Tài nguyên - Môi trường

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
08-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/ NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 18/12/2010
08-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thu phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 20/12/2013
05-10-2010 Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện. Hết hiệu lực từ 15/09/2017
04-10-2010 Chỉ thị số 21/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường bảo vệ môi trường nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015. Hết hiệu lực từ 31/12/2015
28-08-2010 Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện, xã - phường - thị trấn trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước. 07/09/2010
07-05-2010 Chỉ thị số 12/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 23/04/2015
11-03-2010 Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 21/03/2010
24-12-2009 Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 01/03/2010
03-11-2009 Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009 - 2015. 13/11/2009
23-07-2007 Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Hết hiệu lực từ 01/01/2017