Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |
Số 41 Ngày xuất bản: 15.11.2006

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

25-10-2006 Quyết định số 154/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. 3
26-10-2006 Quyết định số 155/2006/QĐ-UBND về thu hồi, chuyển giao quyền tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2 cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. 14
27-10-2006 Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND về thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. 17
27-10-2006 Quyết định số 157/2006/QĐ-UBND về điều chỉnh mức phụ cấp đối với khu phố, ấp. 30
27-10-2006 Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND về tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 32
06-11-2006 Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010. 37

Trung tâm Công báo thành phố

08-11-2006 Quyết định số 02/QĐĐC-CB đính chính phần Mục lục cuốn Công báo số 40 xuất bản ngày 31 tháng 10 năm 2006 41

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;Sở Tài Chính

30-10-2006 Hướng dẫn số 6266/LS-LĐTBXH-TC về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn (Theo Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH). 42

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

26-10-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 45

Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ

31-10-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Tư pháp. 57
31-10-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010. 59