Tài nguyên - Môi trường

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
06-03-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép quản lý chất thải nguy hại. 16/03/2012
29-02-2012 Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố năm 2012. 10/03/2012
25-02-2012 Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Kế hoạch theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 – 2015. 06/03/2012
31-01-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chuyển đổi mô hình tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Hết hiệu lực một phần từ 17/02/2012
14-05-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2015. 24/05/2011
14-05-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015. 24/05/2011
14-04-2011 Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải, tiết kiệm và chống thất thoát nước sạch trên địa bàn thành phố. 24/04/2011
24-12-2010 Quyết định số 90/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 12/07/2016
24-12-2010 Quyết định số 88/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 03/01/2011
21-12-2010 Quyết định số 84/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 15/03/2014