Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 119/2002/QĐ-UB

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 24/10/2002
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 24/10/2002
Số, ký hiệu: 119/2002/QĐ-UB Ngày hết hiệu lực: 01/06/2007
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2005 của thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/06/1994
 • Ngày ban hành: 05/07/1994
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/1994

Nghị định về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2001/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2001
Văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2431/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/06/2007
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2007
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận 11.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 208/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2004

Quyết định về ban hành “71 biểu mẫu về thủ tục hành chánh trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 58/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/03/2004
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2004

Quyết định về phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 32/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/02/2005
 • Ngày có hiệu lực: 17/02/2005

Quyết định về ban hành Chương trình cải cách hành chính năm 2005 của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 58/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/04/2005
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2005

Quyết định về cho phép thành lập thí điểm Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà đất huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 285/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2003

Quyết định về phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 209/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2004

Quyết định về ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 123/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/07/2005
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2005

Quyết định về ban hành Chương trình cải cách hành chính năm 2004 của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 122/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 29/04/2004

Quyết định về phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận 3.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 207/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2004