Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 122/2002/QĐ-UB

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 01/11/2002
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 16/11/2002
Số, ký hiệu: 122/2002/QĐ-UB Ngày hết hiệu lực: 16/09/2006
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân thành phố.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 6319/QĐ-UB-NC
 • Ngày ban hành: 21/11/1998
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/1998
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 21/06/1994
 • Ngày ban hành: 05/07/1994
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/1994

Luật khiếu nại tố cáo

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 09/1998/QH10
 • Ngày ban hành: 02/12/1998
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị định về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2001/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2001
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 133/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/09/2006
 • Ngày có hiệu lực: 16/09/2006