Quyết định 44/2018/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 14/11/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 24/11/2018
Số, ký hiệu: 44/2018/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Công báo: Số 90 - năm 2018

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 38/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/04/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 155/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: