Quyết định 48/2018/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 15/12/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 25/12/2018
Số, ký hiệu: 48/2018/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy định về việc phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hệ thống quan trắc tự động của các nguồn thải lớn trên địa bàn thành phố.
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Công báo: Số 03 - năm 2019

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 155/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/11/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 38/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/04/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 18/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 80/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: