Tài nguyên - Môi trường

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
06-05-2014 Chỉ thị số 08/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 16/05/2014
22-04-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/01/2018
11-03-2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 21/03/2014
20-12-2013 Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 19/10/2018
10-12-2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho cơ quan thu phí, lệ phí về giao dịch bảo đảm thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Mỉnh. Hết hiệu lực từ 01/01/2018
05-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường. 15/12/2012
21-08-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố. Hết hiệu lực từ 21/07/2016
06-07-2012 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2012. Hết hiệu lực từ 05/07/2013
29-05-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 12. 05/06/2012
16-04-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 03/01/2015