Quyết định 40/2013/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 26/09/2013
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 06/10/2013
Số, ký hiệu: 40/2013/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy chế xét tặng Gỉai thưởng "Công nghệ thông tin - Truyền thông Thành phố Ho Chí Minh".
Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
Người ký: Lê Mạnh Hà
Công báo: Số 60 - năm 2013

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 128/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/10/2007
 • Ngày có hiệu lực: 08/11/2007
Văn bản căn cứ

Quyết định về thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 49/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 13/06/2008
 • Ngày có hiệu lực: 23/06/2008

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 97/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/12/2008
 • Ngày có hiệu lực: 09/01/2009

Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 58/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 07/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 17/09/2011

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: