Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4141/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4138/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống Công nghệ thông tin Bệnh viện Nhân Ái. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4137/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4136/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Cơ quan Đảng Ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Kho Trung tâm hành chính quận Tân Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4132/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến thủy nội địa Tắc Xuất - Cần Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp bờ bao kết hợp giao thông nông thôn rạch Ông Ngữ, Tổ 9, Khu phố 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo đường Thép Mới |

Quyết định 7378/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 19/11/2015
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 19/11/2015
Số, ký hiệu: 7378/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn
Trích yếu: Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.
Lĩnh vực:
Người ký: Lê Tuấn Tài
Công báo: Số 02 - năm 2016

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực

Chỉ thị Về việc tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên từ năm 1996 đến 2008

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2008/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 26/03/2008
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/2008

Chỉ thị Về phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2008/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 09/06/2008
 • Ngày có hiệu lực: 16/06/2008

Chỉ thị Về việc tiếp tục thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2008/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 07/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 14/07/2008

Chỉ thị tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Hóc Môn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2011/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 12/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 12/08/2011

Chỉ thị công tác nắm hiện trạng năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp chuẩn bị động viên công nghiệp năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2007/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 13/06/2007
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2007

Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nâng cao tham gia hội thao quốc phòng thành phố năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2007/CT-UBND
 • Ngày ban hành: 09/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 16/07/2007
 • Số hiệu: 24/QĐ-UB-1998-TH
 • Ngày ban hành: 07/02/1998
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 08/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/06/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 09/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/06/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 02/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 20/03/2013
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ

Nghị định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004
 • Ngày ban hành: 03/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: