Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (1141)
Quyết định số 163/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 9 giai đoạn 2003-2005. Quyết định số 08/2002/QĐ-UB về ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện ký các văn bản thanh lý tháo dỡ nhà thuộc trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất để xây dựng mới trụ sở làm việc của các cơ quan hành chánh sự nghiệp hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách quận - huyện. Quyết định số 7001/QĐ-UB-KT về việc phụ thu dịch vụ tự chọn số điện thoại đặc biệt tạo nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 136/2003/QĐ-UB về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2003. Quyết định số 141/2002/QĐ-UB về việc cho phép Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất mở hai tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6184/QĐ-UB-KT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1586/QĐ-UB-KT ngày 07/4/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4055/1999/QĐ-UB-QLDA về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 1999 của Chương trình mục tiêu quốc gia. Quyết định số 6138/1999/QĐ-UB-VX về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật năm 1999. Quyết định số 3639/1998/QĐ-UB-VX về việc thành lập Thanh tra Sở Địa chính-Nhà đất thành phố. Quyết định số 12/2002/QĐ-UB về tạm giao chỉ tiêu biên chế hành chánh sự nghiệp năm 2002. Quyết định số 72/2003/QĐ-UB về việc quy định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất năm 2003. Quyết định số 279/2003/QĐ-UB về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2002/TTg ngày 01/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 12/2002/BLĐTBXH-BTC ngày 12/7/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội -Bộ Tài chính. Quyết định số 1877/1998/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình quy hoạch xây dựng chung cư Phan Văn Trị, tại phường 2, Quận 5. Quyết định số 2425/QĐ-UB-QLDA về ban hành Quy định phân công nhiệm vụ các sở-ngành thành phố quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 15/2002/QĐ-UB về cho phép thành lập Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Quyết định số 253/2003/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài. Quyết định số 603/1998/QĐ-UB-NCVX về việc di chuyển dân cư và ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong công trình xây dựng Khu thương mại và dịch vụ siêu thị An Lạc, huyện Bình Chánh. Quyết định số 28/2002/QĐ-UB về bổ nhiệm Ban Biên tập mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (HCM CITYWEB). Quyết định số 308/2003/QĐ-UB về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 của Ban quản lý Dự án VIE/02/010. Quyết định số 233/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 1468/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”. Quyết định số 6861/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận Gò Vấp. Quyết định số 4682/QĐ-UB về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 41/2003/QĐ-UB về điều tiết số thu tiền đền bù đất công cho ngân sách quận - huyện. Quyết định số 197/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận. Quyết định số 3131/QĐ-UB-NCVX về việc các điểm vui chơi, giải trí, hàng quán ăn uống chấm dứt hoạt động kinh doanh lúc 23 giờ 30 trong ngày. Quyết định số 01/2001/QĐ-UB về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tạm thời hàng quý đối với các đơn vị trong khu công nghiệp. Quyết định số 54/2000/QĐ-UB-CNN về việc ủy quyền thực hiện việc ký và cấp Thẻ chứng nhận áp dụng chế độ một giá. Quyết định số 67/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi. Quyết định số 192/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. Quyết định số 579/1999/QĐ-UB-KT về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố trực thuộc Hội Nông dân thành phố. Quyết định số 125/2003/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 74/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho Chi cục Thú y. Quyết định số 300/2003/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Giao thông Công chánh. Quyết định số 19/2002/QĐ-UB về phân chia tỷ lệ phần trăm(%) các khoản thu ngân sách năm 2002 cho ngân sách quận-huyện, phường-xã và thị trấn. Quyết định số 2754/QĐ-UB-KT về việc ban hành chế độ báo cáo tạm thời hàng tháng và bổ sung một số chỉ tiêu trong báo cáo quý đối với các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 7605/1999/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 của Chương trình nước sinh hoạt nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố. Quyết định số 175/2003/QĐ-UB v ề thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2002. Quyết định số 153/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận 6. Quyết định số 72/2002/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận. Quyết định số 75/2000/QĐ-UB-NC về sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà hai tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội trên địa bàn quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Quyết định số 96/2001/QĐ-UB ban hành quy định về thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh. Quyết định số 5368/QĐ-UB-KT về việc ủy nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 quản lý các doanh nghiệp Nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn giao. Quyết định số 5080/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu Đô thị Nam thành phố (2.600 ha). Quyết định số 01/2002/QĐ-UB về việc đặt tên đường mới. Quyết định số 2996/QĐ-UB-NC về việc sửa đổi khoản 5 điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 3325/QĐ-UB-NC ngày 15/7/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT về việc ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 15/2001/QĐ-UB về việc điểu chỉnh, bổ sung bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà và các loại kiến trúc khác để tính lệ phí trước bạ ban hành tại quyết định số 5184/QĐ-UB-KT ngày 09/11/1996 và quyết định số 5675/QĐ-UB-KT ngày 24/10/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 61/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch (bổ sung) đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Quyết định số 45/2002/QĐ-UB về việc ban hành bổ sung Kế hoạch thực hiện Năm trật tự đô thị - 2002. Quyết định số 274/2003/QĐ-UB về mở các lớp đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã, thị trấn. Quyết định số 109/2002/QĐ-UB về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 6) vốn vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố. Quyết định số 5960/QĐ-UB về sửa đổi một số mục trong khoản a điều 5 quyết định số 1295/QĐ-UB-QLĐT ngày 27 tháng 8 năm 1993. Quyết định số 51/2002/QĐ-UB về thành lập Trung tâm tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố. Quyết định số 5002/QĐ-UB-KT về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 1995-1996. Quyết định số 164/QĐ- UB-NC về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 48/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở năm 2001. Quyết định số 34/2000/QĐ-UB-VX về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 1, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 275/2003/QĐ-UB về phê duyệt kế hoạch cân đối quỹ nhà phục vụ tái định cư giai đoạn 2 cho Chương trình di dời, tái định cư các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục thể thao và lao động-thương binh-xã hội trên địa bàn thành phố. Quyết định số 6982/1998/QĐ-UB v ề ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 1999 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 499/1998/QĐ-UB-KT về việc phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để sản xuất sản phẩm gỗ mỹ nghệ xuất khẩu năm 1997. Quyết định số 462/1998/QĐ-UB-NC về việc quy định lại số lượng và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng công an viên công tác ở xã và ấp. Quyết định số 6291/QĐ-UB-KT về việc ban hành quy bổ sung giá đất của đường ven sông Sàigòn thuộc phường Thảo Điền, quận 2. Quyết định số 311/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2003. Quyết định số 70/2000/QĐ-UB-DA về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố năm 2000. Quyết định số 5352/QĐ-UB-QLĐT ban hành bảng quy định. Quyết định số 107/2002/QĐ-UB ban hành Quy định về việc chọn lựa dự án đầu tư và trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất tại Công viên phần mềm Quang Trung. Quyết định số 81/2001/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2000/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 1390/QĐ-UB-KT về việc trích lại 5% số thuế sử dụng đất nông nghiệp thu được năm 1998 để quận, huyện, phường, xã chi hỗ trợ công tác thu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Quyết định số 121/2003/QĐ-UB về thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 5700/QĐ-UB-KTNN về việc ban hành bảng quy định về khoán – bảo vệ rừng, khoang nuôi, tái sinh rừng và trồng rừng thuộc rừng phòng hộ môi trường, rừng đặc dụng ở thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 123/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy chế bổ sung đối với Khu đường sông (Sở Giao thông Công chánh) về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát, phòng chống và ứng phó sự cố tràn dầu trong giao thông đường thủy thành phố. Quyết định số 68/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2003. Quyết định số 281/2003/QĐ-UB về ban hành bản “Quy định về quy trình và phương pháp thẩm định giá bán bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 98/2001/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố. Quyết định số 39/2003/QĐ-UB về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa và vụ Đông Xuân-Hè Thu năm 2002. Quyết định số 6032/QĐ-UB-QLĐT về việc thực hiện quét rác, vận chuyển và xử lý rác vào ban đêm trên toàn thành phố. Quyết định số 31/2002/QĐ-UB về cho phép thành lập Quỹ bảo trợ tài năng thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2955/QĐ-UB-KT về việc quản lý – bảo vệ động vật rừng tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 153/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ Đạo Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005. Quyết định số 60/2001/QĐ-UB về thay đổi một số thành viên và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố. Quyết định số 160/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 4735/QĐ-UB về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 20/2003/QĐ-UB về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2003. Quyết định số 5985/QĐ-UB-NC về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996. Quyết định số 4203/1999/QĐ-UB-QLĐT về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 1999 của các quận, huyện. Quyết định số 25/1999/QĐ-UB-NC về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lãnh vực kế hoạch-tổng hợp do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996. Quyết định số 257/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Lịch sử trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin. Quyết định số 3345/QĐ-UB-QLĐT về việc thực hiện quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 5310/QĐ-UB-QLĐT về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996. Quyết định số 298/2003/QĐ-UB về ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước đầu tư vào Khu công nghệ cao thành phố. Quyết định số 7500/QĐ-UB-KT ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3840/QĐ-UB về quy định nội dung thông tin các Sở-ngành cơ quan kết nối với mạng Thông tin thành phố (HCM CITYWEB) năm 2001. Quyết định số 289/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004. Quyết định số 4522/QĐ-UB-CN về thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh trong Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. Quyết định số 171/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Nhà Văn hóa Thanh niên trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5843/1999/QĐ-UB-NC về việc thành lập Chi Cục Tài chính doanh nghiệp trực thuộc Sở Tài chính-Vật giá thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5810/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về xây dựng cơ bản. Quyết định số 105/2003/QĐ-UB về quy định mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 63/2003/QĐ-UB về chỉ tiêu kế hoạch vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố. Quyết định số 8225/QĐ-UB-KT về việc tổ chức thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 89/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ. Quyết định số 245/2003/QĐ-UB về giao kế hoạch vốn hỗ trợ thiệt hại kinh doanh khi di dời chợ Cầu Muối, quận 1 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2003 cho Ủy ban nhân dân quận 1. Quyết định số 2847/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn (nguồn vốn thu tiền bán nhà và thuê nhà sở hữu Nhà nước) năm 1997 cho các Quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và các huyện Hóc Môn, Nhà Bè. Quyết định số 88/2003/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 131/2001/QĐ-UB về cho phép thực hiện thí điểm khoán thu, chi tài chính đối với hoạt động của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 77/2001/QĐ-UB về cho phép thành lập Quỹ Vì người nghèo thành phố và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ. Quyết định số 529/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt qui hoạch chung huyện lỵ Bình Chánh. Quyết định số 37/2000/QĐ-UB-VX về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thể dục - Thể thao thành phố. Quyết định số 43/2001/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Rạch Miễu thuộc phường 1-2-7, quận Phú Nhuận. Quyết định số 53/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tạm thời cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6380/QĐ-UB-QLĐT về việc duyệt qui hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực qui hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình. Quyết định số 3376/QĐ-UB-QLĐT về việc kê khai đăng ký nhà, đất; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đô thị. Quyết định số 11/2003/QĐ-UB về việc ban hành quy định về lắp đặt mới, cải tạo và quản lý hệ thống đèn chiếu sáng dân lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 54/2002/QĐ-UB về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành da - giày của thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 đến năm 2005. Quyết định số 154/QĐ-UB-TH về việc ban hành quy định tạm thời về: “Nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ làm việc của Ủy viên chuyên trách Ủy ban nhân dân thành phố”. Quyết định số 6994/QĐ-UB về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 99/2002/QĐ-UB về giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Sở Giao thông công chánh. Quyết định số 2559/QĐ-UB-NC về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh. Quyết định số 6992/1999/QĐ-UB-VX về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục-đào tạo năm 1999. Quyết định số 48/QĐ-UB-KT về việc ban hành tạm thời chế độ báo cáo định kỳ đối với các DNNN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1246/QĐ-UB về việc phân bổ vốn bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho các đơn vị thực hiện chương trình nhà ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Quyết định số 1292 /QĐ-UB-KT về việc tập trung giết mổ trâu, bò tại nhà máy Vissan. Quyết định số 07/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001. Quyết định số 03/2001/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Khu Siêu thị An Lạc, huyện Bình Chánh (bao gồm cả tuyến hành lang an toàn lưới điện, lộ giới, kênh rạch, bãi đậu xe và cây xanh lân cận). Quyết định số 6337/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh và bổ sung Quyết định số 4755/QĐ-UB-QLĐT ngày 29/6/1995 của UBND thành phố về việc ban hành Bảng quy định khung giá đền bù, trợ cấp di chuyển nhà ở và vật kiến trúc khác nằm trên và ven kinh rạch, ven sông và các khu nhà lụp xụp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 60/2000/QĐ-UB-TH về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2000. Quyết định số 3894/QĐ-UB về việc ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4070/QĐ-UB-QLĐT về việc bảo đảm an toàn giao thông trong vận chuyển Container trên đường bộ. Quyết định số 18/2000/QĐ-UB-VX về việc giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2000. Quyết định số 85/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm 2001. Quyết định số 1828/1998/QĐ-UB-QLĐT về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Quận 9 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9. Quyết định số 205/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Thương mại. Quyết định số 2449/QĐ-UB về ban hành chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải di dời từ 10 chợ nông sản thực phẩm nội thành đến kinh doanh tại ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm ở huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức và quận 8. Quyết định số 3325/QĐ-UB-NC về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm cân, kiểm tra xe chở quá tải, quá khổ quy định và xe bánh xích tại km 1880 + 650 quốc lộ 01 thuộc địa phận xã Bình Phước, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 129/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho Sở Giao thông Công chánh. Quyết định số 264/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường Công nhân kỹ thuật thành phố trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Quyết định số 73/2000/QĐ-UB-CNN về phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để làm hàng gỗ xuất khẩu thuộc chỉ tiêu năm 2000. Quyết định số 99/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6367/QĐ-UB-KT về việc thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ của Chi Cục Quản lý thị trường. Quyết định số 321/2003/QĐ-UB về ban hành Quy định tổ chức quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 110/2001/QĐ-UB về bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 117/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2003 - 2005. Quyết định số 4976/QĐ-UB-KT về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội hóa mỹ phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 15/2003/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Tin học thành phố thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 48/2000/QĐ-UB-NC về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với Công an viên công tác ở xã và ấp. Quyết định số 184/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định số 25/2000/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 46/QĐ-UB-KT về việc ban hành quy định về thủ tục cấp giấp phép thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty. Quyết định số 1196/QĐ-UB-NC “Cụ thể hóa Nghị định 03/CP về việc thành lập Quận 9 thuộc thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 34/2002/QĐ-UB về ban hành Bảng giá biểu thu viện phí ngoài các danh mục quy định tại Thông tư Liên Bộ số 14/TT-LB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế-Tài chính- Lao động Thương binh và xã hội - Ban Vật giá Chính phủ. Quyết định số 120/2001/QĐ-UB về điều chỉnh lại các chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. Quyết định số 1621/QĐ-UB-KT về việc di chuyển dân cư, các tổ chức và ban hành Bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng Khu công nghiệp Tân Bình, phường 15 - phường 16, quận Tân Bình. Quyết định số 48/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí năm 2002. Quyết định số 2428/QĐ-UB-NC về việc sửa đổi điều 3, điều 14 trong Bản Quy định về việc quản lý lao động đối với hoạt động kinh doanh nhà hàng - cửa hàng ăn uống -vũ trường –massa – karaoke – khách sạn - nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 8272/QĐ-UB-NCVX ngày 15/12/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 169/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Quyết định số 972/QĐ-UB-KT về việc cho phép Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tổ chức và hoạt động theo cơ chế 1 cửa, 1 dấu. Quyết định số 35/2001/QĐ-UB về ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Tư pháp thành phố thực hiện một số công việc liên quan đến thủ tục cho, nhận con nuôi. Quyết định số 117/2002/QĐ-UB về kiện toàn Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2389/QĐ-UB về việc hạn chế xe vận tải nặng lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4340/QĐ-UB-NC về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996. Quyết định số 150/2003/QĐ-UB về ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp. Quyết định số 3153/1998/QĐ-UB-NCVX về việc sửa đổi khoản 3.2 điều 3 quy định về chế độ, chính sách thực hiện công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình ban hành kèm theo quyết định số 7312/QĐ-UB-NCVX ngày 19/12/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 23/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu thủy lợi phí năm 2001. Quyết định số 5080/QĐ-UB về duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 626/QĐ-UB về việc hạn chế xe vận tải nặng lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2185/TB-UB-NCVX về việc tiêu hủy văn hoá phẩm độc hại, cấm tàng trữ, lưu hành, phổ biến. Quyết định số 1250/QĐ-UB-KT về việc ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện việc xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Quyết định số 1181/QĐ-UB-KT về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) thu ngân sách năm 1999 đối với các quận - huyện, phường - xã. Quyết định số 156/2002/QĐ-UB về thay đổi Phó Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố. Quyết định số 248/2003/QĐ-UB về bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp thuê bao duy tu của Sở Giao thông Công chánh năm 2003. Quyết định số 50/2001/QĐ-UB về đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5977/QĐ-UB-KT về việc phân bổ số kết dư ngân sách thành phố năm 1995. Quyết định số 6681/QĐ-UB-QLĐT về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận. Quyết định số 08/2003/QĐ-UB về việc phân cấp và quy định trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất - kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phố. Quyết định số 55/2003/QĐ-UB về tổ chức lại Chi cục Di dân Phát triển vùng kinh tế mới và Phòng Phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố. Quyết định số 5117/QĐ-UB-KT về việc điều chỉnh, bổ sung một số điểm trong Bản quy định về đền bù, trợ cấp thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất tại công trình thủy lợi Sông Lu, huyện Củ Chi ban hành kèm theo Quyết định số 536/QĐ-UB-KT ngày 30/01/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 5563/1999/QĐ-UB-VX về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố. Quyết định số 294/2003/QĐ-UB về điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng. Quyết định số 2812/1998/QĐ-UB-NC về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Chí Minh. Quyết định số 268/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin. Quyết định số 201/2003/QĐ-UB về điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng. Quyết định số 723/1998/QĐ-UB-NCVX về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1998. Quyết định số 4870/1998/QĐ-UB-VX về việc cho phép thành lập Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 96A/2002/QĐ-UB về việc chuyển giao quyền quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội) và đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương). Quyết định số 7099/QĐ-UB-NCVX về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 14/2000/QĐ-UB-VX về việc đổi và đặt tên đường mới. Quyết định số 114/2003/QĐ-UB về thành lập Ban Tôn giáo quận - huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện. Quyết định số 1264/QĐ-UB-NC về việc thành lập Thanh tra quận 9. Quyết định số 49/2003/QĐ-UB về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2001 và dự toán ngân sách năm 2003. Quyết định số 126/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng năm 2001. Quyết định số 83/2003/QĐ-UB về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch. Quyết định số 73/2001/QĐ-UB về việc cho phép xóa nợ và khoanh nợ đối với một số hộ xóa đói giảm nghèo mượn vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố bị mất khả năng thanh toán. Quyết định số 2973/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung nă m 1996 về xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn. Quyết định số 8112/1999/QĐ-UB-QLDA về giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 cho Công ty Thanh niên Xung phong từ nguồn vốn ứng trước của tập đoàn DAEWOO. Quyết định số 131/2002/QĐ-UB về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 2307/QĐ-UB-NCVX về việc giải thể Ban Cải tạo CTN/TP và thành lập Tổ công tác cải tạo trực thuộc Văn phòng UBND thành phố. Quyết định số 147/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách để chi tăng lương năm 2003. Quyết định số 228/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1 điều 2 phần I Quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố). Quyết định số 65/2002/QĐ-UB về việc ban hành nội dung hướng dẫn nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm. Quyết định số 4478/QĐ-UB-KT về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa vụ hè thu năm 1996. Quyết định số 56/2001/QĐ-UB về điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho Sở Tư pháp thành phố, Sở Giao thông Công chánh thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố. Quyết định số 10/2001/QĐ-UB về việc thực hiện thu tiền thoát nước trên địa bàn thành phố. Quyết định số 28/2000/QĐ-UB-VX về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 2399/QĐ-UB-KT về việc bảo vệ, gây nuôi, khai thác sử dụng và kinh doanh động vật rừng hoang dã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 93/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nước sạch cho nhân dân nội thành và ngoại thành, giai đoạn 2001 - 2005. Quyết định số 2526/QĐ-UB-CN về việc đổi tên Ban Quản lý đất đai thành Sở Địa chính thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1732/1998/QĐ-UB-NC về việc tổ chức lại Lực lượng Thanh tra giao thông công chánh thành Ban Thanh tra giao thông công chánh thuộc Sở Giao thông công chánh. Quyết định số 212/2003/QĐ-UB về điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho các đơn vị thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Quyết định số 220/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chánh giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí : Trường Trung học Giao thông Công chánh trực thuộc Sở Giao thông Công chánh. Quyết định số 6610/QĐ-UB-NC về việc chấm dứt hoạt động Ban Chỉ đạo các Khu Công nghiệp tập trung của thành phố. Quyết định số 3491/QĐ-UB-VX về việc giao thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu cung ứng lao động Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 82/2001/QĐ-UB về một số quy định tạm thời để cải tiến công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước. Quyết định số 319/2003/QĐ-UB về ban hành Quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 115/2001/QĐ-UB về việc cho phép chuyển Bệnh viện miễn phí An Bình thành Bệnh viện An Bình trực thuộc Sở Y tế Thành phố. Quyết định số 112/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học và các dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường năm 2001. Quyết định số 6858/QĐ-UB-QLĐT về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 10. Quyết định số 4990/QĐ-UB-KT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Quyết định số 100/2003/QĐ-UB về việc quy định các bề mặt hạn chế chướng ngại vật tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Quyết định số 1157/QĐ-UB-KT về việc duyệt kế hoạch cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh năm 1997. Quyết định số 4010/1999/QĐ-UB-VX về việc đặt tên đường mới. Quyết định số 129/2001/QĐ-UB về thành lập Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định số 1952/QĐ-UB-TM về việc trích 5% số thuế sử dụng đất nông nghiệp thu được năm 1999 để quận-huyện, phường-xã chi hỗ trợ công tác thu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Quyết định số 3847/QĐ-UB-NC về việc thành lập Hội đồng thẩm định danh mục bí mật Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 70/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn bán nhà và cho thuê nhà sở hữu Nhà nước. Quyết định số 166/2003/QĐ-UB ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1566/QĐ-UB-KT về việc quy định giá lúa thu thế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa vụ Đông Xuân năm 1997. Quyết định số 194/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 9. Quyết định số 06/2000/QĐ-UB-NC về Quy định cơ cấu tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng Công an xã. Quyết định số 6968/QĐ-UB-QLĐT về việc xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với nhà xưởng do doanh nghiệp Nhà nước đang quản lý sử dụng. Quyết định số 1958/1998/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành qui chế cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6623/1999/QĐ-UB-CN về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xem xét, cấp chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 20/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2001. Quyết định số 4778/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành biểu giá cho thuê nhà áp dụng tính thuế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 34/2003/QĐ-UB về ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 6093/QĐ-UB-KT về việc ban hành quy định tạm thời về kiểm soát ô nhiễm trong giao thông đường thủy thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6319/QĐ-UB-NC về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp dân thành phố. Quyết định số 05/2003/QĐ-UB ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 35/2003/QĐ-UB về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 81/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho Trung tâm Kỹ thuật chất dẽo. Quyết định số 2039/QĐ-UB-KT về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc của Ban chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 250/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 2670/1998/QĐ-UBND về giao kế hoạch tín dụng đầu tư ưu đãi năm 1998. Quyết định số 51/2000/QĐ-UB-TH về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 3) các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố. Quyết định số 189/2003/QĐ-UB về thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động làm việc tại những vùng khó khăn và tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh. Quyết định số 5287/1999/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt quy hoạch chung quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6728/QĐ-UB-NC vê việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Giá - Thuế đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996. Quyết định số 160/2002/QĐ-UB về tạm giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2003. Quyết định số 124/2002/QĐ-UB về ban hành quy định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Quyết định số 57/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2002 cho Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường và Viện Kinh tế thành phố. Quyết định số 04/2002/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4609/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về đào tạo năm 1996. Quyết định số 10/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2002. Quyết định số 291/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt Đề án đào tạo và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và hoạt động cho các hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh 2003-2005. Quyết định số 6193/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư tàu tuần tra biển Cần Giờ năm 1996 của Bộ đội biên phòng thành phố. Quyết định số 6627/QĐ-UB-KT về việc ủy nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức quản lý các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức cũ. Quyết định số 316/2003/QĐ-UB về bổ sung dự toán ngân sách chi sự nghiệp giáo dục cho các quận - huyện. Quyết định số 4078/QĐ-UB về cho phép thành lập Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông thành phố. Quyết định số 2896/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành bản quy định về đền bù, trợ cấp thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 206/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Thanh tra thành phố. Quyết định số 172/QĐ- UB-NCVX về việc giải thể Ủy ban Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 10/2000/QĐ-UB-ĐT về việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Quyết định số 26/2002/QĐ-UB về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện-quận miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2002. Quyết định số 42/2002/QĐ-UB về tổ chức quản lý lại một số lĩnh vực sự nghiệp giao thông công chánh thành Khu Quản lý giao thông đô thị, trực thuộc Sở Giao thông công chánh. Quyết định số 147/2002/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho 03 (ba) doanh nghiệp công ích thuộc Sở Giao thông công chánh. Quyết định số 134/2002/QĐ-UB về phê duyệt kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm. Quyết định số 2933/QĐ-UB về bổ sung một số quy định của Quyết định 2449/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về ban hành chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải di dời từ 10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trong nội thành đến kinh doanh tại ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm theo quy hoạch. Quyết định số 3384/QĐ-UB-NCVX về việc điều chỉnh mức thu tiền thay công nghĩa vụ lao động công ích năm 1997. Quyết định số 76/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Trung tâm Kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động. Quyết định số 89/2001/QĐ-UB về quy định việc xác định giá trị nhà, đất phục vụ cho việc thu phần vắng đồng sở hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 52/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2001. Quyết định số 32/QĐ-UB-QLĐT về việc Công nhận quyền sở hữu nhà tình nghĩa cho người được cấp tặng. Quyết định số 31/2000/QĐ-UB-VX về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 5, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 5785/QĐ-UB-KT về việc thay đổi mức thu phí cho mượn vốn của quỹ xóa đói giảm nghèo. Quyết định số 230/2003/QĐ-UB về cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Quyết định số 110/2003/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Thu hồi và Khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư. Quyết định số 124/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4803/QĐ-UB-KT về việc ban hành qui chế tổ chức bán đấu giá hàng hoá, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước và hàng hoá, tài sản tạm giữ, kê biên để cưỡng chế của Cục Thuế thành phố. Quyết định số 144/2003/QĐ-UB về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ-Siêu thị Trung tâm thương mại của 22 quận-huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Quyết định số 96/2002/QĐ-UB về Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển bò sữa thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005. Quyết định số 7908/1999/QĐ-UB-CNN về phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để sản xuất sản phẩm gỗ mỹ nghệ xuất khẩu năm 1999. Quyết định số 135/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 271/2003/QĐ-UB về cho phép chuyển Trường Trung học phổ thông Dân lập Nhân Trí thành Trường Trung học phổ thông Tư thục Nhân Trí. Quyết định số 106/2001/QĐ-UB về điều chỉnh, bổ sung Điều 16, Quyết định số 82/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về một số quy định tạm thời để cải tiến công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước. Quyết định số 3815/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt quy hoạch chung quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 361/QĐ-UB về thành lập Trung tâm cai nghiện ma túy Bình Đức trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố. Quyết định số 83/2002/QĐ-UB về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1552/1998/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành quy định quản lý hoạt động kinh doanh nhà cho người Việt Nam thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 87/2002/QĐ-UB về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai. Quyết định số 217/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận 11. Quyết định số 154/2002/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Quyết định số 58/2001/QĐ-UB về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động trong khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Quyết định số 442/QĐ-UB-NCVX về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. Quyết định số 127/2002/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 95/2001/QĐ-UB về thành lập Ban chỉ đạo tổng kết việc quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường trên địa bàn thành phố. Quyết định số 32/2002/QĐ-UB về ủy quyền cấp phép Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 128/2001/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Kinh tế thành phố. Quyết định số 200/2003/QĐ-UB về thành lập Phòng Công chứng số 5 trực thuộc Sở Tư pháp. Quyết định số 4816/QĐ-UB-NC về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) tổ chức và hoạt động “Quỹ bảo trợ tài năng trẻ thành phố HCM” thuộc Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Quyết định số 1015/1999/QĐ-UB-KT về việc thành lập Hội đồng Xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố. Quyết định số 61/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Quyết định số 06/2003/QĐ-UB v ề việc ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 7505/QĐ-UB-KT về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư năm 1998. Quyết định số 6787/QĐ-UB-QLĐT về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 3. Quyết định số 44/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch chuẩn bị đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 6320/QĐ-UB-QLDA về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1998. Quyết định số 167/2003/QĐ-UB về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố. Quyết định số 33/2001/QĐ-UB về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 29/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố. Quyết định số 18/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học và các dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2002. Quyết định số 110/2002/QĐ-UB về sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp-thoát nước thành phố vào Khu Quản lý giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông Công chánh. Quyết định số 2372/QĐ-UB-KT về tỷ lệ điều tiết thu ngân sách năm 1996 đối với 18 quận huyện. Quyết định số 2751/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội Điện tử và Công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 37/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng trực thuộc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 8272/QĐ-UB-NCVX ban hành quy định về việc quản lý lao động đối với hoạt động kinh doanh Nhà hàng - Cửa hàng ăn uống - Vũ trường - Massa - Karaoke Khách sạn - Nhà trọ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1215/QĐ-UB-NC về việc chuyển Phòng Công chứng Nhà nước Số 2 thuộc Ủy ban nhân dân thành phố sang thuộc Sở Tư pháp thành phố. Quyết định số 5561/1999/QĐ-UB-KT về giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn 47 tỷ đồng ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách thành phố năm 1999. Quyết định số 246/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 243/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Du lịch. Quyết định số 5861/QĐ-UB-KT về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông xuân và vụ Hè thu năm 1996. Quyết định số 2816/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chính thức vốn đầu tư năm 1998. Quyết định số 46/2000/QĐ-UB-TH về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000 (nguồn vốn huy động, phát hành vé số). Quyết định số 5078/QĐ-UB về duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 183/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định số 14/2002/QĐ-UB về ban hành Quy định tạm thời quản lý tôm giống, thức ăn nuôi thủy sản, thuốc thú y thủy sản và môi trường nuôi tôm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 292/2003/QĐ-UB về cho phép thành lập Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Quyết định số 11/2000/QĐ-UB-TH về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2000 nguồn thu quảng cáo được để lại và nguồn vốn huy động, phát hành vé số. Quyết định số 317/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung và vốn bán nhà sở hữu Nhà nước. Quyết định số 1257/QĐ-UB-NC về việc thành lập Thanh tra quận 12. Quyết định số 103/2001/QĐ-UB về thành lập Ban Quản lý đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quyết định số 22/2002/QĐ-UB về cấp vốn hoạt động cho Công ty Sản xuất-Kinh doanh xuất-nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình. Quyết định số 63/2002/QĐ-UB về ban hành Quy định chính sách, chế độ đối với Trật tự viên tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Quyết định số 2897/QĐ-UB-KT về việc ban hành bổ sung bảng giá đất của một số đường trên địa bàn thành phố. Quyết định số 2485/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt quy hoạch Khu vực Ngoại giao đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3925/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996. Quyết định số 209/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2003 - 2005. Quyết định số 3265/QĐ-UB-NC về việc thành lập Ban chỉ đạo “Chiến dịch ánh sáng văn hóa hè 96”. Quyết định số 78/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Quyết định số 149/QĐ-UB-NC về việc thành lập BCĐ thực hiện chỉ thị và các nghị định của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đấy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội TP.HCM. Quyết định số 11/QĐ-UB-QLĐT về việc cho phép một số phương tiện chuyên dùng vận chuyển rác ban ngày và ban đêm trên toàn thành phố. Quyết định số 6754/QĐ-UB-KT về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 1997 - 1998 và thu thuế đất năm 1998. Quyết định số 08/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001. Quyết định số 329/2003/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2004 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 144A/2003/QĐ-UB về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ-Siêu thị-Trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Quyết định số 4246/QĐ-UB-QLĐT về việc quy hoạch các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu của Nhà nước trên địa bàn các quận, huyện. Quyết định số 122/2001/QĐ-UB về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2001 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 112/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện. Quyết định số 4843/QĐ-UB-NC về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố. Quyết định số 74/2000/QĐ-UB về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 88/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp thành phố. Quyết định số 93/2003/QĐ-UB về giao kế hoạch bổ sung đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước. Quyết định số 8016/QĐ-UB-NC về việc ủy nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp thành phố ký công văn từ chối giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch. Quyết định số 3399/1999/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 1999. Quyết định số 226/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1 điều 2 phần I Quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2002/QĐ-UB ngày 15 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố). Quyết định số 265/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 119/2001/QĐ-UB về chuyển bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 1694/QĐ-UB-QLĐT về việc tạm thu phí giao thông để duy tu, bảo dưỡng tuyến đường Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh. Quyết định số 20/2000/QĐ-UB-NC về việc ủy nhiệm giám đốc sở tư pháp thành phố ký bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc. Quyết định số 40/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2002. Quyết định số 90/2002/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho ủy ban nhân dân quận 6. Quyết định số 6367A/QĐ-UB-KT về việc thành lập Chi cục Quản lý nước và phòng, chống lụt bão. Quyết định số 1935/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận 3 tổ chức và hoạt động thí điểm theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”. Quyết định số 74/2001/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 13/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2002. Quyết định số 28/2001/QĐ-UB về tất toán (xóa) tài khoản “Quỹ phát triển nhà thành phố” tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương. Quyết định số 218/2003/QĐ-UB về điều chỉnh chính sách thưởng của Quyết định 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch. Quyết định số 49/2000/QĐ-UB-VX về việc cho phép thực hiện các khoản thu, chi học phí, tiền cơ sở vật chất và thu khác của ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố từ năm học 2000 - 2001. Quyết định số 64/2001/QĐ-UB quy định hạn mức đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 164/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 11 giai đoạn 2003-2005. Quyết định số 186/2003/QĐ-UB về kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp. Quyết định số 6790/QĐ-UB-QLĐT về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 1. Quyết định số 140/2003/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 93/2002/QĐ-UB về phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005. Quyết định số 4755/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành bảng quy định khung giá đền bù, trợ cấp di chuyển nhà ở và vật kiến trúc khác nằm trên và ven kinh rạch, ven sông và các khu nhà lụp xụp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 03/2003/QĐ-UB quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 7016/QĐ-UB-NCVX về việc khám và kiểm tra sức khỏe bắt buộc đối với những người hoạt động trong một số ngành nghề, lĩnh vực nhất định. Quyết định số 150/2002/QĐ-UB về phê duyệt Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6927/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng (nguồn ngân sách) năm 1997. Quyết định số 42/2003/QĐ-UB về tạm giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2003 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong. Quyết định số 5846/QĐ-UB-KT về việc di chuyển dân cư và ban hành Bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong công trình xây dựng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Quyết định số 73/2003/QĐ-UB về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành Hóa chất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005. Quyết định số 187/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 118/2002/QĐ-UB về ban hành Quy định quản lý giống cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6095/QĐ-UB-QLĐT về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 10. Quyết định số 6072/QĐ-UB-KT v ề việc tập trung chấn chỉnh hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc trên địa bàn thành phố. Quyết định số 1850/QĐ-UB-KT quy định tạm thời về việc di chuyển xử lý phế liệu trong Khu chế xuất ra ngoài và việc mua hàng hóa thực phẩm từ ngoài đưa vào phục vụ các xí nghiệp trong Khu chế xuất. Quyết định số 249/2003/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ban Quản lý Đầu tư-Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quyết định số 2424/QĐ-UB-QLĐT về điều chỉnh, bổ sung quy định ở Điều 1, Quyết định số 2073/QĐ-UB-KT ngày 2/5/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 327/2003/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 4506/QĐ-UB-KT về việc ban hành “Khung lãi suất cho vay và thẩm quyền quyết định hạn mức cho vay” trong chức năng đầu tư gián tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1528/QĐ-UB-VX về việc giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 1999. Quyết định số 157/2002/QĐ-UB về việc ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ôtô, gắn máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 49/2001/QĐ-UB về ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị và dự toán của các chủ đầu tư được vay vốn theo chương trình kích cầu. Quyết định số 55/2002/QĐ-UB về giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Sở Giao thông công chánh. Quyết định số 987/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức và hoạt động theo cơ chế 1 cửa, 1 dấu. Quyết định số 1199/QĐ-UB-NC “Cụ thể hóa Nghị định 03/CP về việc thành lập Quận Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 2252/QĐ-UB-NC về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ năm của thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 57/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2003. Quyết định số 3346/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh giá biểu thu tiền thuê nhà cơ quan hành chánh sự nghiệp - cơ quan kinh doanh - sản xuất sử dụng thuộc diện nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 62/2000/QĐ-UB-TM về giao Sở Thương mại thành phố làm đầu mối quản lý Nhà nước đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 97/2001/QĐ-UB về việc cho phép Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố được tiếp nhận, tổ chức cai nghiện đối với người nghiện ma túy bị xử lý vi phạm hành chính. Quyết định số 4013/QĐ-UB về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 7745/1999/QĐ-UB-QLĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng kiểm kê đất đai năm 2000. Quyết định số 4501/QĐ-UB-NCVX về việc công nhận điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ giáo dục và đào tạo thành phố. Quyết định số 144/2002/QĐ-UB về việc điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cấp bù lỗ và trợ giá cho hoạt động xe buýt năm 2002. Quyết định số 3194/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”. Quyết định số 16/2001/QĐ-UB về việc giao kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia và các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2001. Quyết định số 2451/QĐ-UB-NCVX về việc thành lập Tổ chức Giám định tư pháp về xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 114/2002/QĐ-UB về một số điều kiện và chỉ tiêu kinh tế-tài chính để chuyển giao quyền quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội), đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương). Quyết định số 1679/QĐ- UB-KT về việc ban hành bản quy định về phân công, phân cấp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2812/QĐ-UB-NCVX về việc ban hành quy định tạm thời về công tác khen thưởng thi đua tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 08/2000/QĐ-UB-DA về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2000 nguồn vốn 200 tỷ đồng do Bộ Tài chính cho mượn. Quyết định số 4689/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh giá đất của đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc phường Đakao, quận 1. Quyết định số 84/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách. Quyết định số 125/2002/QĐ-UB về phê duyệt Chương trình phát triển nuôi tôm càng xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005. Quyết định số 116/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn bán nhà và cho thuê nhà sở hữu Nhà nước (đợt 2). Quyết định số 6338/QĐ-UB-KT về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp. Quyết định số 109/2003/QĐ-UB quy định về việc sử dụng phần mềm tin học “Quản lý hồ sơ khiếu nại - tố cáo” tại Thanh tra thành phố, Sở Địa chính - Nhà đất, Văn phòng Tiếp công dân thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 101/2001/QĐ-UB về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999, đã hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 29/2000/QĐ-UB-VX về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 11, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 229/2003/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Xây dựng. Quyết định số 312/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường Cao đẳng sư phạm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 215/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. Quyết định số 1714/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh di chuyển nhà, các đơn vị cơ quan Nhà nước và nhà ở công nhân viên và nhân dân tại khu vực giới hạn bởi các đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi thuộc phường Bến Thành quận 1. Quyết định số 118/2001/QĐ-UB về việc miễn nộp nợ thuế nhà đất từ năm 1999 về trước theo quyết định số 105/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 1460/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh giá đất của các tuyến đường thuộc phường Bình An, Bình Khánh quận 2. Quyết định số 3496/1999/QĐ-UB-VX về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Ủy ban phòng-chống AIDS thành phố và tổ chức làm công tác phòng-chống AIDS ở quận-huyện, phường-xã. Quyết định số 269/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin. Quyết định số 92/2001/QĐ-UB về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 5) vốn vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố. Quyết định số 2997/QĐ-UB-QLĐT về việc thành lập Hội đồng bán nhà ở thành phố. Quyết định số 4341/QĐ-UB-QLĐT về việc sửa đổi Điều 1 - Quyết định 1890/QĐ-UB-QLĐT ngày 5/4/1996 của UBND thành phố về việc thu phí giao thông đường Nguyễn Tất Thành, Liên tỉnh lộ 15. Quyết định số 2131/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt quy hoạch chung quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 75/2002/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 7. Quyết định số 6022/QĐ-UB-KT về các khoản lệ phí hành chính của cơ quan cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại quyết định số 3217/QĐ-UB-QLĐT ngày 26/6/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 69/2003/QĐ-UB về giao kế hoạch bổ sung đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước. Quyết định số 4016/1999/QĐ-UB-VX về việc đổi tên đường mới. Quyết định số 4440/1998/QĐ-UB-NC về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 284/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định số 195/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. Quyết định số 2351/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh biểu giá thuê nhà áp dụng tính thuế đối với chủ sở hữu có nhà cho người nước ngoài thuê tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 26/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quyết định số 231/2003/QĐ-UB về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ. Quyết định số 6975/QĐ-UB-KT về việc thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ của ngành Công an. Quyết định số 391/QĐ-UB về cơ chế đầu tư 300 xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 134/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 139/2003/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 5986/QĐ-UB-NC về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996. Quyết định số 306/2003/QĐ-UB về thành lập Công an xã Trung Chánh, thuộc Công an huyện Hóc Môn. Quyết định số 161/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (đợt 7). Quyết định số 6985/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh lưu thông trên tuyến đường ôtô có xây ngăn cách tuyến đường dành riêng cho xe 2 bánh. Quyết định số 103/2003/QĐ-UB về cho vay chỉ định dự án đầu tư nhà máy nhựa Saplast - Vientiane tại thành phố Viên Chăn. Quyết định số 148/2002/QĐ-UB về giao kế hoạch điều chỉnh năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước. Quyết định số 66/2001/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố. Quyết định số 38/2001/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền. Quyết định số 01/2000/QĐ-UB-CNN về việc tổ chức lại Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố Cổ phần hóa. Quyết định số 37/2002/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố. Quyết định số 7575/QĐ-UB-NCVX về việc thành lập Tổ chức Giám định kỹ thuật hình sự thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 251/2003/QĐ-UB về giao Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố cho vay các chương trình sản xuất, thực hiện Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Quyết định số 6301/1998/QĐ-UB-NC về việc ban hành Quy chế và nội quy thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6159/QĐ-UB-NCVX về việc hủy bỏ Quyết định số 156/QĐ-UB ngày 11/7/1985 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định gọi thanh niên đi làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế- quốc phòng của thành phố. Quyết định số 5736/QĐ-UB-NCVX về việc sửa đổi giờ cao điểm, giới hạn địa bàn, xe tải lưu thông ở thành phố. Quyết định số 52/2000/QĐ-UB-CNN về việc sửa đổi điều 02 của Quyết định số 1015/1999/QĐ-UB-KT ngày 22/02/1999 về thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố. Quyết định số 40/2000/QĐ-UB-TH về giao chỉ tiêu kế hoạch chương trình Biển Đông-Hải đảo năm 2000 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố. Quyết định số 190/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 8. Quyết định số 66/2003/QĐ-UB về phê duyệt triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành Điện tử của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005. Quyết định số 4781/QĐ-UB-KT về việc ban hành quy định cấp dự báo phòng cháy, chữa cháy rừng. Quyết định số 5360/QĐ-UB-NC về việc giải thể Ban chỉ đạo tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn thành phố. Quyết định số 44/2001/QĐ-UB về nguyên tắc định giá và bán nhà, xưởng thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố. Quyết định số 4960/1999/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão thành phố năm 1999. Quyết định số 44/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn phụ thu và thuế kinh doanh nước sạch được để lại, vốn phụ thu và khấu hao cơ bản ngành điện, vốn thanh lý nhà và cơ sở giáo dục. Quyết định số 2856/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu năm 1997 cho 7 Quận, Huyện mới thành lập. Quyết định số 59/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2002. Quyết định số 66/2000/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố năm 2000. Quyết định số 136/2002/QĐ-UB về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005. Quyết định số 260/QĐ- UB-NCVX về việc thành lập Ban chỉ đạo các khu công nghiệp tập trung của thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 7116/QĐ-UB-KT về việc phê duyệt và ban hành “Qui chế làm việc tạm thời của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 2661/1999/QĐ-UB-NC về phân chia địa hạt chứng nhận các giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài trên địa bàn huyện cho các Phòng công chứng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3217/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành quy định về trình tự và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 315/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường Kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng Sở Xây dựng. Quyết định số 133/QĐ- UB-QLĐT về việc duyệt quy hoạch chi tiết Khu chế xuất Tân Thuận. Quyết định số 1466/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”. Quyết định số 32/2000/QĐ-UB-VX về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 3, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 95/2003/QĐ-UB về điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ huyện Cần Giờ. Nghị quyết số 02/2001/NQ-HĐ về thu chi ngân sách. Quyết định số 132/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng năm 2001. Quyết định số 11/2002/QĐ-UB về giao Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố cho vay chỉ định đối với Công ty Sản xuất-Kinh doanh xuất-nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình. Quyết định số 2679/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Quyết định số 43/2002/QĐ-UB về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về khoán quản lý và sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do Sở Giao thông công chánh quản lý trên địa bàn thành phố, ban hành kèm theo Quyết định số 35/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25/5/2000 của ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Quyết định số 266/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Chứng tích chiến tranh trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin. Quyết định số 5860/QĐ-UB-NCVX về sửa đổi giờ cao điểm và lưu thông xe tải ở thành phố. Quyết định số 309/2003/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Khu Quản lý giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông công chánh. Quyết định số 159/2003/QĐ-UB về điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 03/2002/NQ-HĐ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2000. Quyết định số 88/2001/QĐ-UB về thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố. Quyết định số 1875/1998/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng Hệ thống đê bao ngăn lũ Tam Tân - Thái Mỹ, huyện Củ Chi. Quyết định số 1251/1998/QĐ-UB-KT-CN về việc cho phép thành lập Hội điện tử và công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 87/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm 2001. Quyết định số 78/2002/QĐ-UB về công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu dân cư tập trung. Quyết định số 3970/1999/QĐ-UB-VX về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Bảo trợ Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 272/2003/QĐ-UB về việc ban hành Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố. Quyết định số 29/2002/QĐ-UB về quy định giá trị ngày công chi trả trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian làm nhiệm vụ. Quyết định số 118/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 4 giai đoạn 2003 - 2005. Quyết định số 3721/QĐ-UB-NC về việc đổi tên Ban Quản lý dự án VIE/95/036 thành Ban Quản lý dự án VIE/95/051. Quyết định số 4100/1998/QĐ-UB-NC về ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Chi Cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 198/2003/QĐ-UB về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 5808/QĐ-UB-KT về việc điều hòa chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996. Quyết định số 5675/QĐ-UB-KT ban hành bảng giá chuẩn tối thiếu trị giá xây dựng các loại kiến trúc để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 303/2003/QĐ-UB về thực hiện chính sách đối với đối tượng ở các Trung tâm xã hội. Quyết định số 7066/QĐ-UB-NCVX về việc tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại cấm tàng trữ, lưu hành, phổ biến. Quyết định số 36/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch chuẩn bị đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 26/2000/QĐ-UB-VX về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 133/2003/QĐ-UB về mở tài khoản phát hành trái phiếu đô thị tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6198/QĐ-UB-KT về việc thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ của ngành kiểm lâm. Quyết định số 120/2002/QĐ-UB về giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Tổng Công ty Du lịch Sàigòn. Quyết định số 64/2003/QĐ-UB về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành Dệt-May của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005. Quyết định số 151/2002/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 104/2002/QĐ-UB về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2002 - 2005. Quyết định số 62/2001/QĐ-UB về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm: giảm ma túy, mại dâm và tội phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 - 2005. Quyết định số 6499/1999/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố. Quyết định số 2940/QĐ-UB về bổ sung, thay đổi thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố. Quyết định số 3862/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận Tân Bình. Quyết định số 4733/QĐ-UB về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 13/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố. Quyết định số 234/2003/QĐ-UB về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 36/2001/QĐ-UB về việc đổi tên các Phòng Công chứng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 287/2003/QĐ-UB về đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành phố thành Sở Nội vụ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 44/2000/QĐ-UB-TH về việc sửa đổi khoản 1 và 2 điều 8 chương III trong Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2000/QĐ-UB ngày 17/4/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố. Quyết định số 177/2003/QĐ-UB về thành lập Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Quyết định số 3500/QĐ-UB-KT về việc bổ sung Quyết định số 5491/QĐ-UB-KT ngày 25/7/1995. Quyết định số 24/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy định tạm thời về công tác kiểm định cầu đường bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 25/QĐ-UB-NCVX về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1996. Quyết định số 5150/QĐ-UB-QLĐT về việc chuyển sang thuê đất các trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh đã có quyết định giao đất trong năm 1993 - 1994. Quyết định số 296/2003/QĐ-UB về bổ sung nhiệm vụ và đổi tên “Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Chánh Phú Hòa” thành “Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa”trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố. Quyết định số 3323/1998/QĐ-UB-NCVX về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo nghề từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sang Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố. Quyết định số 5075/QĐ-UB về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định số 7805/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành “Qui trình thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn TP. HCM”. Quyết định số 5583/1999/QĐ-UB-KT về giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 nguồn 200 tỷ đồng Bộ Tài chính cho mượn. Quyết định số 09/2003/QĐ-UB về việc bổ sung chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Rạch Miễu thuộc phường 1, 2, 7, quận Phú Nhuận. Quyết định số 58/2003/QĐ-UB về sửa đổi khoản 3, Điều 13 của quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Quyết định số 4899/QĐ-UB-NC về việc thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 97/2002/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 06/2002/QĐ-UB về cho phép thành lập Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 6 trực thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong. Quyết định số 106/2003/QĐ-UB về áp dụng một số biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 52/2002/QĐ-UB về việc đổi tên và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Đăng ký Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 115/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định số 1265/QĐ-UB-NC về việc thành lập Thanh tra quận 2. Quyết định số 06/2001/QĐ-UB về “Phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010”. Quyết định số 3090/QĐ-UB-VX về việc ủy nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp thành phố được ký tên và đóng dấu của Sở Tư pháp vào phần ghi chú việc thay đổi, cải chính các nội dung trong giấy khai sinh. Quyết định số 79/2001/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 40/2001/QĐ-UB về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 26/2001/QĐ-UB về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với Công an viên công tác ở xã và ấp. Quyết định số 127/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng năm 2001. Quyết định số 62/2002/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố. Quyết định số 4385/1999/QĐ-UB-NC về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án cải cách hành chính VIE/96/029. Quyết định số 46/2002/QĐ-UB về thành lập Hội đồng thẩm định đề án chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân. Quyết định số 86/2003/QĐ-UB về công nhận xã Cần Thạnh thuộc huyện Cần Giờ là đô thị loại V. Quyết định số 5961/QĐ-UB về việc bãi bỏ khoản 2, khoản 7 trong điều 3 Quyết định số 299/QĐ-UB ngày 23 tháng 2 năm 1993. Quyết định số 6922/1999/QĐ-UB-KT về giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 nguồn tiền bán và cho thuê nhà sở hữu Nhà nước, khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện. Quyết định số 18/2001/QĐ-UB về hợp nhất Ban Kinh tế Thành ủy vào Viện Kinh tế thành phố. Quyết định số 71/2000/QĐ-UB-VX về chuyển giao Trung tâm định cư xây dựng vùng kinh tế mới Tân Uyên trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố sang Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý để tổ chức thành Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm Số 4. Quyết định số 97/2003/QĐ-UB về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Quyết định số 6355/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư để thu hút vốn ngoài ngân sách năm 1997 (nguồn vốn ngân sách ủy thác Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị). Quyết định số 83/2001/QĐ-UB về giao chức năng tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố đối với Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố. Quyết định số 1105/QĐ- UB-KT về việc thành lập Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh và công nhận Ban chấp hành của Hội đồng. Quyết định số 6992/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt quy hoạch chung huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1775/1998/QĐ-UB-NC về việc thành lập Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy, trực thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố. Quyết định số 1200/1998/QĐ-UB-KT về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Kiến trúc sư trưởng thành phố. Quyết định số 5430/QĐ-UB-VX về việc cho phép thành lập Quỹ Từ thiện thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 277/2003/QĐ-UB về điều chỉnh bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2003 và quý IV/2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 156/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. Quyết định số 262/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Văn hoá thành phố trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin. Quyết định số 2920/QĐ-UB-KT về việc ban hành quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 378/QĐ-UB-KT về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa năm 1996. Quyết định số 222/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Ban Tổ chức Chính quyền thành phố. Quyết định số 2525/QĐ-UB-NCVX về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1997. Quyết định số 23/2000/QĐ-UB-VX về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2000. Quyết định số 148/2003/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Y tế. Quyết định số 3325/QĐ-UB-KT về việc sửa đổi Bản quy định về quản lý các hoạt động kinh doanh thịt heo, trâu, bò trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 688/QĐ-UB ngày 25/4/1992 của UBND thành phố. Quyết định số 935/1998/QĐ-UB-KTCN về việc duyệt kế hoạch cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Quyết định số 223/2003/QĐ-UB về thay đổi Phó Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố. Quyết định số 4759/QĐ-UB-QLĐT về việc bán nhà ở loại biệt thự và định mức đất ở để bán nhà ở các loại theo Nghị định số 61/CP. Quyết định số 5957/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành bản quy định về đơn giá đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong dự án nâng cấp đường Xuyên Á trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 304/2003/QĐ-UB về thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ vay vốn đầu tư phát triển các dự án thuộc chương trình đánh bắt hải sản xa bờ. Quyết định số 101/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 6 giai đoạn 2003-2005. Quyết định số 6857/QĐ-UB-QLĐT về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 6. Quyết định số 38/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 219/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh đối với Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài. Quyết định số 137/2003/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 1586/QĐ-UB-KT về việc di chuyển dân cư và ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong công trình xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Quyết định số 4736/QĐ-UB về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 Huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 67/2003/QĐ-UB về phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Phú Nhuận. Quyết định số 188/2003/QĐ-UB về duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1172/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh quy hoạch khu ngoại giao Đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 27/2000/QĐ-UB-VX về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Giao thông công chánh thành phố, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 94/2002/QĐ-UB về phê duyệt Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và các chương trình môi trường đến năm 2005. Quyết định số 5129/QĐ-UB-NCVX về việc ban hành bảng giá thu một phần viện phí ở TP.HCM theo thông tư số 20/TT-LB ngày 23/11/1994. Quyết định số 5999/QĐ-UB-KT về việc ban hành quy định về thủ tục lập, thẩm định và quyết định các dự án trong nước sử dụng vốn Nhà nước. Quyết định số 158/2002/QĐ-UB về việc duyệt bảng giá tính thuế tài nguyên gỗ tròn, gỗ xẻ và động vật rừng. Quyết định số 1518/QĐ-UB-KT về chiết khấu bán lẻ xăng dầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4089/QĐ-UB-KT về việc thành lập Ban chỉ đạo cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường thành phố. Quyết định số 237/2003/QĐ-UB về cho phép đổi tên Trung tâm Giáo dục tổng hợp quận Tân Bình thành Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp quận Tân Bình. Quyết định số 105/2002/QĐ-UB ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 73/2002/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 12. Quyết định số 2333/1998/QĐ-UB-NC về việc bãi bỏ Quy định về trật tự vận tải và giao thông vận chuyển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 317/QĐ-UB ngày 14-10-1988 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 6779/1999/QĐ-UB-QLDA về việc duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Quyết định số 16/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2003. Quyết định số 258/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Mỹ thuật trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin. Quyết định số 6947/QĐ-UB-KT về việc ban hành phương án kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định của Nhà nước khu vực hành chánh sự nghiệp do thành phố quản lý và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo kiểm kê thành phố. Quyết định số 4106/1998/QĐ-UB-VX về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4204/QĐ-UB-QLĐT về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 3. Quyết định số 282/2003/QĐ-UB về cấp bổ sung ngân sách cho quận Tân Phú, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn. Quyết định số 130/2003/QĐ-UB về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2003. Quyết định số 5348/QĐ-UB-NC về việc công nhận điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội truyền thống Phạm Ngọc Thạch. Quyết định số 19/2003/QĐ-UB về ban hành quy định về quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà, đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 2541/QĐ-UB-KT về việc cho phép triển khai công tác thiết kế qui hoạch thuộc kế hoạch 1996 của Kiến trúc sư trưởng thành phố. Quyết định số 2158/QĐ-UB-NC về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình mới (một cửa, một dấu) của Ủy ban nhân dân Quận 5. Quyết định số 37/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Năm trật tự đô thị - 2001. Quyết định số 21/2001/QĐ-UB về một số chính sách và biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung. Quyết định số 310/2003/QĐ-UB về cho phép nâng cấp Trung tâm Dạy nghề quận Gò Vấp thành Trường Kỹ thuật Công nghệ Quang Trung trực thuộc ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. Quyết định số 27/2001/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6904/QĐ-UB-NCVX về việc ban hành quy chế cập nhật những biến động dân số lao động trên địa bàn thành phố, phục vụ việc quản lý dân số và lao động bằng hệ thống máy tính. Quyết định số 6577/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt quy hoạch chung quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 64/2000/QĐ-UB-VX về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Từ thiện thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 76/2001/QĐ-UB về ủy quyền cho Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty 90 thuộc thành phố quyết định cho phép cán bộ, công chức, nhân viên ra nước ngoài về việc riêng. Quyết định số 2601/QĐ-UB-KT về việc ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ôtô, gắn máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6995/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 38/2000/QĐ-UB-ĐT về việc ban hành "Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị ; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 56/2002/QĐ-UB v ề ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4014/QĐ-UB về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 25/2002/QĐ-UB về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Quyết định số 1118/QĐ-UB-QLĐT về việc di chuyển dân cư và đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng khu công nghiệp giày đồ án xuất khẩu do Nhà nước thu hồi đất và cho Công ty cổ phẩn TNHH POU YUEN-VIỆT NAM thuê đất và đầu tư tại xã Tân Tạo và xã Bình Trị Đông thuộc huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4719/1999/QĐ-UB-VX về việc thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố - khóa VI nhiệm kỳ 1999-2004. Quyết định số 04/2001/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư và tạm cư của Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà nghỉ và Văn phòng làm việc Bạch Đàn, phường 27, quận Bình Thạnh. Quyết định số 6967/QĐ-UB-TM về ban hành định mức sử dụng xe ôtô từ 15 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chánh sự nghiệp thành phố và quận - huyện. Quyết định số 13/2001/QĐ-UB về việc điều chỉnh mức tiền khen thưởng thi đua tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 101/2002/QĐ-UB v ề giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Công nghiệp. Quyết định số 146/2002/QĐ-UB về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002. Quyết định số 126/2002/QĐ-UB về bổ sung thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất. Quyết định số 44/QĐ-UB-QLĐT về việc bổ sung một số quy định đơn giá đền bù trợ cấp thiệt hại về đất và tài sản trên phạm vi giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A của Quyết định số 5285/QĐ-UB-QLĐT ngày 19/7/1995 của UBND/TP. Quyết định số 878/QĐ-UB về việc bổ sung Quyết định số 621/QĐ-UB ngày 11/02/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 2564/QĐ-UB-QLDA về việc duyệt công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Quyết định số 84/2001/QĐ-UB về việc ban hành quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 54/2001/QĐ-UB về đặt tên đường mới trên địa bàn quận Tân Bình. Quyết định số 23/2003/QĐ-UB về phê duyệt phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Nhà Bè. Quyết định số 21/2003/QĐ-UB về ban hành Kế hoạch thực hiện “Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị - 2003”. Quyết định số 98/2003/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 157/2003/QĐ-UB về cho phép chuyển Trung tâm Cấp cứu Trưng Vương thành Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương trực thuộc Sở Y tế. Quyết định số 6982/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt lộ giới (chỉ giới đường đỏ) các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1225/1998/QĐ-UB-KT duyệt kế hoạch chi tiêu năm 1998 cho Dự án “Nâng cao năng lực quản lý và quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh” – VIE/95/051. Quyết định số 128/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2003 - 2005. Quyết định số 2099/QĐ-UB-KT về việc ban hành bảng phân bổ các bậc thuế đất theo vị trí của từng loại đường phố. Quyết định số 91/2001/QĐ-UB về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 38/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 19/6/2000 ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 216/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. Quyết định số 6122/QĐ-UB-KTNN về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định của Nhà nước thuộc khu vực Hành chánh sự nghiệp do thành phố quản lý. Quyết định số 7000/QĐ-UB-NC về việc tạm thu lệ phí lý lịch tư pháp thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 24/2000/QĐ-UB-VX về phân công nhiệm vụ và thay đổi một số thành viên của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố. Quyết định số 6424/1999/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999. Quyết định số 49/2002/QĐ-UB về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 100/2002/QĐ-UB về thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất. Quyết định số 3896/QĐ-UB-NCVX về việc kiện toàn tổ chức Ban Tôn giáo TP.Hồ Chí Minh. Quyết định số 5509/QĐ-UB về thành lập Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 301/2003/QĐ-UB về quy định tạm thời chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005. Quyết định số 3798/1998/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 285/2003/QĐ-UB về cho phép thành lập thí điểm Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà đất huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Quyết định số 1475/QĐ-UB-KT về việc giao kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997. Quyết định số 1909/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh giá đất của các tuyến đường xa lộ Trường Sơn, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22 thuộc quận Thủ Đức, quận 12, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi. Quyết định số 380/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất khu A thuộc khu đô thị Nam Saigon. Quyết định số 6860/QĐ-UB-QLĐT về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 11. Quyết định số 68/2002/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Địa chính - Nhà đất. Quyết định số 196/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Quyết định số 07/2003/QĐ-UB về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 41/2002/QĐ-UB về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão thành phố. Quyết định số 7596/QĐ-UB-NCVX về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, lập lại một bước trật tự, kỷ cương trong hoạt động quảng cáo, dịch vụ Video, Karaoke, hoạt động kinh doanh Cafevideo, nhà hàng trên địa bàn thành phố. Quyết định số 149/2002/QĐ-UB về thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2001 cho quận 1. Quyết định số 126/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2003-2005. Quyết định số 65/2001/QĐ-UB về việc ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2404/QĐ-UB-NC về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình (một cửa, một dấu) của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. Quyết định số 42/2000/QĐ-UB-ĐT về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2000 của các quận-huyện. Quyết định số 62/2003/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Ban Tổ chức chính quyền thành phố. Quyết định số 174/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Đài Tiếng nói nhân dân thành phố. Quyết định số 239/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chánh giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí : Trường Trung học Kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định số 77/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn. Quyết định số 5737/QĐ-UB-QLĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa ngành Nhà đất năm 1996. Quyết định số 52/2003/QĐ-UB v ề thay đổi lãi suất cho vay đối với khoản cho vay 20 tỷ đồng của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Quyết định số 1216/QĐ-UB-NC về việc chuyển Phòng Công chứng Nhà nước thành phố thành Phòng Công chứng Nhà nước Số 1 thuộc Sở Tư pháp thành phố. Quyết định số 34/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2001. Quyết định số 2754/QĐ-UB về việc hợp nhất Sở Địa chính và Sở Nhà đất thành Sở Địa chính - Nhà đất thành phố. Quyết định số 256/2003/QĐ-UB về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2003 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6699/QĐ-UB-NC về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996. Quyết định số 4845/QĐ-UB-KT về việc thành lập Ban chỉ đạo về ứng dụng và phát triển công nghệ tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6611/QĐ-UB-NC về việc chấm dứt hoạt động Ban Chỉ đạo dự án Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh. Quyết định số 178/2003/QĐ-UB về việc giao kế hoạch vốn cho chương trình di dời Xí nghiệp gây ô nhiễm năm 2003 từ nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 202/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho ủy ban nhân dân quận 12. Quyết định số 03/2002/QĐ-UB về giao Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị cho vay chỉ định đối với Công ty Sản xuất - Kinh doanh xuất - nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình. Quyết định số 154/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận 7. Quyết định số 142/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2003 - 2005. Quyết định số 7402/QĐ-UB-KT về việc ban hành Bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ các loại xe, ghe tàu, súng săn, súng hơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1263/QĐ-UB-NC về việc thành lập Thanh tra quận 7. Quyết định số 102/2001/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị. Quyết định số 4960/QĐ-UB về việc tổ chức thu, nộp phí giao thông trên xa lộ Hà Nội. Quyết định số 47/2002/QĐ-UB về việc tất toán (xóa) tài khoản “Qũy hóa giá nhà” tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển nhà. Quyết định số 276/2003/QĐ-UB về thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường-xã, thị trấn. Quyết định số 4417/QĐ-UB về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 Quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 82/2003/QĐ-UB về ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động giám sát dịch SARS tại cộng đồng” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 71/2002/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 4. Quyết định số 71/2001/QĐ-UB về việc quy định đơn giá các loại đất và các loại cây trồng để tính đền bù, hỗ trợ thiệt hại và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bản quy định kèm theo Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 15-5-2001 của Ủy ban nhân dân thành phố trong dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2048/QĐ-UB-KT về việc ban hành quy định thủ tục lập hồ sơ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam và của bên Việt Nam thuê đất để liên doanh với nước ngoài trên địa bàn thành phố. Quyết định số 5367/QĐ-UB-VX về việc cho phép thành lập Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 27/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002. Quyết định số 2524/QĐ-UB-NC về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan dân số kế hoạch hóa gia đình các cấp thuộc thành phố HCM. Quyết định số 132/2002/QĐ-UB về phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông Công chánh cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện. Quyết định số 80/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt đề án thực hiện chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp và vùng phụ cận. Quyết định số 122/2003/QĐ-UB về chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở từ Sở Địa chính - Nhà đất sang Sở Xây dựng. Quyết định số 124/2001/QĐ-UB về sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện. Quyết định số 260/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin. Quyết định số 02/2000/QĐ-UB-VX về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh các đối tượng tự nguyện hoặc do gia đình gởi vào các Trung tâm xã hội và cơ sở chữa bệnh. Quyết định số 1101/QĐ-UB-KT về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ đông xuân và hè thu năm 1995. Quyết định số 69/2000/QĐ-UB-KT về chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 33/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội thi hành quyết định hành chính quận-huyện. Quyết định số 6279/QĐ-UB-KT về việc điều chỉnh, di chuyển các hộ dân cư, cơ quan, đơn vị và ban hành Bản quy định về đền bù, trợ cấp thiệt hại khi Công ty Điện lực thành phố thực hiện dự án cải tạo và phát triển lưới điện thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 80/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư và xây dựng năm 2001. Quyết định số 213/2003/QĐ-UB về phê duyệt lộ trình triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển nguồn nhân lực của ngành Thể dục-Thể thao thành phố năm 2003 đến 2005. Quyết định số 113/2003/QĐ-UB về điều chỉnh mức trợ cấp hoạt động phí hàng tháng đối với Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó các Đoàn thể phường-xã, thị trấn ; mức phụ cấp đối với Công an viên, cán bộ chuyên trách Hội Chữ thập đỏ và trợ cấp cho chức danh Thống kê trong Ban chỉ huy Quân sự của phường-xã, thị trấn. Quyết định số 1703/QĐ-UB-QLĐT về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa vụ Đông Xuân năm 1998. Quyết định số 35/2002/QĐ-UB về việc duyệt dự án đầu tư "Mở rộng thành phố Hồ Chí Minh và Phát triển bền vững trong khu vực tại quận 2" do EC tài trợ. Quyết định số 95/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 2279/QĐ-UB-KT về việc tập trung giết mổ heo tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 750/1998/QĐ-UB-NCVX về việc cho phép thực hiện các khoản thu học phí của ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố. Quyết định số 3767/QĐ-UB-NC về việc đổi tên Công ty Phát triển khu công nghiệp kỹ thuật cao thành “Công ty Phát triển khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh”. Quyết định số 22/2000/QĐ-UB-VX về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000. Quyết định số 94/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5809/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về vốn đầu tư sửa chữa lớn. Quyết định số 67/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt chương trình di dời và tái định cư 10.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch nội thành. Quyết định số 6031/1999/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh cho vay vốn đầu tư năm 1999. Quyết định số 122/2002/QĐ-UB ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân thành phố. Quyết định số 99/2001/QĐ-UB về cho phép tạm thời thực hiện một số chế độ, chính sách xã hội tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh của thành phố. Quyết định số 152 /2002/QĐ-UB về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chánh thành phố. Quyết định số 141/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 12 giai đoạn 2003-2005. Quyết định số 133/2001/QĐ-UB về cho phép thành lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) và ban hành quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động Cityweb. Quyết định số 299/2003/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố. Quyết định số 328/2003/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 6785/QĐ-UB-QLĐT về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 4. Quyết định số 2457/QĐ-UB-KT về việc bổ sung điều chỉnh một số nội dung trong qui chế bán đấu giá tài sản tịch thu của Ngành Hải quan. Quyết định số 3420/1998/QĐ-UB-NC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Địa chính - Nhà đất thành phố. Quyết định số 288/2003/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố. Quyết định số 04/2003/QĐ-UB về việc ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 139/2002/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Quyết định số 4662/QĐ-UB-NC về việc giao chỉ tiêu biên chế HCSN năm 1997. Quyết định số 5203/1999/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung vốn đầu tư năm 1999. Quyết định số 241/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biến chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Sở Tư pháp. Quyết định số 2365/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1996 cho các chủ dự án 327 và 773. Quyết định số 45/2000/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2000. Quyết định số 5076/QĐ-UB về duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 59/2003/QĐ-UB về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục. Quyết định số 180/2003/QĐ-UB về thành lập Tổ chức Giám định pháp y tâm thần. Quyết định số 41/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm: Giảm tội phạm, ma túy và tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2001. Quyết định số 8102/QĐ-UB-NCVX về việc giao cho UBND Quận 1, Quận 5 và huyện Củ Chi tổ chức và hoạt động thí điểm theo mô hình mới (1 dấu, 1 cửa). Quyết định số 1208/QĐ-UB-NC về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở. Quyết định số 29/2001/QĐ-UB về tất toán (xóa) tài khoản “Quỹ tài sản vắng chủ” tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương. Quyết định số 172/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Nhà Thiếu nhi thành phố trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3325/1999/QĐ-UB-NC về việc quản lý hoạt động cho người Việt Nam thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 224/2003/QĐ-UB về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 91/2003/QĐ-UB về giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn phụ thu tiền nước và thuế kinh doanh nước sạch được để lại, nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình được để lại và nguồn vốn thanh lý cơ sở vật chất. Quyết định số 6678/QĐ-UB-NCVX về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và hoạt động của diễn viên chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 137/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho Sở Giao thông Công chánh. Quyết định số 119/2003/QĐ-UB về giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 02/2001/QĐ-UB về việc phân công và ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng Quản lý hành chính Nhà nước đối với các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Quyết định số 5285/QĐ-UB-QLĐT về việc qui định đơn giá đền bù, trợ cấp thiệt hại về đất và tài sản trên đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A thuộc huyện Bình Chánh và huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 17/2001/QĐ-UB về việc bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa. Quyết định số 111/2003/QĐ-UB về thành lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện. Quyết định số 72/2000/QĐ-UB-TH về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư và xây dựng năm 2000 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 1828/QĐ-UB-ĐT về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh lần thứ 3 các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 5. Quyết định số 322/2003/QĐ-UB về phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng nhà lưu trú cho công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3365/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành “Quy định phương pháp xác định giá trị nhà thuộc sở hữu nhà nước để bán cho người đang thuê tại thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 119/2002/QĐ-UB về việc ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2005 của thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 263/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin. Quyết định số 4705/QĐ-UB-TM về việc bổ sung điều chỉnh một số nội dung trong quy chế bán đấu giá tài sản tịch thu của ngành Hải quan. Quyết định số 207/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Bình Thạnh giai đoạn 2003 - 2005. Quyết định số 4197/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Công chứng Nhà nước số 2 trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4976/1998/QĐ-UB-KT về thành lập Ban chỉ đạo phòng - chống bệnh dại trên gia súc của thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5462/QĐ-UB-KT về việc Ban hành bảng giá đất trong Khu công nghiệp Bình Hòa quận Bình Thạnh. Quyết định số 4758/QĐ-UB-QLĐT về việc định mức đất ở thực hiện theo Quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở. Quyết định số 379/QĐ-UB-KT về việc trích 5% số thuế sử dụng đất nông nghiệp thu được năm 1996 để quận, huyện, phường, xã chi hỗ trợ công tác thu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Quyết định số 3522/QĐ-UB-KT về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố. Quyết định số 107/2001/QĐ-UB về cho phép thành lập Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 5 trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố. Quyết định số 1932/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”. Quyết định số 109/2001/QĐ-UB về tạm giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2002, nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 151/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận 3. Quyết định số 1462/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh giá đất của các tuyến đường thuộc phường An Phú, Thảo Điền quận 2. Quyết định số 38/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002. Quyết định số 86/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay vốn Ủy thác năm 2002 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị. Quyết định số 85/2002/QĐ-UB về tăng cường công tác kiểm tra tiến độ và chất lượng xây dựng các công trình sử dụng vốn Nhà nước do thành phố quản lý. Quyết định số 4555/QĐ-UB-QLĐT quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà vắng đồng sở hữu chủ. Quyết định số 142/2002/QĐ-UB về việc chỉ định Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố cho vay thực hiện công tác đền bù giải tỏa, tạm cư, tái định cư dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quyết định số 135/2003/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 91/2002/QĐ-UB về sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân quận - huyện. Quyết định số 57/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chống ngập trong mùa mưa và xử lý môi trường nước thành phố, giai đoạn 2001 - 2005. Quyết định số 1646/QĐ-UB-NC về việc hợp nhất 3 Ban chỉ đạo : Nếp sống văn minh gia đình văn hóa mới TP, Phong trào người tốt việc tốt thành phố, toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư trên địa bàn thành phố thành “Ban chỉ đạo xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 4345/QĐ-UB-NC về việc thành lập Hội đồng Trọng tài lao động thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 76/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5987/QĐ-UB-NC về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực Nội chính do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996. Quyết định số 244/1999/QĐ-UB-NC về thành lập Ban Quản lý dự án VIE/96/029-Hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 307/2003/QĐ-UB về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định số 104/2003/QĐ-UB về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4441/1998/QĐ-UB-KT về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 28/2003/QĐ-UB về cho phép thành lập Quỹ Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 70/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ. Quyết định số 254/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước. Quyết định số 162/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố. Quyết định số 40/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2003 cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và Viện Kinh tế thành phố, và các dự án công nghệ thông tin chi từ ngân sách khoa học. Quyết định số 14/2003/QĐ-UB về phê duyệt chương trình phát triển cây dứa Cayene ở thành phố thời kỳ 2003 - 2005. Quyết định số 5803/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh bản quy định về việc lập đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 04/2000/QĐ-UB-TH về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2000. Quyết định số 1060/1999/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1999. Quyết định số 55/2000/QĐ-UB-DA về việc giao trách nhiệm lập, tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Quyết định số 17/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định số 2355/1998/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong dự án xây dựng 2 tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6788/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận Bình Thạnh. Quyết định số 181/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Quyết định số 05/2002/QĐ-UB về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999, đã hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 5887/QĐ-UB-QLĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về xây dựng cơ bản. Quyết định số 20/2002/QĐ-UB về việc quy định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất năm 2002. Quyết định số 1197/QĐ-UB-NC “Cụ thể hóa Nghị định 03/CP về việc thành lập Quận 7 thuộc thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 24/2001/QĐ-UB về phân bổ hạn mức xuất khẩu gạo bổ sung năm 2000. Quyết định số 290/2003/QĐ-UB về ban hành Quy định công bố công khai các Dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 247/2003/QĐ-UB về điều chỉnh nội dung dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Quyết định số 2219/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành quy định tạm thời về khoán quản lý và sửa chữa thường xuyên cầu đường bộ thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Quyết định số 47/2000/QĐ-UB-NN về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách năm 2000 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố. Quyết định số 5079/QĐ-UB về duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 54/2003/QĐ-UB về việc thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố. Quyết định số 1836/QĐ-UB về giải quyết trợ cấp độc hại cho các hộ dân và cán bộ công nhân viên trong phạm vi ảnh hưởng môi trường xung quanh công trường xử lý rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 244/2003/QĐ-UB về giao Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng điểm kinh doanh tại chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức. Quyết định số 23/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu cho vay, thu hồi vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2002. Quyết định số 1413/QĐ-UB về việc hạn chế lưu thông và dừng đậu các loại xe 3 bánh, xe bán hàng rong trên địa bàn thành phố. Quyết định số 7506/1999/QĐ-UB-CNN về ban hành quy định khoán, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng phòng hộ ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 50/2003/QĐ-UB về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội thi hành quyết định hành chính quận-huyện” ban hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-UB ngày 11/3/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 4963/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt Lộ giới (chỉ giới đường đỏ) đợt 2 các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 15/2000/QĐ-UB-TH về việc ban hành Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố. Quyết định số 84/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố. Quyết định số 5067/QĐ-UB-KT về việc ban hành tạm thời quy định về trình tự, thủ tục cho phép và cấp giấy phép đầu tư các dự án trong nước không sử dụng vốn Nhà nước. Quyết định số 325/2003/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 990/QĐ-UB về điều chỉnh bổ sung nội dung Quyết định số 391/QĐ-UB ngày 22/01/2003 của ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 2683/QĐ-UB-NC về việc giao chỉ tiêu biên chế - quỹ tiền lương HCSN năm 1996. Quyết định số 35/2000/QĐ-UB-ĐT về việc ban hành quy định khoán quản lý và sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do Sở Giao thông công chánh quản lý trên địa bàn thành phố. Quyết định số 111/2002/QĐ-UB về giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Ủy ban nhân dân quận 11. Quyết định số 67/2000/QĐ-UB-VX về việc điều chỉnh một số nội dung có liên quan đến việc đổi tên và đặt tên đường mới. Quyết định số 145/QĐ-UB-NCVX về việc tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại, cấm tàng trữ lưu hành, phổ biến. Quyết định số 59/2000/QĐ-UB-TM về ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe hai bánh gắn máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 31/2003/QĐ-UB ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 682/QĐ-UB-QLĐT về việc cấm các loại xe có động cơ và xe thô sơ buôn bán hàng hóa lưu động trên các đường thuộc quận 1, 3 và 51 tuyến đường giao thông chính có lưu lượng xe lưu thông lớn trong TP. Quyết định số 210/2003/QĐ-UB về ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng trẻ em đường phố, tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 - 2005. Quyết định số 4269/QĐ-UB-NC về việc ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3226/QĐ-UB-KT về việc giao kế hoạch vay tín dụng đầu năm 1996. Quyết định số 3413/1999/QĐ-UB-KT về việc thành lập Đội bảo vệ tại các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 59/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu cho vay, thu hồi vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2001. Quyết định số 227/2003/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Trung tâm Thu hồi và Khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư. Quyết định số 1304/1998/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1998. Quyết định số 4011/QĐ-UB về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 79/2002/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi thành phố. Quyết định số 113/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định số 5787/QĐ-UB-QLĐT về việc quy định về chế độ quản lý và sử dụng đối với các chúng cư phục vụ cho việc di dời các hộ dân cư sống trên và ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Quyết định số 267/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Tôn Đức Thắng trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin. Quyết định số 94/2001/QĐ-UB ban hành quy định về cơ chế quản lý và tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức. Quyết định số 972/1999/QĐ-UB-KT về việc ban hành quy chế thực hiện việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 32/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp. Quyết định số 114/2001/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. Quyết định số 621/QĐ-UB về việc cấm xe vận tải nhẹ lưu thông hàng ngày vào giờ cao điểm trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4461/QĐ-UB-NC về việc ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của Ủy ban nhân dân quận-huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế “một cửa, một dấu”. Quyết định số 50/2000/QĐ-UB-TH về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư, nhu cầu vốn vay và thời gian vay vốn của các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố. Quyết định số 77/2002/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ năm 2002. Quyết định số 2921/QĐ-UB-THĐN ban hành quy chế tạm thời về quyết toán vốn đầu tư XDCB, sửa chữa lớn hoàn thành. Quyết định số 1947/1999/QĐ-UB-NC về ban hành Quy chế quản lý vốn ngân sách ủy thác cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2003/QĐ-UB về phê duyệt qui hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020. Quyết định số 108/2003/QĐ-UB về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005. Quyết định số 76/QĐ-UB-NCVX về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích hàng năm - năm 1995. Quyết định số 6090/QĐ-UB-QLĐT về việc bổ sung chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996. Quyết định số 2390/QĐ-UB về việc bổ sung điều chỉnh Quyết định số 621/QĐ-UB ngày 11-02-2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về cấm xe vận tải nhẹ lưu thông hàng ngày vào giờ cao điểm trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 43/2000/QĐ-UB-TH về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2000. Quyết định số 176/2003/QĐ-UB về cho phép Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 trực thuộc ủy ban nhân dân quận 5 chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu. Quyết định số 3327/1998/QĐ-UB-NCVX về việc sửa đổi khoản 3.2 điều 3 quy định về chế độ, chính sách thực hiện công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình ban hành kèm theo quyết định số 7312/QĐ-UB-NCVX ngày 19/12/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 286/2003/QĐ-UB về thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo thành phố và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ. Quyết định số 63/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình xử lý rác. Quyết định số 2399/1998/QĐ-UB-NC về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội lương thực - thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 25/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2003. Quyết định số 326/2003/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 6700/QĐ-UB-NC về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996. Quyết định số 1198/QĐ-UB-NC “Cụ thể hóa Nghị định 03/CP về việc thành lập Quận 2 thuộc thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 10/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn bán nhà sở hữu Nhà nước, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện. Quyết định số 5793/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu bổ sung vốn sửa chữa lớn năm 1996 cho huyện Cần Giờ. Quyết định số 5181/QĐ-UB-QLĐT về việc di chuyển dân cư và ban hành Bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong công trình cải tạo xây dựng khu Sinh thái- Văn hóa Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Quyết định số 5831/1999/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung vốn đầu tư năm 1999 (nguồn vốn ngân sách tập trung) cho Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Quyết định số 50/2002/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách tập trung năm 2002 cho Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quyết định số 297/2003/QĐ-UB về cho phép thành lập Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố. Quyết định số 25/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2001. Quyết định số 170/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Hãng phim Trẻ trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2231/QĐ-UB-KT về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố. Quyết định số 5518/QĐ-UB-QLĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1997 thuộc nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước. Quyết định số 159/2002/QĐ-UB về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2002 của quận 5. Quyết định số 56/2003/QĐ-UB về các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố. Quyết định số 121/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu công nghệ cao thành phố tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 46/2001/QĐ-UB về việc các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy tham gia giao thông đường bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6626/QĐ-UB-KT về việc ủy nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận 9 quản lý các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức cũ. Quyết định số 107/2003/QĐ-UB về quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn trong việc xử phạt hành vi vi phạm hành chính về quản lý trật tự xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 116/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2003 - 2005. Quyết định số 51/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu, nộp thủy lợi phí, phí qua công trình thủy lợi năm 2003. Quyết định số 114/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (đợt 10). Quyết định số 87/2003/QĐ-UB về bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quyết định số 81/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố. Quyết định số 203/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức. Quyết định số 2750/1999/QĐ-UB-QLĐT về việc Ban hành Bản Quy định về trình tự và tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án đường Xuyên Á trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 98/2002/QĐ-UB về thay đổi thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố. Quyết định số 143/2003/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6967/QĐ-UB-TM ngày 16/11/1999 và Quyết định số 4734/QĐ-UB-TM ngày 20/7/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành định mức sử dụng xe ôtô từ 15 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chánh sự nghiệp thành phố và quận - huyện. Quyết định số 6189/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư kế hoạch xây dựng cơ bản năm 1996. Quyết định số 4607/QĐ-UB-KT v ề việc tổ chức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 89/CP ngày 17/8/1994 và Nghị định 18/CP ngày 13/02/1995 của Chính phủ. Quyết định số 1266/QĐ-UB-NC về việc thành lập Thanh tra quận Thủ Đức. Quyết định số 42/2001/QĐ-UB về một số chính sách khuyến khích đầu tư trong Khu y tế kỹ thuật cao thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 02/2002/QĐ-UB về thành lập phòng Công chứng số 4 trực thuộc Sở Tư pháp. Quyết định số 69/2001/QĐ-UB về việc ban hành bộ đơn giá chuyên ngành công viên cây xanh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3729/1999/QĐ-UB-VX về việc điều chỉnh mức trợ cấp thường xuyên cho đối tượng xã hội do phường - xã quản lý. Quyết định số 82/2002/QĐ-UB về ban hành Quy định tổ chức hoạt động chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ trẻ giai đoạn năm 2002 - 2005. Quyết định số 111/2001/QĐ-UB về thành lập Ban chỉ đạo xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 112/2002/QĐ-UB về ban hành Quy định cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng. Quyết định số 30/2000/QĐ-UB-VX về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Tư pháp thành phố, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 3254/QĐ-UB-NC về việc chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. Quyết định số 133/2002/QĐ-UB về ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Hệ thống “Đối thoại Doanh nghiệp - Nhà nước”. Quyết định số 1815/1998/QĐ-UB-NC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trọng tài Lao động thành phố. Quyết định số 261/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Thông tin triển lãm trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin. Quyết định số 240/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường Trung học Công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp. Quyết định số 17/2000/QĐ-UB-DA về giao trách nhiệm lập, tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Quyết định số 36/2002/QĐ-UB về việc thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố. Quyết định số 320/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Sở Tài chính. Quyết định số 1647/QĐ-UB-NC về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên các cấp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6152/QĐ-UB về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 10/2001/QĐ-UB ngày 09/02/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thu tiền thoát nước trên địa bàn thành phố. Quyết định số 116/2001/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 11. Quyết định số 105/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2001. Quyết định số 3768/QĐ-UB-NC về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Phát triển khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Quyết định số 81/2002/QĐ-UB về việc ban hành “Một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận”. Quyết định số 270/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Chi cục Bản đồ khảo sát xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. Quyết định số 2441/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1995 Ngành nhà đất. Quyết định số 905/1998/QĐ-UB-NCVX quy định về quản lý nhà nước đối với báo chí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4964/QĐ-UB-VX về thành lập Ban Chỉ đạo công tác Quy hoạch, đền bù và tái định cư của thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 22/2003/QĐ-UB về thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng và an ninh trật tự khu quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 149/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt phương án giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái bố trí dân cư trong khu vực còn lại của khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố trên địa bàn quận 7, 8, huyện Bình Chánh. Quyết định số 1195/QĐ-UB-NC “Cụ thể hóa Nghị định 03/CP về việc thành lập Quận 12 thuộc thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 4021/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh bổ sung khoản 2.2 Điều 28 Quyết định số 6280/QĐ-UB-QLĐT ngày 26/8/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 125/2001/QĐ-UB về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 77/2001/QĐ-UB ngày 11/9/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố và Qui chế tổ chức và hoạt động của Quỹ vì người nghèo thành phố. Quyết định số 138/2003/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố. Quyết định số 2380/QĐ-UB-QLDA về việc duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Quyết định số 4210/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt qui hoạch chung cụm đô thị hóa Lê Minh Xuân - Cầu Xáng huyện Bình Chánh. Quyết định số 74/2002/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Công nghiệp. Quyết định số 1591/QĐ-UB-KT về việc tạm ngưng cấp phép kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Quyết định số 1139/1998/QĐ-UB-NC về việc sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của Ủy ban Môi trường thành phố và Ban Môi trường quận – huyện. Quyết định số 232/2003/QĐ-UB về việc thành lập Tổ chức Giám định tư pháp về thuế. Quyết định số 131/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 2334/1998/QĐ-UB-NC về việc đổi tên Ban Quản lý dự án 8681 (Sở Giao thông công chánh) thành Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông đô thị thành phố. Quyết định số 252/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện. Quyết định số 106/2002/QĐ-UB ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6890/QĐ-UB-KT về việc bãi bỏ các khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố. Quyết định số 305/2003/QĐ-UB về thành lập Công an xã Xuân Thới Đông, thuộc Công an huyện Hóc Môn. Quyết định số 102/2003/QĐ-UB về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành Thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005. Quyết định số 6786/QĐ-UB-QLĐT về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận 5. Quyết định số 4319/QĐ-UB-QLĐT về việc duyệt quy hoạch xác định khu vực đô thị hóa ở ngoại thành phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị. Quyết định số 17/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002. Quyết định số 53/2000/QĐ-UB-VX về việc quy định tạm thời về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý thành phố và quận - huyện. Quyết định số 22/2001/QĐ-UB về việc ban hành "qui định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh". Quyết định số 168/2003/QĐ-UB về sáp nhập Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng thành phố vào Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn. Quyết định số 191/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 5. Quyết định số 45/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2003. Quyết định số 6363/1998/QĐ-UB-QLĐT về việc thành lập và ban hành qui chế hoạt động của Trung tâm Thông tin lưu trữ tư liệu Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 242 /2003/QĐ-UB về đổi tên Sở Tài chánh-Vật giá thành Sở Tài chính trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 2159/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình mới (một cửa, một dấu) của Ủy ban nhân dân Quận 1. Quyết định số 140/2002/QĐ-UB về phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005. Quyết định số 2872/1998/QĐ-UB-NC về việc thành lập Sở Tài chánh – Vật giá thành phố. Quyết định số 5562/1999/QĐ-UB-VX về việc ban hành quy định về công tác khen thưởng thi đua tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5077/QĐ-UB về duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 293/2003/QĐ-UB về việc tổ chức lại Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố khi chuyển đổi sở hữu. Quyết định số 182/2003/QĐ-UB về đổi tên Tổ chức Giám định pháp y - pháp y tâm thần thành Tổ chức giám định pháp y. Quyết định số 13/2000/QĐ-UB-TH về phân cấp quản lý vốn đầu tư và xây dựng năm 2000 cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện. Quyết định số 318/2003/QĐ-UB về việc xử lý kết dư ngân sách thành phố năm 2002. Quyết định số 90/2003/QĐ-UB về cho phép thành lập Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ phát triển Kinh tế Chợ Lớn trực thuộc Ban Công tác người Hoa. Quyết định số 225/2003/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung bản “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003. Quyết định số 314/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Thông tin và Đăng ký nhà đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định số 138/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm. Quyết định số 60/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002 bổ sung cho Sở Giao thông công chánh. Quyết định số 21/2002/QĐ-UB về việc xác định mức giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi lập thủ tục về quyền sử dụng đất tại các phường thuộc các quận 2, 7, 9, 12 và Thủ Đức. Quyết định số 6732/QĐ-UB-KT về việc bổ sung quy định giết mổ, kinh doanh và vận chuyển heo Trên địa bàn thành phố. Quyết định số 485/QĐ-UB-KT về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 1998-1999 và thu thuế đất năm 1999. Quyết định số 57/2000/QĐ-UB-ĐT về việc ủy quyền Giám đốc Công ty Cấp nước (Chủ đầu tư Dự án mạng tiếp nhận và phân phối nước-BOT) ra quyết định thành lập Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu tư vấn quản lý điều hành dự án. Quyết định số 4784/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc của Hội đồng bán nhà ở thành phố và Hội đồng bán nhà ở quận, huyện ban hành kèm theo Quyết định số 3964/QĐ-UB-QLĐT ngày 22/11/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 102/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 33/2000/QĐ-UB-VX về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 5958/QĐ-UB về việc bãi bỏ điều 5, điều 6 quyết định số 239/QĐ-UB ngày 15-4-1991. Quyết định số 1226/1998/QĐ-UB-KT về việc quy định quản lý giống bò sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 39/2002/QĐ-UB về giao dự toán kinh phí hỗ trợ năm 2002 cho 17 tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành phố. Quyết định số 6981/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt quy hoạch chung huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 158/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định số 2905/QĐ-UB-NCVX về việc ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 273/2003/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Thương mại. Quyết định số 79/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Đoàn Đo đạc bản đồ. Quyết định số 208/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2003-2005. Quyết định số 86/2001/QĐ-UB về việc sửa đổi, bổ sung quy định đền bù hỗ trợ thiệt hại và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 1Bis-1Kép đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1. Quyết định số 55/2001/QĐ-UB về điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân các quận 1, 3, 5, 11 và Ủy ban nhân dân các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi. Quyết định số 3999/1999/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay vốn đầu tư năm 1999. Quyết định số 89/2002/QĐ-UB về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định thành lập Hội khuyến học cấp phường - xã, thị trấn thuộc thành phố. Quyết định số 117/2001/QĐ-UB về quy định tạm thời thu và sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4198/QĐ-UB-NCVX về việc thành lập Thanh tra chuyên ngành Bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật thành phố. Quyết định số 4867/QĐ-UB-QLĐT về việc thành lập Ban an toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4190/QĐ-UB-QLĐT về việc chấm dứt đền bù theo quyết định số 2896/QĐ-UB-QLĐT ngày 17/6/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 8060/QĐ-UB-TH về tạm giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2000. Quyết định số 11/2001/QĐ-UB về phê duyệt Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi của thành phố từ năm 2001 đến năm 2005. Quyết định số 235/2003/QĐ-UB về cho phép thành lập Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học-Eureka thuộc Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Quyết định số 92/2002/QĐ-UB về phân công Quản lý Nhà nước đối với các Hội quần chúng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 199/2003/QĐ-UB về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt phương án sắp xếp lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước và báo cáo quyết toán, danh sách chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư. Quyết định số 165/2003/QĐ-UB về việc ban hành biểu mẫu thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính theo các quyết định số 105/2003/QĐ-UB, số 106/2003/QĐ-UB, số 107/2003/QĐ-UB ngày 27/6/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 103/2002/QĐ-UB về Đơn giá thuê bao quét thu gom rác đường phố trên toàn thành phố. Quyết định số 7312/QĐ-UB-NCVX về việc sửa đổi và ban hành bản quy định về chế độ chính sách đối với công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình. Quyết định số 145/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1148/QĐ-UB-KT về việc ban hành “Điều lệ tổ chức và hoạt dộng của Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6789/QĐ-UB-QLĐT về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận Phú Nhuận. Quyết định số 4202/QĐ-UB-QLĐT về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 6. Quyết định số 30/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 330/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế hỗ trợ một phần lãi vay cho các tổ chức và cá nhân tự đầu tư đổi mới xe buýt hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 132/2003/QĐ-UB về ủy quyền Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký Quyết định cho phép doanh nghiệp làm thêm giờ. Quyết định số 1516/QĐ-UB-KT về việc điều chỉnh kế hoạch điện nông thôn năm 1996-quý I/1997. Quyết định số 5596/QĐ-UB-TM về việc điều chỉnh một số nội dung qui định ban hành kèm theo quyết định số 4705/QĐ-UB-KT ngày 12/9/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 6485/QĐ-UB-TM về việc bãi bỏ các khoản thu phí-lệ phí trên địa bàn thành phố. Quyết định số 4734/QĐ-UB về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 302/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Công tác người Hoa thành phố. Quyết định số 01/2003/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành thể dục - thể thao thành phố đến năm 2020. Quyết định số 384/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất khu E thuộc khu đô thị Nam Saigon. Quyết định số 69/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách và chi từ nguồn thu để lại năm 2002 cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư. Quyết định số 280/2003/QĐ-UB về điều chỉnh chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách để chi tăng lương năm 2003 của quận Tân Bình, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi. Quyết định số 75/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn địa ốc. Quyết định số 5826/QĐ-UB-KT về việc di chuyển dân cư, các tổ chức và ban hành Bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng khu công nghiệp Tân Thới Hiệp tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1920/1998/QĐ-UB-KT về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đối với Công ty Quản lý-Kinh doanh nhà thuộc Sở Nhà đất. Quyết định số 2477/QĐ-UB-NC về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 255/2003/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Tư pháp. Quyết định số 6303/QĐ-UB-NC về việc quy định chức danh cho cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. Quyết định số 127/2003/QĐ-UB p hê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Thủ Đức giai đoạn 2003-2005. Quyết định số 80/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003 - 2005 cho Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế. Quyết định số 4254/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch ngành hàng, mặt hàng kinh doanh trên tuyến đường xa lộ Hà Nội thuộc địa bàn quận 2. Quyết định số 19/2001/QĐ-UB về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân - Hè Thu năm 2000. Quyết định số 185/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định số 1965/QĐ-UB-KT về việc ban hành “Quy chế làm việc tạm thời (mẫu) của Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 53/2002/QĐ-UB về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành thủy sản thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005. Quyết định số 100/2001/QĐ-UB về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành từ năm 1976 đến năm 1996, đã hết hiệu lực thi hành. Quyết định số 36/2000/QĐ-UB-VX về duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Văn hóa thông tin thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Quyết định số 24/2002/QĐ-UB về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2000 và dự toán ngân sách năm 2002. Quyết định số 7873/1999/QĐ-UB-TH về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2000. Quyết định số 179/2003/QĐ-UB về thành lập Trung tâm giao dịch cây trồng - vật nuôi trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. Quyết định số 78/2001/QĐ-UB về việc giá biểu cho thuê kho bãi thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố. Quyết định số 155/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận 10. Quyết định số 295/2003/QĐ-UB về cho phép thành lập Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. Quyết định số 6280/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ; Thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 09/2000/QĐ-UB về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động của Nhà thiếu nhi quận-huyện. Quyết định số 85/2003/QĐ-UB về công nhận xã Tân Túc thuộc huyện Bình Chánh là đô thị loại V. Quyết định số 5168/QĐ-UB-NC về việc bải bỏ, sửa đổi một số điểm trong bản quy định tạm thời ban hành kèm theo quyết định số 552/QĐ-UB ngày 19/8/1991 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 1680/QĐ- UB-KT về việc duyệt kế hoạch cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh năm 1996. Quyết định số 5488/QĐ-UB-KT về việc ban hành quy chế quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 51/2001/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở. Quyết định số 286/QĐ-UB-NC về việc ban hành quy chế quản lý, kê khai, báo cáo, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3332/QĐ-UB-NC về việc thành lập Ban chỉ đạo về tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thành phố. Quyết định số 603/QĐ-UB-NC về việc ủy quyền giải quyết khiếu nại/. Quyết định số 143/2002/QĐ-UB về việc Bổ sung Quyết định số 75/2000/QĐ-UB-NC ngày 29/12/2000 về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội, dự án xây dựng trạm thu phí giao thông xa lộ Hà Nội và nút giao thông chân cầu Sài Gòn trên địa bàn quận 2, quận 9, quận Thủ Đức. Quyết định số 66/2002/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Công nghiệp. Quyết định số 403/QĐ-UB-NC về việc giao cho Ủy ban nhân dân Quận 10 tổ chức và hoạt động thí điểm theo cơ chế (một cửa, một dấu). Quyết định số 2841/QĐ-UB về giải quyết thủ tục xây dựng cơ bản trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 63/2000/QĐ-UB-VX về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục đối tượng tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động - hương binh và xã hội. Quyết định số 1104/QĐ- UB-KT về việc điều chỉnh sửa đổi bổ sung bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ các loại xe, ghe tàu, súng săn, súng hơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 7402/QĐ-UB ngày 30/10/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 6924/QĐ-UB-KT về việc miễn, giảm thuế sử đất nông nghiệp do thiên tai vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 1997. Quyết định số 6365/QĐ-UB-KT về việc thành lập Ban quản lý dự án Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 123/2003/QĐ-UB về đổi tên Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 278/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án Công nghệ thông tin. Quyết định số 6993/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 204/2003/QĐ-UB về thực hiện chế độ, chính sách khuyến khích đối với cán bộ công tác ở phường-xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 226/QĐ-UB-TM về việc ban hành chế độ thu phí tham quan khu di tích lịch sử Địa đạo huyện Củ Chi và khu văn hóa Láng Le huyện Bình Chánh. Quyết định số 4012/QĐ-UB v ề việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 313/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định số 128/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp. Quyết định số 96/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 214/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận 2. Quyết định số 33/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002. Quyết định số 3364/QĐ-UB-NCVX về việc sửa đổi bổ sung một số điều quy định của Quyết định số 3131/QĐ-UB-NCVX ngày 27/9/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến hoạt động vui chơi, giải trí, hàng quán ăn uống phải bảo đảm gìn giữ sự yên tĩnh và trật tự chung, tôn trọng giờ nghĩ đêm của nhân dân (từ 23 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau). Quyết định số 155/2002/QĐ-UB về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước. Quyết định số 07/2002/QĐ-UB về bổ sung chức năng cho Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Kiến trúc sư trưởng thành phố. Quyết định số 6121/QĐ-UB-QLĐT về việc bổ sung giá đất đường thuộc quận 2, quận 9 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 4776/QĐ-UB về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 Huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 238/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chánh giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí : Chi cục quản lý nước và phòng chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định số 6017/QĐ-UB-QLĐT về việc tiếp tục bán nhà mua trả góp trước ngày 30/4/1975 chưa trả hết tiền. Quyết định số 1876/1998/QĐ-UB-QLĐT về việc điều chỉnh, di chuyển dân cư và ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình quy hoạch xây dựng Chung cư Gia Phú tại phường 1, quận 6. Quyết định số 259/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Thư viện Khoa học tổng hợp trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin. Quyết định số 16/2002/QĐ-UB về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp về doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 283/2003/QĐ-UB về ban hành “Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố, cho nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 – 2005”. Quyết định số 1214/QĐ-UB-NCVX về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1997. Quyết định số 4232/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 827/QĐ-UB-KT về việc phê duyệt quy hoạch chung khu công nghiệp tập trung Tây Bắc huyện lỵ Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 60/2003/QĐ-UB về giao kế hoạch bổ sung đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 3560/1998/QĐ-UB-KT về điều chỉnh, di chuyển nhà ở, vật kiến trúc trong quy hoạch của dự án công trình đường dây 220 KV Phú Mỹ-Nhà Bè-Phú Lâm. Quyết định số 5624/QĐ-UB-KT về việc di chuyển dân cư, các tổ chức và ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong công trình xây dựng khu công nghiệp Tân Tạo, huyện Bình Chánh. Quyết định số 30/2003/QĐ-UB về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 155/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước. Quyết định số 71/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố. Quyết định số 2366/QĐ-UB-KT về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 các huyện và quận 1, 3, 6, 8, 10, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp, nội thành. Quyết định số 113/2002/QĐ-UB về điều chỉnh mức vốn cho vay dự án kích cầu năm 2002 của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị. Quyết định số 30/2001/QĐ-UB về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) thu ngân sách năm 2001 đối với quận - huyện, phường - xã và thị trấn. Quyết định số 173/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 6988/QĐ-UB-NCVX về việc ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và làm việc ở các cơ quan Nhà nước. Quyết định số 6585/QĐ-UB-QLĐT về việc duyệt qui hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực qui hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 4. Quyết định số 7071/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch điều hòa vốn đầu tư nguồn ngân sách tập trung năm 1998. Quyết định số 152/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Ủy ban nhân dân quận 4. Quyết định số 2891/QĐ-UB-KT về việc tổ chức thí điểm đăng ký nhà, đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Quyết định số 65/2000/QĐ-UB-NN về ban hành Quy chế Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 5361/QĐ-UB-NC về việc giải thể Đoàn Kiểm tra thực hiện cải cách thủ tục hành chính thành phố. Quyết định số 39/2000/QĐ-UB-VX về việc cho phép Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận - huyện được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận - huyện để đóng dấu cấp bằng tốt nghiệp Tiểu học. Quyết định số 90/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị giai đoạn 2001-2005. Quyết định số 12/2003/QĐ-UB về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố cấp Giấy phép hoạt động điện lực. Quyết định số 14/2001/QĐ-UB về việc bổ sung đơn giá đất thuộc quận 5, quận 6 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 193/2003/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 1. Quyết định số 75/2001/QĐ-UB về ban hành bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1467/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận 4 tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”. Quyết định số 45/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2001. Quyết định số 19/2000/QĐ-UB-TM về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) thu ngân sách năm 2000 đối với các quận - huyện, phường - xã. Quyết định số 323/2003/QĐ-UB về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố. Quyết định số 2646/1999/QĐ-UB-QLDA về ban hành Quy định phân công nhiệm vụ các sở-ngành thành phố quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 211/2003/QĐ-UB về cho phép thành lập Trường Trung học tư thục Kinh tế - kỹ thuật Phương Nam. Quyết định số 27/2003/QĐ-UB về cho phép Ủy ban nhân dân quận - huyện thành lập tổ chức chuyên trách về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại quận - huyện. Quyết định số 03/2000/QĐ-UB-NC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố. Quyết định số 121/2001/QĐ-UB về việc tiến hành điều tra khu vực dịch vụ tư nhân và vốn đầu tư ngoài ngân sách ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2001. Quyết định số 09/2001/QĐ-UB về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 nguồn vốn ngân sách tập trung. Quyết định số 1084/QĐ- UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chính thức năm 1996. Quyết định số 6472/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng (nguồn vốn ngân sách thành phố) năm 1997. Quyết định số 64/2002/QĐ-UB về việc tất toán (xóa) tài khoản “Quỹ tiết kiệm chi ngân sách” tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 104/2001/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phát triển ngoại thương và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 120/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt đề cương Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Quyết định số 2240/QĐ-UB về việc bán thí điểm nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Quyết định số 498/QĐ-UB-KT về việc trích 30% tiền thu phạt vi phạm cung ứng sử dụng điện để sử dụng phục vụ kiểm tra và quản lý điện năng. Quyết định số 5184/QĐ-UB-KT ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 3571A/QĐ-UB-QLĐT về việc phụ thu tiền nước để cải tạo phát triển mạng lưới cấp nước thành phố. Quyết định số 130/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 92/2003/QĐ-UB về ban hành kế hoạch Phòng chống các tội phạm xâm hại trẻ em và trẻ em làm trái pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (năm 2003 và năm 2004). Quyết định số 1933/QĐ-UB-NC về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu”. Quyết định số 72/2001/QĐ-UB về thành lập Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố.

Quyết định số: 109/2002/QĐ-UB ngày 25/09/2000 về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 6) vốn vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.

Văn bản căn cứ (0)
Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)