Quyết định 40/2016/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 10/10/2016
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần Ngày hiệu lực: 20/10/2016
Số, ký hiệu: 40/2016/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Người ký: Lê Văn Khoa
Công báo: Số 139 - năm 2016

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 177/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 47/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/05/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/04/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 231/2009/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/12/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT
 • Ngày ban hành: 30/03/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 18/2010/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 04/10/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 25/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/02/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 18/2014/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 22/04/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 41/2014/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 24/07/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 162/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 26/2015/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 14/07/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 05/2016/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 10/06/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Giá
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản sửa đổi/ bổ sung/ đính chính

Quyết định về việc đính chính văn bản.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1925/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 24/04/2017