho vay chỉ định đối với Công ty Sản xuất-Kinh doanh xuất-nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/02/2002
 • Ngày có hiệu lực: 04/02/2002

Quyết định về phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2679/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/06/2002
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/2002

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về khoán quản lý và sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do Sở Giao thông công chánh quản lý trên địa bàn thành phố, ban hành kèm theo Quyết định số 35/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25/5/2000 của ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 43/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 26/04/2002

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Chứng tích chiến tranh trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 266/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về sửa đổi giờ cao điểm và lưu thông xe tải ở thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5860/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 10/08/1995
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/1995

Quyết định về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Khu Quản lý giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 309/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2003

Quyết định về điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ở thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 159/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2002/NQ-HĐ
 • Ngày ban hành: 07/07/2000
 • Ngày có hiệu lực: 07/07/2000

Quyết định về thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 88/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/10/2001
 • Ngày có hiệu lực: 03/10/2001

Quyết định về việc ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng Hệ thống đê bao ngăn lũ Tam Tân - Thái Mỹ, huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1875/1998/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 09/04/1998
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/1998

Quyết định về việc cho phép thành lập Hội điện tử và công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1251/1998/QĐ-UB-KT-CN
 • Ngày ban hành: 11/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 11/03/1998

Quyết định về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 87/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/10/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2001

Quyết định về công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu dân cư tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 78/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 08/07/2002

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Bảo trợ Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3970/1999/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 09/07/1999
 • Ngày có hiệu lực: 09/07/1999

Quyết định về việc ban hành Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 272/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 18/11/2003

Quyết định về quy định giá trị ngày công chi trả trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian làm nhiệm vụ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/03/2002
 • Ngày có hiệu lực: 27/03/2002

Quyết định phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 4 giai đoạn 2003 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 118/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2003

Quyết định về việc đổi tên Ban Quản lý dự án VIE/95/036 thành Ban Quản lý dự án VIE/95/051.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3721/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 13/08/1996
 • Ngày có hiệu lực: 13/08/1996

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Chi Cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4100/1998/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 08/08/1998
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/1998

Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 198/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 22/09/2003

Quyết định về việc điều hòa chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5808/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 14/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/1996

Quyết định ban hành bảng giá chuẩn tối thiếu trị giá xây dựng các loại kiến trúc để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5675/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 24/10/1998
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/1998

Quyết định về thực hiện chính sách đối với đối tượng ở các Trung tâm xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 303/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2003

Quyết định về việc tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại cấm tàng trữ, lưu hành, phổ biến.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7066/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 09/12/1997
 • Ngày có hiệu lực: 09/12/1997

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch chuẩn bị đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 36/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 13/03/2003

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 18/05/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000

Quyết định về mở tài khoản phát hành trái phiếu đô thị tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 133/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2003

Quyết định về việc thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ của ngành kiểm lâm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6198/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 03/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/1997

Quyết định về giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Tổng Công ty Du lịch Sàigòn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 120/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2002

Quyết định về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành Dệt-May của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 64/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 06/05/2003

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 151/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2002

Quyết định về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2002 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 104/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/09/2002
 • Ngày có hiệu lực: 19/09/2002

Quyết định về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm: giảm ma túy, mại dâm và tội phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 62/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/07/2001
 • Ngày có hiệu lực: 23/07/2001

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6499/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 27/10/1999
 • Ngày có hiệu lực: 27/10/1999

Quyết định về bổ sung, thay đổi thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2940/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2002

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3862/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 21/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/1998

Quyết định về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4733/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 18/11/2002

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 29/01/2003

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 234/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2003

Quyết định về việc đổi tên các Phòng Công chứng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 36/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/04/2001
 • Ngày có hiệu lực: 26/04/2001

Quyết định về đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành phố thành Sở Nội vụ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 287/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2003

Quyết định về việc sửa đổi khoản 1 và 2 điều 8 chương III trong Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2000/QĐ-UB ngày 17/4/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/2000/QĐ-UB-TH
 • Ngày ban hành: 17/07/2000
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2000

Quyết định về thành lập Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 177/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 12/09/2003

Quyết định về việc bổ sung Quyết định số 5491/QĐ-UB-KT ngày 25/7/1995.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3500/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 10/07/1997
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/1997

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về công tác kiểm định cầu đường bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 24/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 03/03/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 25/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 04/01/1996
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/1996

Quyết định về việc chuyển sang thuê đất các trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh đã có quyết định giao đất trong năm 1993 - 1994.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5150/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 29/09/1997
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/1997

Quyết định về bổ sung nhiệm vụ và đổi tên “Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Chánh Phú Hòa” thành “Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa”trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 296/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2003

Quyết định về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sang Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3323/1998/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 26/06/1998
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/1998

Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5075/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/2002

Quyết định về việc ban hành “Qui trình thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn TP. HCM”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7805/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 18/11/1995
 • Ngày có hiệu lực: 18/11/1995

Quyết định về giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 nguồn 200 tỷ đồng Bộ Tài chính cho mượn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5583/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 23/09/1999
 • Ngày có hiệu lực: 23/09/1999

Quyết định về việc bổ sung chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Rạch Miễu thuộc phường 1, 2, 7, quận Phú Nhuận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 09/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2003

Quyết định về sửa đổi khoản 3, Điều 13 của quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 58/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2003

Quyết định về việc thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4899/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 21/09/1998
 • Ngày có hiệu lực: 21/09/1998

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 97/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/09/2002
 • Ngày có hiệu lực: 09/09/2002

Quyết định về cho phép thành lập Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 6 trực thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/01/2002
 • Ngày có hiệu lực: 18/01/2002

Quyết định về áp dụng một số biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 106/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 12/07/2003

Quyết định về việc đổi tên và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Đăng ký Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 21/05/2002

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 115/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2003

Quyết định về việc thành lập Thanh tra quận 2.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1265/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 21/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 21/03/1997

Quyết định về “Phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/01/2001
 • Ngày có hiệu lực: 16/01/2001

Quyết định về việc ủy nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp thành phố được ký tên và đóng dấu của Sở Tư pháp vào phần ghi chú việc thay đổi, cải chính các nội dung trong giấy khai sinh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3090/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 29/05/1999
 • Ngày có hiệu lực: 29/05/1999

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 79/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/09/2001
 • Ngày có hiệu lực: 17/09/2001

Quyết định về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/05/2001
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2001

Quyết định về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với Công an viên công tác ở xã và ấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/03/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 127/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2001

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 62/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/06/2002
 • Ngày có hiệu lực: 03/06/2002

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án cải cách hành chính VIE/96/029.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4385/1999/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 03/08/1999
 • Ngày có hiệu lực: 03/08/1999

Quyết định về thành lập Hội đồng thẩm định đề án chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 06/05/2002

Quyết định về công nhận xã Cần Thạnh thuộc huyện Cần Giờ là đô thị loại V.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 86/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2003

Quyết định về việc bãi bỏ khoản 2, khoản 7 trong điều 3 Quyết định số 299/QĐ-UB ngày 23 tháng 2 năm 1993.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5961/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/08/1995
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/1995

Quyết định về giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 nguồn tiền bán và cho thuê nhà sở hữu Nhà nước, khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6922/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 10/11/1999
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/1999

Quyết định về hợp nhất Ban Kinh tế Thành ủy vào Viện Kinh tế thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 18/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/03/2001
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2001

Quyết định về chuyển giao Trung tâm định cư xây dựng vùng kinh tế mới Tân Uyên trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố sang Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý để tổ chức thành Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Số 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 71/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 22/12/2000
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/2000

Quyết định về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 97/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 12/06/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư để thu hút vốn ngoài ngân sách năm 1997 (nguồn vốn ngân sách ủy thác Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6355/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 07/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/1997

Quyết định về giao chức năng tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố đối với Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 83/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/09/2001
 • Ngày có hiệu lực: 20/09/2001

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh và công nhận Ban chấp hành của Hội đồng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1105/QĐ- UB-KT
 • Ngày ban hành: 11/03/1996
 • Ngày có hiệu lực: 11/03/1996

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chung huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6992/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 24/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/1999

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy, trực thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1775/1998/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 04/04/1998
 • Ngày có hiệu lực: 04/04/1998

Quyết định về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Kiến trúc sư trưởng thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1200/1998/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 07/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/1998

Quyết định về việc cho phép thành lập Quỹ Từ thiện thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5430/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 16/10/1998
 • Ngày có hiệu lực: 16/10/1998

Quyết định về điều chỉnh bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2003 và quý IV/2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 277/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2003

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 156/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Văn hoá thành phố trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 262/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2920/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 08/09/1994
 • Ngày có hiệu lực: 08/09/1994

Quyết định về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa năm 1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 378/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 05/02/1996
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/1996

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Ban Tổ chức Chính quyền thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 222/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1997.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2525/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 20/05/1997
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/1997

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 10/05/2000
 • Ngày có hiệu lực: 10/05/2000

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Y tế.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 148/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 19/08/2003

Quyết định về việc sửa đổi Bản quy định về quản lý các hoạt động kinh doanh thịt heo, trâu, bò trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 688/QĐ-UB ngày 25/4/1992 của UBND thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3325/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 06/05/1995
 • Ngày có hiệu lực: 06/05/1995

Quyết định về việc duyệt kế hoạch cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh năm 1998.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 935/1998/QĐ-UB-KTCN
 • Ngày ban hành: 25/02/1998
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/1998

Quyết định về thay đổi Phó Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 223/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2003

Quyết định về việc bán nhà ở loại biệt thự và định mức đất ở để bán nhà ở các loại theo Nghị định số 61/CP.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4759/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 15/10/1996
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/1996

Quyết định về việc ban hành bản quy định về đơn giá đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong dự án nâng cấp đường Xuyên Á trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5957/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 09/11/1998
 • Ngày có hiệu lực: 09/11/1998

Quyết định về thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ vay vốn đầu tư phát triển các dự án thuộc chương trình đánh bắt hải sản xa bờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 304/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 23/12/2003

Quyết định phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 6 giai đoạn 2003-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 101/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 23/06/2003

Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 6.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6857/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 21/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/1998

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 38/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2003

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh đối với Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 219/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 137/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2003

Quyết định về việc di chuyển dân cư và ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong công trình xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1586/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 07/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 07/04/1997

Quyết định về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 Huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4736/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 18/11/2002

Quyết định về phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Phú Nhuận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 67/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 09/05/2003

Quyết định về duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 188/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 22/09/2003

Quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch khu ngoại giao Đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1172/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 17/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 17/03/1997

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Giao thông công chánh thành phố, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 27/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 18/05/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000

Quyết định về phê duyệt Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và các chương trình môi trường đến năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 94/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/08/2002
 • Ngày có hiệu lực: 21/08/2002

Quyết định về việc ban hành bảng giá thu một phần viện phí ở TP.HCM theo thông tư số 20/TT-LB ngày 23/11/1994.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5129/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 13/07/1995
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/1995

Quyết định về việc ban hành quy định về thủ tục lập, thẩm định và quyết định các dự án trong nước sử dụng vốn Nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 25/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 25/10/1997

Quyết định về việc duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên gỗ tròn, gỗ xẻ và động vật rừng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 158/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 08/01/2003

Quyết định về chiết khấu bán lẻ xăng dầu tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1518/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 17/03/1999
 • Ngày có hiệu lực: 17/03/1999

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4089/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 05/08/1997
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/1997

Quyết định về cho phép đổi tên Trung tâm Giáo dục tổng hợp quận Tân Bình thành Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 237/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/2003

Quyết định ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 105/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/09/2002
 • Ngày có hiệu lực: 09/10/2002

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 12.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 73/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002

Quyết định về việc bãi bỏ Quy định về trật tự vận tải và giao thông vận chuyển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 317/QĐ-UB ngày 14-10-1988 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2333/1998/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 04/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 04/05/1998

Quyết định về việc duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6779/1999/QĐ-UB-QLDA
 • Ngày ban hành: 09/11/1999
 • Ngày có hiệu lực: 09/11/1999

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/02/2003
 • Ngày có hiệu lực: 17/02/2003

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Mỹ thuật trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 258/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc ban hành phương án kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định của Nhà nước khu vực hành chánh sự nghiệp do thành phố quản lý và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo kiểm kê thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6947/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 03/12/1997
 • Ngày có hiệu lực: 03/12/1997

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4106/1998/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 10/08/1998
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/1998

Quyết định về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 3.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4204/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 26/07/1999
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/1999

Quyết định về cấp bổ sung ngân sách cho quận Tân Phú, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 282/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2003

Quyết định về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 130/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2003

Quyết định về việc công nhận điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội truyền thống Phạm Ngọc Thạch.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5348/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 18/11/1996
 • Ngày có hiệu lực: 18/11/1996

Quyết định về ban hành quy định về quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà, đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 19/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/02/2003
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2003

Quyết định về việc cho phép triển khai công tác thiết kế qui hoạch thuộc kế hoạch 1996 của Kiến trúc sư trưởng thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2541/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 24/05/1996
 • Ngày có hiệu lực: 24/05/1996

Quyết định về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình mới (một cửa, một dấu) của Ủy ban nhân dân Quận 5.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2158/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 26/04/1996
 • Ngày có hiệu lực: 26/04/1996

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Năm trật tự đô thị - 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 37/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/04/2001
 • Ngày có hiệu lực: 27/04/2001

Quyết định về một số chính sách và biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/03/2001
 • Ngày có hiệu lực: 21/03/2001

Quyết định về cho phép nâng cấp Trung tâm Dạy nghề quận Gò Vấp thành Trường Kỹ thuật Công nghệ Quang Trung trực thuộc ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 310/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2003

Quyết định về việc cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 27/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/03/2001
 • Ngày có hiệu lực: 30/03/2001

Quyết định về việc ban hành quy chế cập nhật những biến động dân số lao động trên địa bàn thành phố, phục vụ việc quản lý dân số và lao động bằng hệ thống máy tính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6904/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 26/09/1995
 • Ngày có hiệu lực: 26/09/1995

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chung quận 2 thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6577/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 07/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 07/12/1998

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Từ thiện thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 64/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 21/11/2000
 • Ngày có hiệu lực: 21/11/2000

Quyết định về ủy quyền cho Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty 90 thuộc thành phố quyết định cho phép cán bộ, công chức, nhân viên ra nước ngoài về việc riêng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 76/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/2001
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2001

Quyết định về việc ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ôtô, gắn máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2601/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 23/05/1997
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/1997

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6995/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 24/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/1998

Quyết định về việc ban hành "Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị ; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 38/2000/QĐ-UB-ĐT
 • Ngày ban hành: 19/06/2000
 • Ngày có hiệu lực: 04/07/2000

Quyết định v ề ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 56/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 22/05/2002

Quyết định về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận 2 thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4014/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/2002

Quyết định về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 25/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/03/2002
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2002

Quyết định về việc di chuyển dân cư và đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng khu công nghiệp giày đồ án xuất khẩu do Nhà nước thu hồi đất và cho Công ty cổ phẩn TNHH POU YUEN-VIỆT NAM thuê đất và đầu tư tại xã Tân Tạo và xã Bình Trị Đông thuộc huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1118/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 11/03/1996
 • Ngày có hiệu lực: 11/03/1996

Quyết định về việc thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố - khóa VI nhiệm kỳ 1999-2004.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4719/1999/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 21/08/1999
 • Ngày có hiệu lực: 21/08/1999

Quyết định về sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư và tạm cư của Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà nghỉ và Văn phòng làm việc Bạch Đàn, phường 27, quận Bình Thạnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/01/2001
 • Ngày có hiệu lực: 11/01/2001

Quyết định về ban hành định mức sử dụng xe ôtô từ 15 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chánh sự nghiệp thành phố và quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6967/QĐ-UB-TM
 • Ngày ban hành: 16/11/1999
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/1999

Quyết định về việc điều chỉnh mức tiền khen thưởng thi đua tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/02/2001
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2001

Quyết định v ề giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Công nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 101/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/09/2002
 • Ngày có hiệu lực: 18/09/2002

Quyết định về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 146/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2002

Quyết định về bổ sung thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 126/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/2002

Quyết định về việc bổ sung một số quy định đơn giá đền bù trợ cấp thiệt hại về đất và tài sản trên phạm vi giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A của Quyết định số 5285/QĐ-UB-QLĐT ngày 19/7/1995 của UBND/TP.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 06/01/1997
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/1997

Quyết định về việc bổ sung Quyết định số 621/QĐ-UB ngày 11/02/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 878/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2003

Quyết định về việc duyệt công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2564/QĐ-UB-QLDA
 • Ngày ban hành: 06/05/1999
 • Ngày có hiệu lực: 06/05/1999

Quyết định về việc ban hành quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 84/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/09/2001
 • Ngày có hiệu lực: 06/10/2001

Quyết định về đặt tên đường mới trên địa bàn quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 54/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/06/2001
 • Ngày có hiệu lực: 25/06/2001

Quyết định về phê duyệt phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Nhà Bè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/02/2003
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/2003

Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện “Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị - 2003”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/02/2003
 • Ngày có hiệu lực: 26/02/2003

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 98/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 17/06/2003

Quyết định về cho phép chuyển Trung tâm Cấp cứu Trưng Vương thành Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương trực thuộc Sở Y tế.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 157/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 12/09/2003

Quyết định về việc phê duyệt lộ giới (chỉ giới đường đỏ) các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6982/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 30/09/1995
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/1995

Quyết định duyệt kế hoạch chi tiêu năm 1998 cho Dự án “Nâng cao năng lực quản lý và quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh” – VIE/95/051.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1225/1998/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 10/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/1998

Quyết định phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2003 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 128/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 23/07/2003

Quyết định về việc ban hành bảng phân bổ các bậc thuế đất theo vị trí của từng loại đường phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2099/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 18/03/1995
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/1995

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 38/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 19/6/2000 ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 91/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/10/2001
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2001

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 216/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định của Nhà nước thuộc khu vực Hành chánh sự nghiệp do thành phố quản lý.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6122/QĐ-UB-KTNN
 • Ngày ban hành: 30/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/1997

Quyết định về việc tạm thu lệ phí lý lịch tư pháp thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7000/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 05/12/1997
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/1997

Quyết định về phân công nhiệm vụ và thay đổi một số thành viên của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 24/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 15/05/2000
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2000

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6424/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 26/10/1999
 • Ngày có hiệu lực: 26/10/1999

Quyết định về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 49/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 09/05/2002

Quyết định về thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 100/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2002

Quyết định về việc kiện toàn tổ chức Ban Tôn giáo TP.Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3896/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 19/11/1994
 • Ngày có hiệu lực: 19/11/1994

Quyết định về thành lập Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5509/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/10/1998
 • Ngày có hiệu lực: 19/10/1998

Quyết định về quy định tạm thời chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 301/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/2003

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3798/1998/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 21/07/1998
 • Ngày có hiệu lực: 21/07/1998

Quyết định về cho phép thành lập thí điểm Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà đất huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 285/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2003

Quyết định về việc giao kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1475/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 02/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/1997

Quyết định về việc điều chỉnh giá đất của các tuyến đường xa lộ Trường Sơn, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22 thuộc quận Thủ Đức, quận 12, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1909/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 10/04/1998
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/1998

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất khu A thuộc khu đô thị Nam Saigon.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 380/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 23/01/1997
 • Ngày có hiệu lực: 23/01/1997

Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 11.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6860/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 21/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/1998

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Địa chính - Nhà đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 68/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/06/2002
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/2002

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 196/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 08/01/2003

Quyết định về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 24/04/2002

Quyết định về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, lập lại một bước trật tự, kỷ cương trong hoạt động quảng cáo, dịch vụ Video, Karaoke, hoạt động kinh doanh Cafevideo, nhà hàng trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7596/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 06/11/1995
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/1995

Quyết định về thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2001 cho quận 1.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 149/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2002

Quyết định phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2003-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 126/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 23/01/2003

Quyết định về việc ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 65/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/07/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2001

Quyết định về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình (một cửa, một dấu) của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2404/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 15/05/1996
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/1996

Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2000 của các quận-huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42/2000/QĐ-UB-ĐT
 • Ngày ban hành: 30/06/2000
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2000

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 62/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2003

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Đài Tiếng nói nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 174/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chánh giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí : Trường Trung học Kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 239/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 77/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa ngành Nhà đất năm 1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5737/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 09/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 09/12/1996

Quyết định v ề thay đổi lãi suất cho vay đối với khoản cho vay 20 tỷ đồng của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 14/04/2003

Quyết định về việc chuyển Phòng Công chứng Nhà nước thành phố thành Phòng Công chứng Nhà nước Số 1 thuộc Sở Tư pháp thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1216/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 19/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/1997

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 34/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/04/2001
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2001

Quyết định về việc hợp nhất Sở Địa chính và Sở Nhà đất thành Sở Địa chính - Nhà đất thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2754/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 26/05/1998

Quyết định về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2003 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 256/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 17/11/2003

Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6699/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 14/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/1998

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo về ứng dụng và phát triển công nghệ tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4845/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 10/09/1997
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/1997

Quyết định về việc chấm dứt hoạt động Ban Chỉ đạo dự án Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6611/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 20/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/1997

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn cho chương trình di dời Xí nghiệp gây ô nhiễm năm 2003 từ nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 178/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2003

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho ủy ban nhân dân quận 12.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 202/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về giao Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị cho vay chỉ định đối với Công ty Sản xuất - Kinh doanh xuất - nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/01/2002
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2002

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận 7.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 154/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2003 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 142/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2003

Quyết định về việc ban hành Bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ các loại xe, ghe tàu, súng săn, súng hơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7402/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 30/10/1995
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/1995

Quyết định về việc thành lập Thanh tra quận 7.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1263/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 21/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 21/03/1997

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 102/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2001

Quyết định về việc tổ chức thu, nộp phí giao thông trên xa lộ Hà Nội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4960/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/08/2001
 • Ngày có hiệu lực: 09/08/2001

Quyết định về việc tất toán (xóa) tài khoản “Qũy hóa giá nhà” tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển nhà.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 47/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 06/05/2002

Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 276/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 21/11/2003

Quyết định về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 Quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4417/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 28/10/2002

Quyết định về ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động giám sát dịch SARS tại cộng đồng” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 82/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2003

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 71/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002

Quyết định về việc quy định đơn giá các loại đất và các loại cây trồng để tính đền bù, hỗ trợ thiệt hại và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bản quy định kèm theo Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 15-5-2001 của Ủy ban nhân dân thành phố trong dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 71/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/08/2001
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2001

Quyết định về việc ban hành quy định thủ tục lập hồ sơ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam và của bên Việt Nam thuê đất để liên doanh với nước ngoài trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2048/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 31/03/1995
 • Ngày có hiệu lực: 31/03/1995

Quyết định về việc cho phép thành lập Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5367/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 12/10/1998
 • Ngày có hiệu lực: 12/10/1998

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 27/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/03/2002
 • Ngày có hiệu lực: 22/03/2002

Quyết định về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan dân số kế hoạch hóa gia đình các cấp thuộc thành phố HCM.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2524/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 08/08/1994
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/1994

Quyết định về phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông Công chánh cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 132/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 03/12/2002

Quyết định về việc phê duyệt đề án thực hiện chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp và vùng phụ cận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 80/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 08/07/2002

Quyết định về chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở từ Sở Địa chính - Nhà đất sang Sở Xây dựng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 122/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 03/08/2003

Quyết định về sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 124/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/2001

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 260/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh các đối tượng tự nguyện hoặc do gia đình gởi vào các Trung tâm xã hội và cơ sở chữa bệnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 20/01/2000
 • Ngày có hiệu lực: 04/02/2000

Quyết định về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ đông xuân và hè thu năm 1995.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1101/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 11/03/1996
 • Ngày có hiệu lực: 11/03/1996

Quyết định về chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 69/2000/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 14/12/2000
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/2000

Quyết định về ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội thi hành quyết định hành chính quận-huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 33/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2003

Quyết định về việc điều chỉnh, di chuyển các hộ dân cư, cơ quan, đơn vị và ban hành Bản quy định về đền bù, trợ cấp thiệt hại khi Công ty Điện lực thành phố thực hiện dự án cải tạo và phát triển lưới điện thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6279/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 05/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/1997

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư và xây dựng năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 80/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/09/2001
 • Ngày có hiệu lực: 18/09/2001

Quyết định về phê duyệt lộ trình triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển nguồn nhân lực của ngành Thể dục-Thể thao thành phố năm 2003 đến 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 213/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/2003

Quyết định về điều chỉnh mức trợ cấp hoạt động phí hàng tháng đối với Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó các Đoàn thể phường-xã, thị trấn ; mức phụ cấp đối với Công an viên, cán bộ chuyên trách Hội Chữ thập đỏ và trợ cấp cho chức danh Thống kê trong Ban chỉ huy Quân sự của phường-xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 113/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2003

Quyết định về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa vụ Đông Xuân năm 1998.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1703/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 31/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/1998

Quyết định về việc duyệt dự án đầu tư "Mở rộng thành phố Hồ Chí Minh và Phát triển bền vững trong khu vực tại quận 2" do EC tài trợ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 35/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2002

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 95/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/08/2002
 • Ngày có hiệu lực: 21/08/2002

Quyết định về việc tập trung giết mổ heo tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2279/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 10/05/1997
 • Ngày có hiệu lực: 10/05/1997

Quyết định về việc cho phép thực hiện các khoản thu học phí của ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 750/1998/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 16/02/1998
 • Ngày có hiệu lực: 16/02/1998

Quyết định về việc đổi tên Công ty Phát triển khu công nghiệp kỹ thuật cao thành “Công ty Phát triển khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3767/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 16/08/1996
 • Ngày có hiệu lực: 16/08/1996

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 10/05/2000
 • Ngày có hiệu lực: 10/05/2000

Quyết định về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 94/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về vốn đầu tư sửa chữa lớn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5809/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 14/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/1996

Quyết định về việc phê duyệt chương trình di dời và tái định cư 10.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch nội thành.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 67/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/08/2001
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/2001

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh cho vay vốn đầu tư năm 1999.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6031/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 12/10/1999
 • Ngày có hiệu lực: 12/10/1999

Quyết định ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 122/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/2002

Quyết định về cho phép tạm thời thực hiện một số chế độ, chính sách xã hội tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 99/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/10/2001
 • Ngày có hiệu lực: 31/10/2001

Quyết định về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chánh thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 152 /2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 17/12/2002

Quyết định phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 12 giai đoạn 2003-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 141/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2003

Quyết định về cho phép thành lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) và ban hành quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động Cityweb.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 133/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2001

Quyết định về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 299/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/2003

Quyết định về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 328/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2003

Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6785/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 18/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/1998

Quyết định về việc bổ sung điều chỉnh một số nội dung trong qui chế bán đấu giá tài sản tịch thu của Ngành Hải quan.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2457/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 11/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 11/05/1998

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Địa chính - Nhà đất thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3420/1998/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 01/07/1998
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/1998

Quyết định về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 288/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2003

Quyết định về việc ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 21/01/2003

Quyết định về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 139/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 29/11/2002

Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế HCSN năm 1997.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4662/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 01/09/1997
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/1997

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung vốn đầu tư năm 1999.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5203/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 10/09/1999
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/1999

Quyết định về giao định mức khoán biến chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Sở Tư pháp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 241/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1996 cho các chủ dự án 327 và 773.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2365/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 11/05/1996
 • Ngày có hiệu lực: 11/05/1996

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 45/2000/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/07/2000
 • Ngày có hiệu lực: 19/07/2000

Quyết định về duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5076/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 06/12/2002

Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 59/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 29/04/2003

Quyết định về thành lập Tổ chức Giám định pháp y tâm thần.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 180/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2003

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm: Giảm tội phạm, ma túy và tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/05/2001
 • Ngày có hiệu lực: 17/05/2001

Quyết định về việc giao cho UBND Quận 1, Quận 5 và huyện Củ Chi tổ chức và hoạt động thí điểm theo mô hình mới (1 dấu, 1 cửa).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 8102/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 04/12/1995
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/1995

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1208/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 18/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/1997

Quyết định về tất toán (xóa) tài khoản “Quỹ tài sản vắng chủ” tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/04/2001
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/2001

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Nhà Thiếu nhi thành phố trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 172/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc quản lý hoạt động cho người Việt Nam thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3325/1999/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 10/06/1999
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/1999

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 224/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2003

Quyết định về giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn phụ thu tiền nước và thuế kinh doanh nước sạch được để lại, nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình được để lại và nguồn vốn thanh lý cơ sở vật chất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 91/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2003

Quyết định về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và hoạt động của diễn viên chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6678/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 22/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 22/11/1997

Quyết định về giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho Sở Giao thông Công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 137/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 28/11/2002

Quyết định về giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 119/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/2003

Quyết định về việc phân công và ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng Quản lý hành chính Nhà nước đối với các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/01/2001
 • Ngày có hiệu lực: 23/01/2001

Quyết định về việc qui định đơn giá đền bù, trợ cấp thiệt hại về đất và tài sản trên đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A thuộc huyện Bình Chánh và huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5285/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 19/07/1995
 • Ngày có hiệu lực: 19/07/1995

Quyết định về việc bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/03/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2001

Quyết định về thành lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 111/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 04/07/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư và xây dựng năm 2000 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 72/2000/QĐ-UB-TH
 • Ngày ban hành: 25/12/2000
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2000

Quyết định về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh lần thứ 3 các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 5.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1828/QĐ-UB-ĐT
 • Ngày ban hành: 22/03/2000
 • Ngày có hiệu lực: 22/03/2000

Quyết định về phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng nhà lưu trú cho công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 322/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2003

Quyết định về việc ban hành “Quy định phương pháp xác định giá trị nhà thuộc sở hữu nhà nước để bán cho người đang thuê tại thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3365/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 08/10/1994
 • Ngày có hiệu lực: 08/10/1994

Quyết định về việc ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2005 của thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 119/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/2002

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 263/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc bổ sung điều chỉnh một số nội dung trong quy chế bán đấu giá tài sản tịch thu của ngành Hải quan.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4705/QĐ-UB-TM
 • Ngày ban hành: 12/09/1998
 • Ngày có hiệu lực: 12/09/1998

Quyết định phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Bình Thạnh giai đoạn 2003 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 207/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 24/09/2003

Quyết định về việc thành lập Phòng Công chứng Nhà nước số 2 trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4197/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/06/1995
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/1995

Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo phòng - chống bệnh dại trên gia súc của thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4976/1998/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 25/09/1998
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/1998

Quyết định về việc Ban hành bảng giá đất trong Khu công nghiệp Bình Hòa quận Bình Thạnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5462/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 25/11/1996
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/1996

Quyết định về việc định mức đất ở thực hiện theo Quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4758/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 15/10/1996
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/1996

Quyết định về việc trích 5% số thuế sử dụng đất nông nghiệp thu được năm 1996 để quận, huyện, phường, xã chi hỗ trợ công tác thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 379/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 05/02/1996
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/1996

Quyết định về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3522/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 30/07/1996
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/1996

Quyết định về cho phép thành lập Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 5 trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 107/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2001

Quyết định về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1932/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 24/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 24/04/1997

Quyết định về tạm giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2002, nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 109/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2001

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận 3.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 151/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc điều chỉnh giá đất của các tuyến đường thuộc phường An Phú, Thảo Điền quận 2.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1462/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 19/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/1998

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 38/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 18/04/2002

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay vốn Ủy thác năm 2002 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 86/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2002

Quyết định về tăng cường công tác kiểm tra tiến độ và chất lượng xây dựng các công trình sử dụng vốn Nhà nước do thành phố quản lý.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 85/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 09/08/2002

Quyết định quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà vắng đồng sở hữu chủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4555/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 22/06/1995
 • Ngày có hiệu lực: 22/06/1995

Quyết định về việc chỉ định Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố cho vay thực hiện công tác đền bù giải tỏa, tạm cư, tái định cư dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 142/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 04/12/2002

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 135/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2003

Quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 91/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/08/2002
 • Ngày có hiệu lực: 12/08/2002

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chống ngập trong mùa mưa và xử lý môi trường nước thành phố, giai đoạn 2001 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 57/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/07/2001
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2001

Quyết định về việc hợp nhất 3 Ban chỉ đạo : Nếp sống văn minh gia đình văn hóa mới TP, Phong trào người tốt việc tốt thành phố, toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư trên địa bàn thành phố thành “Ban chỉ đạo xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1646/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 10/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/1997

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Trọng tài lao động thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4345/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 16/08/1997
 • Ngày có hiệu lực: 16/08/1997

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 76/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2002

Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực Nội chính do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5987/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 11/11/1998
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/1998

Quyết định về thành lập Ban Quản lý dự án VIE/96/029-Hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 244/1999/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 14/01/1999
 • Ngày có hiệu lực: 14/01/1999

Quyết định về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 307/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 23/12/2003

Quyết định về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 104/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 12/07/2003

Quyết định về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4441/1998/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 26/08/1998
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/1998

Quyết định về cho phép thành lập Quỹ Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 06/03/2003

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 70/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 09/05/2003

Quyết định về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 254/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/2003

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 162/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 04/09/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2003 cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và Viện Kinh tế thành phố, và các dự án công nghệ thông tin chi từ ngân sách khoa học.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 24/03/2003

Quyết định về phê duyệt chương trình phát triển cây dứa Cayene ở thành phố thời kỳ 2003 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/02/2003
 • Ngày có hiệu lực: 11/02/2003

Quyết định về việc điều chỉnh bản quy định về việc lập đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5803/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 15/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/1997

Quyết định về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2000/QĐ-UB-TH
 • Ngày ban hành: 21/01/2000
 • Ngày có hiệu lực: 21/01/2000

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1999.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1060/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 23/02/1999
 • Ngày có hiệu lực: 23/02/1999

Quyết định về việc giao trách nhiệm lập, tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 55/2000/QĐ-UB-DA
 • Ngày ban hành: 05/10/2000
 • Ngày có hiệu lực: 05/10/2000

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/02/2003
 • Ngày có hiệu lực: 19/02/2003

Quyết định về việc ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong dự án xây dựng 2 tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2355/1998/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 06/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 06/05/1998

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận Bình Thạnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6788/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 18/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/1998

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 181/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2003

Quyết định về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999, đã hết hiệu lực thi hành.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/01/2002
 • Ngày có hiệu lực: 17/01/2002

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về xây dựng cơ bản.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5887/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 18/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/1996

Quyết định về việc quy định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 20/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/03/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002

Quyết định “Cụ thể hóa Nghị định 03/CP về việc thành lập Quận 7 thuộc thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1197/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 18/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/1997

Quyết định về phân bổ hạn mức xuất khẩu gạo bổ sung năm 2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 24/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/03/2001
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2001

Quyết định về ban hành Quy định công bố công khai các Dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 290/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2003

Quyết định về điều chỉnh nội dung dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 247/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2003

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về khoán quản lý và sửa chữa thường xuyên cầu đường bộ thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2219/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 02/05/1996
 • Ngày có hiệu lực: 02/05/1996

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách năm 2000 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 47/2000/QĐ-UB-NN
 • Ngày ban hành: 25/07/2000
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2000

Quyết định về duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5079/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 06/12/2002

Quyết định về việc thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 54/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 17/04/2003

Quyết định về giải quyết trợ cấp độc hại cho các hộ dân và cán bộ công nhân viên trong phạm vi ảnh hưởng môi trường xung quanh công trường xử lý rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1836/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 16/05/2003

Quyết định về giao Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng điểm kinh doanh tại chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 244/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu cho vay, thu hồi vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/03/2002
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2002

Quyết định về việc hạn chế lưu thông và dừng đậu các loại xe 3 bánh, xe bán hàng rong trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1413/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 04/04/2002

Quyết định về ban hành quy định khoán, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng phòng hộ ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 7506/1999/QĐ-UB-CNN
 • Ngày ban hành: 08/12/1999
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/1999

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội thi hành quyết định hành chính quận-huyện” ban hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-UB ngày 11/3/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 50/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 09/04/2003

Quyết định về việc phê duyệt Lộ giới (chỉ giới đường đỏ) đợt 2 các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4963/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 30/08/1999
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/1999

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2000/QĐ-UB-TH
 • Ngày ban hành: 17/04/2000
 • Ngày có hiệu lực: 17/04/2000

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 84/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2003

Quyết định về việc ban hành tạm thời quy định về trình tự, thủ tục cho phép và cấp giấy phép đầu tư các dự án trong nước không sử dụng vốn Nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5067/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 01/11/1996
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/1996

Quyết định về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 325/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2003

Quyết định về điều chỉnh bổ sung nội dung Quyết định số 391/QĐ-UB ngày 22/01/2003 của ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 990/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế - quỹ tiền lương HCSN năm 1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2683/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 31/05/1996
 • Ngày có hiệu lực: 31/05/1996

Quyết định về việc ban hành quy định khoán quản lý và sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do Sở Giao thông công chánh quản lý trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 35/2000/QĐ-UB-ĐT
 • Ngày ban hành: 25/05/2000
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/2000

Quyết định về giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Ủy ban nhân dân quận 11.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 111/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/2002

Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung có liên quan đến việc đổi tên và đặt tên đường mới.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 67/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 05/12/2000
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2000

Quyết định về việc tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại, cấm tàng trữ lưu hành, phổ biến.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 145/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 16/01/1996
 • Ngày có hiệu lực: 16/01/1996

Quyết định về ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe hai bánh gắn máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 59/2000/QĐ-UB-TM
 • Ngày ban hành: 26/10/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2000

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2003

Quyết định về việc cấm các loại xe có động cơ và xe thô sơ buôn bán hàng hóa lưu động trên các đường thuộc quận 1, 3 và 51 tuyến đường giao thông chính có lưu lượng xe lưu thông lớn trong TP.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 682/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 13/02/1997
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/1997

Quyết định về ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng trẻ em đường phố, tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 210/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2003

Quyết định về việc ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4269/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 18/09/1996
 • Ngày có hiệu lực: 18/09/1996

Quyết định về việc giao kế hoạch vay tín dụng đầu năm 1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3226/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 06/07/1996
 • Ngày có hiệu lực: 06/07/1996

Quyết định về việc thành lập Đội bảo vệ tại các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3413/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 12/06/1999
 • Ngày có hiệu lực: 12/06/1999

Quyết định về việc giao chỉ tiêu cho vay, thu hồi vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 59/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/07/2001
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2001

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Trung tâm Thu hồi và Khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 227/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 26/10/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1998.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1304/1998/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 10/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/1998

Quyết định về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận 5 thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4011/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/2002

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 79/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 08/07/2002

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 113/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 26/11/2001

Quyết định về việc quy định về chế độ quản lý và sử dụng đối với các chúng cư phục vụ cho việc di dời các hộ dân cư sống trên và ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5787/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 08/08/1995
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/1995

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Tôn Đức Thắng trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 267/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định ban hành quy định về cơ chế quản lý và tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 94/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/10/2001
 • Ngày có hiệu lực: 25/10/2001

Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 972/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 12/02/1999
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/1999

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 32/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 11/03/2003

Quyết định về việc cho phép thành lập Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 114/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 26/11/2001

Quyết định về việc cấm xe vận tải nhẹ lưu thông hàng ngày vào giờ cao điểm trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 621/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/02/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2003

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của Ủy ban nhân dân quận-huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế “một cửa, một dấu”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4461/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 22/08/1997
 • Ngày có hiệu lực: 22/08/1997

Quyết định về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư, nhu cầu vốn vay và thời gian vay vốn của các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 50/2000/QĐ-UB-TH
 • Ngày ban hành: 21/06/2000
 • Ngày có hiệu lực: 21/06/2000

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 77/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 08/07/2002

Quyết định ban hành quy chế tạm thời về quyết toán vốn đầu tư XDCB, sửa chữa lớn hoàn thành.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2921/QĐ-UB-THĐN
 • Ngày ban hành: 08/09/1994
 • Ngày có hiệu lực: 08/09/1994

Quyết định về ban hành Quy chế quản lý vốn ngân sách ủy thác cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1947/1999/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 05/04/1999
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/1999

Quyết định về phê duyệt qui hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 03/01/2003

Quyết định về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 108/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích hàng năm - năm 1995.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 76/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 11/01/1995
 • Ngày có hiệu lực: 11/01/1995

Quyết định về việc bổ sung chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6090/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 26/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/1996

Quyết định về việc bổ sung điều chỉnh Quyết định số 621/QĐ-UB ngày 11-02-2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về cấm xe vận tải nhẹ lưu thông hàng ngày vào giờ cao điểm trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2390/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 27/06/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 43/2000/QĐ-UB-TH
 • Ngày ban hành: 30/06/2000
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2000

Quyết định về cho phép Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 trực thuộc ủy ban nhân dân quận 5 chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 176/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 11/09/2003

Quyết định về việc sửa đổi khoản 3.2 điều 3 quy định về chế độ, chính sách thực hiện công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình ban hành kèm theo quyết định số 7312/QĐ-UB-NCVX ngày 19/12/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3327/1998/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 26/06/1998
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/1998

Quyết định về thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo thành phố và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 286/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2003

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình xử lý rác.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 63/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/07/2001
 • Ngày có hiệu lực: 23/07/2001

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội lương thực - thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2399/1998/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 07/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 07/05/1998

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 25/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 03/03/2003

Quyết định về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 326/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2003

Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6700/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 14/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 14/12/1998

Quyết định “Cụ thể hóa Nghị định 03/CP về việc thành lập Quận 2 thuộc thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1198/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 18/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/1997

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn bán nhà sở hữu Nhà nước, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 17/01/2003

Quyết định về việc giao chỉ tiêu bổ sung vốn sửa chữa lớn năm 1996 cho huyện Cần Giờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5793/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 13/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 13/12/1996

Quyết định về việc di chuyển dân cư và ban hành Bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong công trình cải tạo xây dựng khu Sinh thái- Văn hóa Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5181/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 22/09/1997
 • Ngày có hiệu lực: 22/09/1997

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung vốn đầu tư năm 1999 (nguồn vốn ngân sách tập trung) cho Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5831/1999/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 01/10/1999
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/1999

Quyết định về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách tập trung năm 2002 cho Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 50/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 10/05/2002

Quyết định về cho phép thành lập Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 297/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2003

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 25/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/03/2001
 • Ngày có hiệu lực: 27/03/2001

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Hãng phim Trẻ trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 170/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2231/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 03/05/1996
 • Ngày có hiệu lực: 03/05/1996

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1997 thuộc nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5518/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 10/10/1997
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/1997

Quyết định về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2002 của quận 5.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 159/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2002

Quyết định về các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 56/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2003

Quyết định về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu công nghệ cao thành phố tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 121/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2002

Quyết định về việc các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy tham gia giao thông đường bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/06/2001
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2001

Quyết định về việc ủy nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận 9 quản lý các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức cũ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6626/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 20/11/1997
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/1997

Quyết định về quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn trong việc xử phạt hành vi vi phạm hành chính về quản lý trật tự xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 107/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 12/07/2003

Quyết định phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2003 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 116/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/2003

Quyết định về giao chỉ tiêu thu, nộp thủy lợi phí, phí qua công trình thủy lợi năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 51/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 21/04/2003

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (đợt 10).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 114/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 04/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 14/07/2003

Quyết định về bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quyết định số 81/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 87/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2003

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 203/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc Ban hành Bản Quy định về trình tự và tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án đường Xuyên Á trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2750/1999/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 13/05/1999
 • Ngày có hiệu lực: 13/05/1999

Quyết định về thay đổi thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 98/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/2002
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2002

Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6967/QĐ-UB-TM ngày 16/11/1999 và Quyết định số 4734/QĐ-UB-TM ngày 20/7/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành định mức sử dụng xe ôtô từ 15 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chánh sự nghiệp thành phố và quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 143/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2003

Quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư kế hoạch xây dựng cơ bản năm 1996.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6189/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 31/12/1996
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/1996

Quyết định v ề việc tổ chức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 89/CP ngày 17/8/1994 và Nghị định 18/CP ngày 13/02/1995 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4607/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 09/10/1996
 • Ngày có hiệu lực: 09/10/1996

Quyết định về việc thành lập Thanh tra quận Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1266/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 21/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 21/03/1997

Quyết định về một số chính sách khuyến khích đầu tư trong Khu y tế kỹ thuật cao thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/05/2001
 • Ngày có hiệu lực: 07/06/2001

Quyết định về thành lập phòng Công chứng số 4 trực thuộc Sở Tư pháp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/01/2002
 • Ngày có hiệu lực: 24/01/2002

Quyết định về việc ban hành bộ đơn giá chuyên ngành công viên cây xanh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 69/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/08/2001
 • Ngày có hiệu lực: 13/08/2001

Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp thường xuyên cho đối tượng xã hội do phường - xã quản lý.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3729/1999/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 28/06/1999
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/1999

Quyết định về ban hành Quy định tổ chức hoạt động chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ trẻ giai đoạn năm 2002 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 82/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 08/07/2002

Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 111/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2001

Quyết định về ban hành Quy định cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 112/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 08/10/2002

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Tư pháp thành phố, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 30/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 18/05/2000
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000

Quyết định về việc chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3254/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 09/07/1996
 • Ngày có hiệu lực: 09/07/1996

Quyết định về ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Hệ thống “Đối thoại Doanh nghiệp - Nhà nước”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 133/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 18/11/2002

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trọng tài Lao động thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1815/1998/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 06/04/1998
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/1998

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Thông tin triển lãm trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 261/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường Trung học Công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 240/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về giao trách nhiệm lập, tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2000/QĐ-UB-DA
 • Ngày ban hành: 24/04/2000
 • Ngày có hiệu lực: 24/04/2000

Quyết định về việc thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 36/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2002

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Sở Tài chính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 320/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên các cấp thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1647/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 10/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/1997

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 10/2001/QĐ-UB ngày 09/02/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thu tiền thoát nước trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6152/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/09/2001
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2001

Quyết định về việc cho phép thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 11.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 116/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 28/11/2001

Quyết định về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2001.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 105/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/11/2001
 • Ngày có hiệu lực: 02/11/2001

Quyết định về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Phát triển khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3768/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 16/08/1996
 • Ngày có hiệu lực: 16/08/1996

Quyết định về việc ban hành “Một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 81/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 08/07/2002

Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Chi cục Bản đồ khảo sát xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 270/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1995 Ngành nhà đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2441/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 01/04/1995
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/1995

Quyết định quy định về quản lý nhà nước đối với báo chí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 905/1998/QĐ-UB-NCVX
 • Ngày ban hành: 23/02/1998
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/1998

Quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo công tác Quy hoạch, đền bù và tái định cư của thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4964/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 24/09/1998
 • Ngày có hiệu lực: 24/09/1998

Quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng và an ninh trật tự khu quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/02/2003
 • Ngày có hiệu lực: 27/02/2003

Quyết định về việc phê duyệt phương án giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái bố trí dân cư trong khu vực còn lại của khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố trên địa bàn quận 7, 8, huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 149/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2003

Quyết định “Cụ thể hóa Nghị định 03/CP về việc thành lập Quận 12 thuộc thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1195/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 18/03/1997
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/1997

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung khoản 2.2 Điều 28 Quyết định số 6280/QĐ-UB-QLĐT ngày 26/8/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4021/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 14/07/1999
 • Ngày có hiệu lực: 14/07/1999

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 77/2001/QĐ-UB ngày 11/9/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố và Qui chế tổ chức và hoạt động của Quỹ vì người nghèo thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 125/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 19/12/2001

Quyết định về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 138/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2003

Quyết định về việc duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2380/QĐ-UB-QLDA
 • Ngày ban hành: 27/04/1999
 • Ngày có hiệu lực: 27/04/1999

Quyết định về việc phê duyệt qui hoạch chung cụm đô thị hóa Lê Minh Xuân - Cầu Xáng huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4210/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 12/08/1997
 • Ngày có hiệu lực: 12/08/1997

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Công nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 74/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002

Quyết định về việc tạm ngưng cấp phép kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1591/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 07/04/1997
 • Ngày có hiệu lực: 07/04/1997

Quyết định về việc sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của Ủy ban Môi trường thành phố và Ban Môi trường quận – huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1139/1998/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 05/03/1998
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/1998

Quyết định về việc thành lập Tổ chức Giám định tư pháp về thuế.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 232/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 17/10/2003

Quyết định về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 131/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 09/08/2003

Quyết định về việc đổi tên Ban Quản lý dự án 8681 (Sở Giao thông công chánh) thành Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông đô thị thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2334/1998/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 04/05/1998
 • Ngày có hiệu lực: 04/05/1998

Quyết định về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 252/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2003

Quyết định ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 106/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/09/2002
 • Ngày có hiệu lực: 09/10/2002

Quyết định về việc bãi bỏ các khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6890/QĐ-UB-KT
 • Ngày ban hành: 12/11/1999
 • Ngày có hiệu lực: 27/10/1999

Quyết định về thành lập Công an xã Xuân Thới Đông, thuộc Công an huyện Hóc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 305/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 23/12/2003

Quyết định về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành Thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 102/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 23/06/2003

Quyết định về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận 5.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6786/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 18/12/1998
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/1998

Quyết định về việc duyệt quy hoạch xác định khu vực đô thị hóa ở ngoại thành phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4319/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 21/12/1994
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/1994

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/02/2002
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2002

Quyết định về việc quy định tạm thời về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý thành phố và quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 53/2000/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 02/10/2000
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/2000

Quyết định về việc ban hành "qui định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh".

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2001/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/03/2001
 • Ngày có hiệu lực: 24/03/2001

Quyết định về sáp nhập Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng thành phố vào Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 168/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2003

Quyết định về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 5.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 191/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003

Quyết định về giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 45/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2003

Quyết định về việc thành lập và ban hành qui chế hoạt động của Trung tâm Thông tin lưu trữ tư liệu Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6363/1998/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 24/11/1998
 • Ngày có hiệu lực: 24/11/1998

Quyết định về đổi tên Sở Tài chánh-Vật giá thành Sở Tài chính trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 242 /2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/2003

Quyết định về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình mới (một cửa, một dấu) của Ủy ban nhân dân Quận 1.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2159/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 26/04/1996
 • Ngày có hiệu lực: 26/04/1996

Quyết định về phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 140/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 03/12/2002

Quyết định về việc thành lập Sở Tài chánh – Vật giá thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2872/1998/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 01/06/1998
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/1998

Quyết định về việc ban hành quy định về công t