Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |

Quyết định 5986/QĐ-UB-NC

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (114)
Quyết định số 706/QĐ-UB thành lập phòng xây dựng huyện Hốc Môn. Quyết định số 658/QĐ-UB thành lập phòng xây dựng huyện Thủ Đức. Quyết định số 612/QĐ-UB ban hành “bản quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các sở, ban, ngành của thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện”. Quyết định số 605/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Hốc Môn. Quyết định số 603/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Quyết định số 601/QĐ-UB về việc thành lập phòng thuỷ lợi huyện Nhà Bè. Quyết định số 598/QĐ-UB về việc thành lập phòng thuỷ lợi huyện Nhà Bè. Quyết định số 575/QĐ-UB về việc ban hành quy định “bản quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các sở, ban, ngành của thành phố và cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện”. Quyết định số 572/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Phú nhuận. Quyết định số 556/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Ba. Quyết định số 508/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. Quyết định số 507/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Quyết định số 506/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức. Quyết định số 505/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. Quyết định số 504/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. Quyết định số 503/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. Quyết định số 502/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Mười Một. Quyết định số 501/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Mười. Quyết định số 500/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Sáu. Quyết định số 499/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận 5. Quyết định số 498/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận 4. Quyết định số 497/QĐ-UB về việc thành lập ban cải tạo công thương nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận Một. Quyết định số 392B/QĐ-TC về việc thành lập tổ vật giá ở các quận (huyện). Quyết định số 343/QĐ-UB-TC thành lập ban pháp chế thay phòng pháp chế trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 218/QĐ-UB/TC về việc thành lập hội đồng quy hoạch tổng hợp thành phố hồ chí minh. Quyết định số 216/QĐ-UB/TC về việc thành lập phòng thống kê quận, huyện. Quyết định số 212/QĐ-UB ban hành bản quy định tạm thời về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ngành thương binh và xã hội thành phố. Quyết định số 08B/QĐ-UB thành lập Ty Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 58/QĐ-UB ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh tra của nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 56/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 6. Quyết định số 52/QĐ-UB về việc thành lập ban vận động chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 51/QĐ-UB thành lập hội đồng phân phối nhà thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 42B/QĐ-UB-TC về việc thành lập Phòng Vật tư Quận. Quyết định số 42A/QĐ-UB về việc thành lập phòng vật giá ở các quận (huyện). Quyết định số 41B/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3. Quyết định số 41A/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 1. Quyết định số 29/QĐ-UB về việc thành lập phòng xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. Quyết định số 28/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 10. Quyết định số 193/QĐ-UB thành lập ban phân phối vùng kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 190/QĐ-UB về tổ chức và hoạt động của Ban Thủy lợi ở các Huyện ngoại thành. Quyết định số 186/QĐ-UB ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chánh thành phố. Quyết định số 182/QĐ-UB về việc ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của ủy ban vật giá thành phố. Quyết định số 180/QĐ-UB về phân công trách nhiệm quản lý công nghiệp và tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp giữa Sở Công nghiệp - Phòng Công nghiệp quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường, xã thuộc thành phố. Quyết định số 178/QĐ-UB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ty lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 162/QĐ-UB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở thủy sản thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 157/QĐ-UB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức xây dựng. Quyết định số 153/QĐ-UB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở thủy lợi. Quyết định số 150/QĐ-UB về tổ chức hoạt động của ban sản xuất xã và ban sản xuất ấp. Quyết định số 140/QĐ-UB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của sở giao thông vận tải thành phố. Quyết định số 02/QĐ-UB thành lập Phòng Xây dựng trực thuộcỦy ban Nhân dân Huyện Bình Chánh. Quyết định số 281/QĐ-UB ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của sở tài chánh thành phố. Quyết định số 276/QĐ-UB về việc hợp nhất “sở quản lý nhà đất” và “sở quản lý công trình công cộng” thành sở quản lý nhà đất và công trình công cộng. Quyết định số 26/QĐ-UB chuyển Ban Nông thôn thành Ban cải tạo Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 245/QĐ-UB thành lập đoàn thanh tra về cải tạo thương nghiệp tư bản tư doanh. Quyết định số 233/QĐ-UB về việc ban hành “bản quy định về xét thưởng huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 230/QĐ-UB về việc ban hành “bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban giáo dục – nhà trẻ quận (huyện)”. Quyết định số 176/QĐ-UB ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban vật tư – thương nghiệp – đời sống quận (huyện). Quyết định số 175/QĐ-UB ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban y tế - thể dục thể thao quận (huyện). Quyết định số 172/QĐ-UB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của “ban khai hoang xây dựng kinh tế mới” thành phố Hồ Chí Minh và “ban khai hoang sản xuất” quận, huyện. Quyết định số 62/QĐ-UB về việc ban hành Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban xây dựng nhà đất công trình công cộng quận, huyện. Quyết định số 23/QĐ-UB thành lập Ban Điều phối định cư và cải tạo lao động thành phố. Quyết định số 16/QĐ-UB ban hành điều lệ tạm thời về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Đại biểu của Hội đồng nhân dân. Quyết định số 113/QĐ-UB thành lập phòng thuế công thương nghiệp nằm trong Ban Tài chánh – Giá cả Quận, Huyện. Quyết định số 08/QĐ-UB về việc ban hành “Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng”. Quyết định số 96B/QĐ-UB về việc ban hành “quy định về tổ chức và hoạt động của sở lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”. Quyết định số 78/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng GTVT trực thuộc UBND quận, huyện. Quyết định số 77/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng tổ chức chính quyền quận, huyện thuộc ủy ban nhân dân quận huyện. Quyết định số 53/QĐ-UB về việc ban hành “Bản quy định về phương hướng và nội dung phân công, phân cấp quản lý cho phường, xã”. Quyết định số 52/QĐ-UB về việc ban hành “Bản quy định về phân công, phân cấp quản lý cho ubnd quận, huyện”. Quyết định số 33/QĐ-UB về việc ban hành “Bản quy định về tổ chức và hoạt động của ban phân vùng kinh tế thành phố”. Quyết định số 123/QĐ-UB về việc thành lập “Tiểu ban chỉ đạo quy hoạch công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp” trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 118/QĐ-UB thành lập Hội đồng xét duyệt xử lý hành chính. Quyết định số 100/QĐ-UB về việc chuyển Tổ Công nghiệp thuộc Ban Công nghiệp – Giao thông vận tải Quận, Huyện thành Phòng CN-TTCN trực thuộc UBND Quận, Huyện. Quyết định số 23/QĐ-UB về việc tổ chức hoạt động của Phòng Thương nghiệp quận, huyện. Quyết định số 15/QĐ-UB về việc sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 05/QĐ-UB thành lập Ban giáo dục lao động công nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 151/QĐ-UB về việc thành lập chi cục đi ều động lao động và dân cư trực thuộc sở lao động thành phố. Quyết định số 96/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 3. Quyết định số 67/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Phòng giá ngoại thương thuộc Ủy ban Vật giá thành phố. Quyết định số 66/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Quận Tân Bình. Quyết định số 65/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 4. Quyết định số 49A/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Quận Phú Nhuận. Quyết định số 48/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 5. Quyết định số 46/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 1. Quyết định số 45/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 10. Quyết định số 44/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 11. Quyết định số 37/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 6. Quyết định số 33/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Quận Bình Thạnh. Quyết định số 27/QĐ-UB về việc kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý ngành lương thực thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 26/QĐ-UB về việc tổ chức và hoạt động Sở Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 24/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Quận 8. Quyết định số 22/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá huyện Thủ Đức. Quyết định số 206/QĐ-UB về việc thành lập phòng vật giá Quận Gò Vấp. Quyết định số 204/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Huyện Bình Chánh. Quyết định số 188A/QĐ-UB về việc tách Sở Quản lý Nhà đất và CTCC thành hai Sở: Sở Nhà đất và Sở Công trình Đô thị. Quyết định số 180/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Huyện Củ Chi. Quyết định số 174/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Huyện Hóc Môn. Quyết định số 167/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Huyện Duyên Hải. Quyết định số 157/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Vật giá Huyện Nhà Bè. Quyết định số 12/QĐ-UB về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của phòng (tổ) vật giá Quận, Huyện. Quyết định số 106/QĐ-UB về việc giao nhiệm vụ cho Ban Giáo dục chuyên nghiệp quản lý toàn bộ công tác dạy nghề trên toàn địa bàn thành phố. Quyết định số 435/QĐ-UB về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công nghiệp – TTCN trực thuộc UBND quận. Quyết định số 373/QĐ-UB về việc thành lập Phòng Giao thông vận tải Quận Gò Vấp. Quyết định số 321/QĐ-UB về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp - Thủy lợi huyện”. Quyết định số 11/QĐ-UB về việc thành lập Sở Kinh tế đối ngoại Trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. Quyết định số 06/QĐ-STP-TC về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thuỷ sản - công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải. Quyết định số 216/QĐ-UB về việc ban hành “Bản Quy định chung về cải tiến thủ tục hành chánh”. Quyết định số 195/QĐ-UB về việc ban hành điều lệ (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh. Quyết định số 2252/QĐ-UB về việc kiện toàn tổ chức cơ quan Trọng tài kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 1059/QĐ-UB về việc thành lập các Đội kiểm tra thị trường thành phố nằm trên địa bàn quận huyện. Quyết định số 299/QĐ-UB về việc đổi tên và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý đất đai. Quyết định số 1259/QĐ-UB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban hợp tác và đầu tư thành phố. Quyết định số 318/QĐ-UB-VX về việc kiện toàn tổ chức Ban Việt kiều Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 2526/QĐ-UB-CN về việc đổi tên Ban Quản lý đất đai thành Sở Địa chính thành phố Hồ Chí Minh.
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)