Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ Giúp việc của Tổ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Chương trình hành động “Vì một Cần Giờ xanh” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 | y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tham mưu, xây dựng Tượng đài Thống Nhất và Tượng đài Nam bộ Kháng chiến. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2517/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND |
Số 28 Ngày xuất bản: 31.08.2006

Mục lục

Trang

Ủy ban nhân dân Thành phố

03-08-2006 Quyết định số 3543/QĐ-UBND về điều chỉnh lộ giới đường Lũy Bán Bích (Hương lộ 14 cũ) đoạn từ đường Âu Cơ đến kênh Tân Hóa, quận Tân Phú. 3
07-08-2006 Quyết định số 3608/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp và mở rộng đường Mã Lò, quận Bình Tân. 5
10-08-2006 Quyết định số 3653/QĐ-UBND về thu hồi và giao khu đất Nghĩa trang Địa Tạng cho Ủy ban nhân dân quận Tân Phú để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế quận Tân Phú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú. 7
15-08-2006 Quyết định số 122/2006/QĐ-UBND về việc tiến hành 2 cuộc điều tra thống kê năm 2006 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 9

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

10-08-2006 Quyết định số 4156/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, đổi tên Trung tâm Văn hóa quận Bình Thạnh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Bình Thạnh. 21
10-08-2006 Quyết định số 4157/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Bình Thạnh. 23

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

10-08-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều lệ Hội Sinh vật cảnh huyện Bình Chánh. 47

Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn

25-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005. 55
25-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về việc thông qua đơn giá đất để tính bồi thường hỗ trợ đối với dự án “nâng cấp mở rộng Hương lộ 60, Hương lộ 70 và đường Nguyễn Thị Sóc”. 57
25-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 60