Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 29/09/2009
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 06/10/2009
Số, ký hiệu: 15/2009/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực: 16/11/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Bình Tân
Trích yếu: Về ban hành Quy chế phối hợp giữa phòng Quản lý Đô thị, UBND 10 phường và các đơn vị trực thuộc UBND quân Bình Tân trong việc quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp, phát triển các công trình đưòng bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Quận.
Lĩnh vực:
Người ký: Huỳnh Văn Biết
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ
 • Số hiệu: 7416/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/06/2009
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ

Quyết định về phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông Công chánh cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 132/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 03/12/2002

Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông công chính giữa Sở Giao thông - Công chính và Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 131/2007/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 13/11/2007
 • Ngày có hiệu lực: 23/11/2007

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 186/2004/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/12/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 12/2009/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/02/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV
 • Ngày ban hành: 05/12/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 3795/UBNĐ-VX
 • Ngày ban hành: 27/06/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 569/QĐ-SGTCC
 • Ngày ban hành: 29/02/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 4748/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/04/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Xây dựng năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Giao thông đường bộ
 • Ngày ban hành: 13/11/2008
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu
 • Số hiệu: 297/TTr-QLĐT
 • Ngày ban hành: 03/09/2009
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2009 của U3y ban nhân dân quận về ban hành Quy chế phối hợp giữa phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân 10 phường và các đơn vị trực thuộc UBND quận Bình Tân trong việc quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp, phát tnển, các công trình đường bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Quận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2022/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/11/2022
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/2022