Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |
Số 25 Ngày xuất bản: 15.08.2006

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

03-08-2006 Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND về thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện. 4
03-08-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 6
04-08-2006 Quyết định số 121/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. 9

Hội đồng nhân dân quận 5

18-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân 17
18-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân. 18
18-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 19
18-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách năm 2005. 26

Ủy ban nhân dân quận 5

25-07-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử quận 5. 29

Hội đồng nhân dân quận 10

21-07-2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 35
21-07-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân quận 10. 39
21-07-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân quận đối với ông Lê Trương Thanh Tú. 40
21-07-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận 10 nhiệm kỳ 2004 - 2009. 41

Ủy ban nhân dân quận 12

21-07-2006 Quyết định số 175/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy trình “một cửa” tại Ủy ban nhân dân phường. 42

Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ

24-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2006. 50
24-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND tổng quyết toán ngân sách năm 2005. 52
24-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006. 53
24-07-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về công nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX. 55
24-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về công nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX. 56

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

24-07-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 57