Quyết định 38/2018/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 22/10/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/11/2018
Số, ký hiệu: 38/2018/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ phí;Tài nguyên - Môi trường
Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Công báo: Số 88 - năm 2018

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 38/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/04/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 149/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 56/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/04/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Thuế giá trị gia tăng
 • Ngày ban hành: 03/06/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Phí và lệ phí năm 2015
 • Ngày ban hành: 25/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: