Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 5986/QĐ-UB-NC

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 11/11/1998
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 11/11/1998
Số, ký hiệu: 5986/QĐ-UB-NC Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định thành lập phòng xây dựng huyện Hốc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 706/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/12/1977
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/1977

Quyết định thành lập phòng xây dựng huyện Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 658/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 24/11/1977

Quyết định ban hành “bản quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các sở, ban, ngành của thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 612/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Hốc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 605/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 603/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/1977

Quyết định về việc thành lập phòng thuỷ lợi huyện Nhà Bè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 601/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/11/1977
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/1977

Quyết định về việc thành lập phòng thuỷ lợi huyện Nhà Bè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 598/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/10/1977
 • Ngày có hiệu lực: 28/10/1977

Quyết định về việc ban hành quy định “bản quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các sở, ban, ngành của thành phố và cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 575/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/10/1977
 • Ngày có hiệu lực: 11/10/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Phú nhuận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 572/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/10/1977
 • Ngày có hiệu lực: 08/10/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Ba.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 556/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 508/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 507/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 506/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 505/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 504/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 503/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Mười Một.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 502/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Mười.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 501/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Sáu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 500/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận 5.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 499/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 498/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Một.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 497/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1977
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1977

Quyết định về việc thành lập tổ vật giá ở các quận (huyện).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 392B/QĐ-TC
 • Ngày ban hành: 28/06/1977
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/1977

Quyết định thành lập ban pháp chế thay phòng pháp chế trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 343/QĐ-UB-TC
 • Ngày ban hành: 07/05/1977
 • Ngày có hiệu lực: 07/05/1977

Quyết định về việc thành lập hội đồng quy hoạch tổng hợp thành phố hồ chí minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 218/QĐ-UB/TC
 • Ngày ban hành: 30/03/1977
 • Ngày có hiệu lực: 30/03/1977

Quyết định về việc thành lập phòng thống kê quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 216/QĐ-UB/TC
 • Ngày ban hành: 25/03/1977
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/1977

Quyết định ban hành bản quy định tạm thời về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ngành thương binh và xã hội thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 212/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/03/1977
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/1977

Quyết định thành lập Ty Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08B/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/01/1977
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/1977

Quyết định ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh tra của nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 58/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/04/1978
 • Ngày có hiệu lực: 17/04/1978

Quyết định về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 56/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/04/1978
 • Ngày có hiệu lực: 14/04/1978

Quyết định về việc thành lập ban vận động chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/04/1978
 • Ngày có hiệu lực:

Quyết định thành lập hội đồng phân phối nhà thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 51/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/04/1978
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/1978

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật tư Quận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42B/QĐ-UB-TC
 • Ngày ban hành: 27/03/1978
 • Ngày có hiệu lực: 27/03/1978

Quyết định về việc thành lập phòng vật giá ở các quận (huyện).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42A/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/03/1978
 • Ngày có hiệu lực: 23/03/1978

Quyết định về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41B/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/03/1978
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/1978

Quyết định về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 1.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41A/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/03/1978
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/1978

Quyết định về việc thành lập phòng xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/02/1978
 • Ngày có hiệu lực: 23/02/1978

Quyết định về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 10.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 28/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/02/1978
 • Ngày có hiệu lực: 23/02/1978

Quyết định thành lập ban phân phối vùng kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 193/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/09/1978
 • Ngày có hiệu lực: 21/09/1978

Quyết định về tổ chức và hoạt động của Ban Thủy lợi ở các Huyện ngoại thành.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 190/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/09/1978
 • Ngày có hiệu lực: 11/09/1978

Quyết định ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chánh thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 186/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/09/1978
 • Ngày có hiệu lực: 08/09/1978

Quyết định về việc ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của ủy ban vật giá thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 182/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/08/1978
 • Ngày có hiệu lực: 31/08/1978

Quyết định về phân công trách nhiệm quản lý công nghiệp và tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp giữa Sở Công nghiệp - Phòng Công nghiệp quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường, xã thuộc thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 180/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/08/1978
 • Ngày có hiệu lực: 24/08/1978

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ty lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 178/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/08/1978
 • Ngày có hiệu lực: 21/08/1978

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở thủy sản thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 162/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/08/1978
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/1978

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức xây dựng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 157/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/07/1978
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/1978

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở thủy lợi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 153/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/07/1978
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/1978

Quyết định về tổ chức hoạt động của ban sản xuất xã và ban sản xuất ấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 150/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/07/1978
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/1978

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của sở giao thông vận tải thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 140/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/06/1978
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/1978

Quyết định thành lập Phòng Xây dựng trực thuộcỦy ban Nhân dân Huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/01/1978
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/1978

Quyết định ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của sở tài chánh thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 281/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/11/1979
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/1979

Quyết định về việc hợp nhất “sở quản lý nhà đất” và “sở quản lý công trình công cộng” thành sở quản lý nhà đất và công trình công cộng.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 276/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/10/1979
 • Ngày có hiệu lực: 31/10/1979

Quyết định chuyển Ban Nông thôn thành Ban cải tạo Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/02/1979
 • Ngày có hiệu lực: 07/02/1979

Quyết định thành lập đoàn thanh tra về cải tạo thương nghiệp tư bản tư doanh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 245/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/1979
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/1979

Quyết định về việc ban hành “bản quy định về xét thưởng huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 233/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/08/1979
 • Ngày có hiệu lực: 22/08/1979

Quyết định về việc ban hành “bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban giáo dục – nhà trẻ quận (huyện)”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 230/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/08/1979
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/1979

Quyết định ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban vật tư – thương nghiệp – đời sống quận (huyện).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 176/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/06/1979
 • Ngày có hiệu lực: 13/06/1979

Quyết định ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban y tế - thể dục thể thao quận (huyện).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 175/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/06/1979
 • Ngày có hiệu lực: 13/06/1979

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của “ban khai hoang xây dựng kinh tế mới” thành phố Hồ Chí Minh và “ban khai hoang sản xuất” quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 172/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/06/1979
 • Ngày có hiệu lực: 07/06/1979

Quyết định về việc ban hành Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban xây dựng nhà đất công trình công cộng quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 62/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/05/1980
 • Ngày có hiệu lực: 30/05/1980

Quyết định thành lập Ban Điều phối định cư và cải tạo lao động thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/02/1980
 • Ngày có hiệu lực: 19/02/1980

Quyết định ban hành điều lệ tạm thời về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Đại biểu của Hội đồng nhân dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/02/1980
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/1980

Quyết định thành lập phòng thuế công thương nghiệp nằm trong Ban Tài chánh – Giá cả Quận, Huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 113/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/09/1980
 • Ngày có hiệu lực: 27/09/1980

Quyết định về việc ban hành “Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/01/1980
 • Ngày có hiệu lực: 14/01/1980

Quyết định về việc ban hành “quy định về tổ chức và hoạt động của sở lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 96B/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/05/1981
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/1981

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng GTVT trực thuộc UBND quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 78/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/05/1981
 • Ngày có hiệu lực: 07/05/1981

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng tổ chức chính quyền quận, huyện thuộc ủy ban nhân dân quận huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 77/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/05/1981
 • Ngày có hiệu lực: 07/05/1981

Quyết định về việc ban hành “Bản quy định về phương hướng và nội dung phân công, phân cấp quản lý cho phường, xã”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 53/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/03/1981
 • Ngày có hiệu lực: 20/03/1981

Quyết định về việc ban hành “Bản quy định về phân công, phân cấp quản lý cho ubnd quận, huyện”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/03/1981
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/1981

Quyết định về việc ban hành “Bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban phân vùng kinh tế thành phố”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 33/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/02/1981
 • Ngày có hiệu lực: 17/02/1981

Quyết định về việc thành lập “Tiểu ban chỉ đạo quy hoạch công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp” trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 123/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/06/1981
 • Ngày có hiệu lực: 25/06/1981

Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt xử lý hành chính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 118/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/06/1981
 • Ngày có hiệu lực: 22/06/1981

Quyết định về việc chuyển Tổ Công nghiệp thuộc Ban Công nghiệp – Giao thông vận tải Quận, Huyện thành Phòng CN-TTCN trực thuộc UBND Quận, Huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 100/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/05/1981
 • Ngày có hiệu lực: 28/05/1981

Quyết định về việc tổ chức hoạt động của Phòng Thương nghiệp quận, huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 23/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/02/1982
 • Ngày có hiệu lực: 18/02/1982

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/02/1982
 • Ngày có hiệu lực: 03/02/1982

Quyết định thành lập Ban giáo dục lao động công nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/01/1982
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/1982

Quyết định về việc thành lập chi cục đi ều động lao động và dân cư trực thuộc sở lao động thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 151/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/06/1984
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/1984

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 3.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 96/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/05/1985
 • Ngày có hiệu lực: 11/05/1985

Quyết định về việc cho phép thành lập Phòng giá ngoại thương thuộc Ủy ban Vật giá thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 67/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/04/1985
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 66/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/04/1985
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 4.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 65/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/04/1985
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Quận Phú Nhuận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 49A/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/03/1985
 • Ngày có hiệu lực: 20/03/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 5.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 48/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/03/1985
 • Ngày có hiệu lực: 20/03/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 1.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/03/1985
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 10.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 45/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/03/1985
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 11.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/03/1985
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 6.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 37/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/03/1985
 • Ngày có hiệu lực: 11/03/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Quận Bình Thạnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 33/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/03/1985
 • Ngày có hiệu lực: 04/03/1985

Quyết định về việc kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý ngành lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 27/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/03/1985
 • Ngày có hiệu lực: 02/03/1985

Quyết định về việc tổ chức và hoạt động Sở Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/03/1985
 • Ngày có hiệu lực: 02/03/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 8.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 24/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/02/1985
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá huyện Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/02/1985
 • Ngày có hiệu lực: 19/02/1985

Quyết định về việc thành lập phòng vật giá Quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 206/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/10/1985
 • Ngày có hiệu lực: 22/10/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Huyện Bình Chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 204/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/09/1985
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/1985

Quyết định về việc tách Sở Quản lý Nhà đất và CTCC thành hai Sở: Sở Nhà đất và Sở Công trình Đô thị.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 188A/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/08/1985
 • Ngày có hiệu lực: 21/08/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Huyện Củ Chi.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 180/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/08/1985
 • Ngày có hiệu lực: 13/08/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Huyện Hóc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 174/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/07/1985
 • Ngày có hiệu lực: 26/07/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Huyện Duyên Hải.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 167/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/07/1985
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/1985

Quyết định về việc thành lập Phòng Vật giá Huyện Nhà Bè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 157/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/07/1985
 • Ngày có hiệu lực: 11/07/1985

Quyết định về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của phòng (tổ) vật giá Quận, Huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/01/1985
 • Ngày có hiệu lực: 31/01/1985

Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho Ban Giáo dục chuyên nghiệp quản lý toàn bộ công tác dạy nghề trên toàn địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 106/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/05/1985
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/1985

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công nghiệp – TTCN trực thuộc UBND quận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 435/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/07/1989
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/1989

Quyết định về việc thành lập Phòng Giao thông vận tải Quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 373/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/06/1989
 • Ngày có hiệu lực: 27/06/1989

Quyết định về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp - Thủy lợi huyện”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 321/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/06/1989
 • Ngày có hiệu lực: 03/06/1989

Quyết định về việc thành lập Sở Kinh tế đối ngoại Trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/01/1989
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/1989

Quyết định về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thuỷ sản - công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/QĐ-STP-TC
 • Ngày ban hành: 04/01/1989
 • Ngày có hiệu lực: 04/01/1989

Quyết định về việc ban hành “Bản Quy định chung về cải tiến thủ tục hành chánh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 216/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/06/1990
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/1990

Quyết định về việc ban hành điều lệ (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 195/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/05/1990
 • Ngày có hiệu lực: 28/05/1990

Quyết định về việc kiện toàn tổ chức cơ quan Trọng tài kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2252/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/09/1992
 • Ngày có hiệu lực: 04/09/1992

Quyết định về việc thành lập các Đội kiểm tra thị trường thành phố nằm trên địa bàn quận huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1059/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/07/1992
 • Ngày có hiệu lực: 04/07/1992

Quyết định về việc đổi tên và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý đất đai.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 299/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/02/1993
 • Ngày có hiệu lực: 23/02/1993

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban hợp tác và đầu tư thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1259/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/08/1993
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/1993

Quyết định về việc kiện toàn tổ chức Ban Việt kiều Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 318/QĐ-UB-VX
 • Ngày ban hành: 28/01/1994
 • Ngày có hiệu lực: 28/01/1994

Quyết định về việc đổi tên Ban Quản lý đất đai thành Sở Địa chính thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2526/QĐ-UB-CN
 • Ngày ban hành: 08/08/1994
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/1994
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/06/1994
 • Ngày ban hành: 05/07/1994
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/1994