Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 150/2002/QĐ-UB

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 13/12/2002
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 13/12/2002
Số, ký hiệu: 150/2002/QĐ-UB Ngày hết hiệu lực: 28/05/2012
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về phê duyệt Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 21/06/1994
  • Ngày ban hành: 05/07/1994
  • Ngày có hiệu lực: 05/07/1994
Văn bản sửa đổi/ bổ sung/ đính chính

Quyết định về sửa đổi khoản 7.3 của Điều 7 Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 19/2005/QĐ-UB
  • Ngày ban hành: 31/01/2005
  • Ngày có hiệu lực: 31/01/2005
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 20/2012/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 18/05/2012
  • Ngày có hiệu lực: 28/05/2012