Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 17/05/2019
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/06/2019
Số, ký hiệu: 12/2019/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 31/10/2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Công báo: Số 42 - năm 2019

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về Tổ chức và hoạt động của Lực lượng làm dịch vụ thu gom rác Dân Lập trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5424/1998/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 15/10/1998
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/1998

Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 130/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003
Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 38/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/04/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 130/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/10/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 155/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/11/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: