Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Chỉ thị 06/2007/CT-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 09/07/2007
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 16/07/2007
Số, ký hiệu: 06/2007/CT-UBND Ngày hết hiệu lực: 22/04/2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn
Trích yếu: Về việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nâng cao tham gia hội thao quốc phòng thành phố năm 2007.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo: Số 47 - năm 2007

Văn bản liên quan

Văn bản công bố hết hiệu lực

Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 7378/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 19/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 19/11/2015

Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành năm 2017.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

  • Số hiệu: 86/QĐ-UBND
  • Ngày ban hành: 18/01/2017
  • Ngày có hiệu lực: 18/01/2017