Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 05/2003/QĐ-UB

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 06/01/2003
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 21/01/2003
Số, ký hiệu: 05/2003/QĐ-UB Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/06/1994
 • Ngày ban hành: 05/07/1994
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/1994

Nghị định về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2001/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2001
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 6, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 79/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Thủ Đức, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 266/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 07/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 09/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 19/01/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Bình Thạnh, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 331/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 08/01/2005

Quyết định về phê duyệt bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Phú Nhuận, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 280/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 129/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/05/2004
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 12, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Hóc Môn, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 319/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 7, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 279/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 181/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 21/08/2004

Quyết định về phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 5, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 108/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 17/06/2005

Quyết định về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 11, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 255/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 173/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 24/08/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 258/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 4, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 252/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 3, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 2, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 270/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 9, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 196/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 21/09/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 5, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 265/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 07/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Bình Tân năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 126/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/07/2005
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 8, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 244/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2004

Quyết định về phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 10, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 103/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 14/06/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Nhà Bè, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 340/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 241/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: 30/11/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Phú Nhuận, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 254/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Phú, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 253/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2004