Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Quyết định 996/2002/QĐ-UB

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 26/02/2002
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 26/02/2002
Số, ký hiệu: 996/2002/QĐ-UB Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 5
Trích yếu: V/v ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của lực Iuơng thu gom rác dân Iập trên địa bàn quận
Lĩnh vực:
Người ký: Nguyễn Văn Thành
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Quyết định về Tổ chức và hoạt động của Lực lượng làm dịch vụ thu gom rác Dân Lập trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5424/1998/QĐ-UB-QLĐT
 • Ngày ban hành: 15/10/1998
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/1998

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 24/HD-GT-PC
 • Ngày ban hành: 31/03/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Bảo vệ Môi trường năm 1993
 • Ngày ban hành: 27/12/1993
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu
 • Số hiệu: 246/TT-QLĐT.5
 • Ngày ban hành: 21/01/2002
 • Ngày có hiệu lực: