Tài nguyên - Môi trường

Lọc theo Cơ Quan Ban Hành:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
10-07-2007 Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 17/12/2012
05-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Hết hiệu lực từ 01/01/2017
22-05-2007 Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 01/11/2017
10-05-2007 Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định Quản lý dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn hầm cầu, bùn nạo vét hệ thống thoát nước và kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 20/05/2007
03-05-2007 Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định hạn chế và cấm khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 13/05/2007