Quyết định 31/2017/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 31/07/2017
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 10/08/2017
Số, ký hiệu: 31/2017/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 30/11/2018
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017 - 2020.
Lĩnh vực: Nông nghiệp - Nông thôn;Tài nguyên - Môi trường
Người ký: Lê Thanh Liêm
Công báo: Số 91 + 92 - năm 2017

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 55/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 62/2004/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 16/04/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 18/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 03/03/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 50/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/09/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 09/2015/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 03/03/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 205/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/12/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về bãi bỏ Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 46/2018/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/11/2018
 • Ngày có hiệu lực: 30/11/2018