Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 49/2008/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 13/06/2008
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 23/06/2008
Số, ký hiệu: 49/2008/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.
Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
Người ký:
Công báo: Số 50 - năm 2008

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về tổ chức lại "Quỹ Hỗ trợ phát triển nhân lực công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh" thành "Quỹ Hỗ trợ phát triển nhân lực Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh".

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1593/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/2011

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/06/2009
 • Ngày có hiệu lực: 06/07/2009

Quyết định về thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5346/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/11/2009
 • Ngày có hiệu lực: 24/11/2009

Quyết định ban hành Quy chế xét tặng Gỉai thưởng "Công nghệ thông tin - Truyền thông Thành phố Ho Chí Minh".

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 40/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 06/10/2013