Quyết định 40/2016/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (15)

Số: 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013

Số: 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016

Số: 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/04/2008

Số: 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009

Số: 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/03/2010

Số: 18/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010

Số: 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014

Số: 18/2014/TT-BTNMT ngày 22/04/2014

Số: 41/2014/TT-BTNMT ngày 24/07/2014

Số: 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014

Số: 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/07/2015

Số: 05/2016/TT-BNV ngày 10/06/2016

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Giá ngày 20/06/2012

Số: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 ngày 23/06/2014

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (1)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)