Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 10/07/2017
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/08/2017
Số, ký hiệu: 28/2017/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 08/11/2018
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ phí;Tài nguyên - Môi trường
Người ký: Lê Văn Khoa
Công báo: Số 88 - năm 2017

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ
 • Số hiệu: 51/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/05/2014
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT
 • Ngày ban hành: 07/12/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Đất đai năm 2013
 • Ngày ban hành: 29/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên đia bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/2018/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/10/2018
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/2018