Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 46 Ngày xuất bản: 31.12.2006

Mục lục

Trang

Hội đồng nhân dân Thành phố

07-12-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2005. 3
07-12-2006 Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2007. 24
12-12-2006 Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại Trạm Y tế phường - xã, thị trấn. 42
12-12-2006 Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND về giám sát việc chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố. 44
12-12-2006 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND về bổ sung Quỹ đặt, đổi tên đường của thành phố. 46
12-12-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh thời gian, mức chi tập huấn và bổ sung một số chế độ cho Huấn luyện viên, Vận động viên Ngành Thể dục Thể thao. 47
12-12-2006 Nghị quyết số 68/2006/NQ-HĐND về trợ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục công tác ở các xã, phường khó khăn trên địa bàn thành phố. 49
12-12-2006 Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2007. 51
12-12-2006 Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 53
12-12-2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2007. 55
12-12-2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2007. 56

Ủy ban nhân dân Thành phố

11-12-2006 Quyết định số 5731/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 62

Sở Tài nguyên và Môi trường

15-12-2006 Công văn số 12060/TNMT-TTĐK về việc sử dụng giấy chứng nhận của Luật Nhà ở để cấp cho các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có nhà ở còn tồn đọng. 71

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

12-12-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Thôn Hiệp. 75