Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên “Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực Trung tâm” | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh |

Nghị định 93/2001/NĐ-CP

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị định Ngày ban hành: 12/12/2001
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 27/12/2001
Số, ký hiệu: 93/2001/NĐ-CP Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Trích yếu: Về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phần hạ tầng kỹ thuật).

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 406/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/2011

Quyết định về một số chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận - huyện thuộc thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 34/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 03/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 13/06/2011

Quyết định về mức trợ cấp cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách và phụ cấp đối với ấp, tổ nhân dân thuộc các xã xây dựng nông thôn mới.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1166/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 06/03/2012

Quyết định về nâng mức phụ cấp đối với khu phố - ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1165/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 06/03/2012

Quyết định về nâng mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2012

Quyết định về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và lực lượng phục vụ ngành thể dục thể thao thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 74/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/10/2009
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2009

Quyết định về chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 80/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 19/10/2009
 • Ngày có hiệu lực: 29/10/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 86/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/11/2009
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 3.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/12/2009
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2009

Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 35/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/05/2010
 • Ngày có hiệu lực: 07/06/2010

Quyết định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 59/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 31/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2010

Quyết định về phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định số lượng, bố trí các chức danh cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 60/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 31/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2010

Quyết định về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 61/2010/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 31/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2010

Quyết định về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5061/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 35/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 08/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 18/08/2012

Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên ngành thể dục thể thao thành phố trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 58/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 18/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 28/12/2012

Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên ngành thể dục thể thao thành phố trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 60/2012/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2012

Quyết định về điều chỉnh mức phụ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 30/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 27/08/2013

Quyết định về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 136/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2003

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung định mức sử dụng xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố và quận – huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 142/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/08/2005
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2005

Quyết định về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2002/TTg ngày 01/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 12/2002/BLĐTBXH-BTC ngày 12/7/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội -Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 279/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2003

Quyết định ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 217/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/09/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2004

Quyết định về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh Trưởng các đoàn thể ở phường - xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 71/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/05/2006
 • Ngày có hiệu lực: 26/05/2006

Quyết định về cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể Thao Nguyễn Thị Định, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 109/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2004

Quyết định về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 256/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 6, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 79/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2004

Quyết định về ban hành “71 biểu mẫu về thủ tục hành chánh trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 58/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/03/2004
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Thủ Đức, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 266/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 07/12/2004

Quyết định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 341/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2004

Quyết định về ban hành Quy định thủ tục, trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 236/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 14/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2004

Quyết định về ban hành Quy định thực hiện chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư sử dụng lao động là học viên và người sau cai nghiện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2005

Quyết định về thành lập Trung tâm dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 51/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/03/2004
 • Ngày có hiệu lực: 08/03/2004

Quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều 12 và Điều 15 của Quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/03/2005
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2005

Quyết định về thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 161/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 02/07/2004

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ Đạo Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 153/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2002

Quyết định về ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường giải quyết một số lĩnh vực trong đầu tư xây dựng thuộc ngành tài nguyên môi trường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 205/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 26/09/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 09/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 19/01/2005

Quyết định về việc ban hành quy định về lắp đặt mới, cải tạo và quản lý hệ thống đèn chiếu sáng dân lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 07/02/2003

Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 106/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2005

Quyết định về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối Tư pháp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 34/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/02/2005
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Bình Thạnh, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 331/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 29/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 08/01/2005

Quyết định về bổ sung, điều chỉnh một số chế độ, chính sách xã hội tại các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 178/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 29/09/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2005

Quyết định về giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng và ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng trong việc điều hành thực hiện đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB ngày 31 tháng 8 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 225/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/09/2004
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2004

Quyết định về ban hành Bảng giá biểu thu viện phí ngoài các danh mục quy định tại Thông tư Liên Bộ số 14/TT-LB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế-Tài chính- Lao động Thương binh và xã hội - Ban Vật giá Chính phủ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 34/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2002

Quyết định về phê duyệt bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Phú Nhuận, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 280/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2004

Quyết định về việc phân cấp và quy định trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất - kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2003

Quyết định về ban hành Quy định chính sách, chế độ đối với Đội viên tham gia công tác bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 251/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/12/2005
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2005

Quyết định về điều chỉnh định mức khoán chi phí quản lý hành chính cho các sở - ngành, quận - huyện, phường - xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 246/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/12/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2006

Quyết định về ban hành Phương án quy hoạch về hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và Qui định về hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/02/2005
 • Ngày có hiệu lực: 04/03/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 129/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/05/2004
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2004

Quyết định ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 166/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 17/09/2003

Quyết định về Quy định một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 99/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 13/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 13/06/2005

Quyết định ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 21/01/2003

Quyết định về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 35/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 13/03/2003

Quyết định về thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động làm việc tại những vùng khó khăn và tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 189/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 07/10/2003

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 12, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2005

Quyết định về cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Tiến trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 106/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 21/04/2004

Quyết định về ban hành quy định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 124/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/2002

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Hóc Môn, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 319/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 27/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/2005

Quyết định về tổ chức quản lý lại một số lĩnh vực sự nghiệp giao thông công chánh thành Khu Quản lý giao thông đô thị, trực thuộc Sở Giao thông công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2002

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Thu hồi và Khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 110/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2003

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 124/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 07/08/2003

Quyết định về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 135/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 21/11/2002

Quyết định về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 200/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 28/08/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 7, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 279/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2004

Quyết định về ủy quyền cấp phép Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 32/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/04/2002
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/2002

Quyết định v ề việc ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2003

Quyết định về sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp-thoát nước thành phố vào Khu Quản lý giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông Công chánh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 110/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2002

Quyết định về ban hành Quy định chính sách, chế độ đối với Trật tự viên tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 63/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/06/2002
 • Ngày có hiệu lực: 03/06/2002

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 181/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 21/08/2004

Quyết định về ban hành Quy chế xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 187/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2003

Quyết định về ban hành Kế hoạch “Quản lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh năm 2004-2005”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 103/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 19/04/2004

Quyết định về chế độ trợ cấp ưu đãi đối với cán bộ, công chức-viên chức tại các Ban Quản lý (hành chính Nhà nước đặc thù) thuộc ủy ban nhân dân thành phố; các tổ chức Quản lý dự án nhóm A, ODA và lĩnh vực công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 80/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004

Quyết định về chế độ tài chính đối với hoạt động sự nghiệp của Đài Truyền hình thành phố giai đoạn 2005-2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 252/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 30/12/2005
 • Ngày có hiệu lực: 09/01/2006

Quyết định về chế độ, chính sách khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường-xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 140/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/08/2005
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2005

Quyết định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 137/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/08/2005
 • Ngày có hiệu lực: 12/08/2005

Quyết định về phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 5, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 108/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 17/06/2005

Quyết định về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 93/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2005

Quyết định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và chế độ lương đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh chuyên trách ở phường-xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 339/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2005

Quyết định về sửa đổi, bổ sung quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và Bản quy định kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 188/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 28/07/2004

Quyết định về ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 138/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/05/2004
 • Ngày có hiệu lực: 02/06/2004

Quyết định về điều chỉnh mục 6.1, điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 99/2005/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/01/2006
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2006

Quyết định về thành lập Trung tâm Thông tin và Chưong trình Giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 165/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/09/2005
 • Ngày có hiệu lực: 09/09/2005

Quyết định về công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu dân cư tập trung.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 78/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 08/07/2002

Quyết định về thực hiện chính sách đối với đối tượng ở các Trung tâm xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 303/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2003

Quyết định về ban hành quy định một số chính sách ưu đãi trong đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 45/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/02/2004
 • Ngày có hiệu lực: 20/03/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 11, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 255/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2004

Quyết định về sửa đổi khoản 3, Điều 13 của quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 58/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2003

Quyết định về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức đội y tế dự phòng tuyến quận - huyện và trạm y tế phường - xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 81/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/05/2005
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2005

Quyết định về việc đổi tên và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Đăng ký Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 52/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/05/2002
 • Ngày có hiệu lực: 21/05/2002

Quyết định về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 97/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 12/06/2003

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 173/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 24/08/2004

Công văn về việc mức tiền đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão của công dân trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 432/UB-CNN
 • Ngày ban hành: 28/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 28/01/2003

Quyết định về thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ vay vốn đầu tư phát triển các dự án thuộc chương trình đánh bắt hải sản xa bờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 304/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 23/12/2003

Quyết định về cho phép đổi tên Trung tâm Giáo dục tổng hợp quận Tân Bình thành Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp quận Tân Bình.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 237/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/2003

Quyết định ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 105/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/09/2002
 • Ngày có hiệu lực: 09/10/2002

Quyết định về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 130/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2003

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa có tính chất “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Cần Giờ, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 19/01/2005

Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện, thủ tục và trình tự để các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phố được gia hạn hoặc xóa tên trong danh sách phải di dời.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44 /2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/03/2005
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 258/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2004

Quyết định về cho phép nâng cấp Trung tâm Dạy nghề quận Gò Vấp thành Trường Kỹ thuật Công nghệ Quang Trung trực thuộc ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 310/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2003

Quyết định về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 25/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/03/2002
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2002

Quyết định ban hành quy định tạm thời về định mức chi phí quy hoạch phát triển ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 65/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 28/04/2006
 • Ngày có hiệu lực: 08/05/2006

Quyết định về bổ sung thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 126/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 11/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/2002

Quyết định về công chứng, chứng thực bản sao giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 55/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/04/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2005

Quyết định về điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với đối tượng là trẻ em được nuôi dưỡng tại các Trung tâm xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 67/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/03/2004
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2004

Quyết định về thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 100/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2002

Quyết định về Quy định một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 99/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 13/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 13/06/2005

Quyết định về cho phép thành lập thí điểm Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà đất huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 285/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/12/2003
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2003

Quyết định về sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2002/QĐ-UB ngày 02 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 24/01/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 4, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 252/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2004

Quyết định về thẩm quyền xét duyệt phương án di dời-tái lập hệ thống các công trình thông tin liên lạc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 113/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/07/2005
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2005

Quyết định về ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư ở các dự án đầu tư có 100% vốn nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 119/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2004

Quyết định về việc phê duyệt đề án thực hiện chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp và vùng phụ cận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 80/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 08/07/2002

Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và bản quy định kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 143/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/08/2005
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2005

Quyết định ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 122/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/2002

Quyết định về ban hành Quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 199/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 18/08/2004
 • Ngày có hiệu lực: 12/09/2004

Quyết định về sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 115/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/07/2005
 • Ngày có hiệu lực: 07/07/2005

Quyết định về Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 67/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/05/2005
 • Ngày có hiệu lực: 04/05/2005

Quyết định về việc ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/01/2003
 • Ngày có hiệu lực: 21/01/2003

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 3, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 02/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 06/01/2005
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/2005

Quyết định về cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông Long Trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 107/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 21/04/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 2, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 270/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2004

Quyết định về việc ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2005 của thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 119/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 24/10/2002
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/2002

Quyết định về chế độ bồi dưỡng và tiền thưởng đối với Huấn luyện viên, Vận động viên, Trọng tài ngành Thể dục thể thao thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 02/02/2005
 • Ngày có hiệu lực: 02/02/2005

Quyết định về tăng cường công tác kiểm tra tiến độ và chất lượng xây dựng các công trình sử dụng vốn Nhà nước do thành phố quản lý.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 85/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 25/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 09/08/2002

Quyết định về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 31/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố và dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài triển khai trên địa bàn thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 238/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: 30/10/2004

Quyết định về ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 123/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 15/07/2005
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 5, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 265/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 07/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 07/12/2004

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 31/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2003

Quyết định về ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 216/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/09/2004
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2004

Quyết định ban hành Quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 109/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 20/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2005

Quyết định về ban hành Quy chế quản lý cư trú và lao động của người tạm trú có thời hạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 90/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/05/2005
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Bình Tân năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 126/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 22/07/2005
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2005

Quyết định về cho phép thành lập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp quận Bình Tân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 54/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/03/2004
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2004

Quyết định về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu công nghệ cao thành phố tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 121/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2002

Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6967/QĐ-UB-TM ngày 16/11/1999 và Quyết định số 4734/QĐ-UB-TM ngày 20/7/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành định mức sử dụng xe ôtô từ 15 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chánh sự nghiệp thành phố và quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 143/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/08/2003
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2003

Quyết định về việc ban hành “Một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận”.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 81/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 08/07/2002
 • Ngày có hiệu lực: 08/07/2002

Quyết định về sửa đổi, bổ sung bản "Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh" ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 90/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 04/05/2004

Quyết định về cấp bổ sung ngân sách năm 2004 cho huyện Nhà Bè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 224/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/09/2004
 • Ngày có hiệu lực: 23/09/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 8, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 244/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/10/2004
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2004

Quyết định về ban hành Quy chế xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 141/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/08/2005
 • Ngày có hiệu lực: 21/08/2005

Quyết định về xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 197/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 01/11/2005
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/2005

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Xúc tiến Thương mại, đầu tư và du lịch của thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 59/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/04/2005
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2005

Quyết định về phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 10, năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 103/2005/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 14/06/2005
 • Ngày có hiệu lực: 14/06/2005

Chỉ thị về triển khai thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP của Chính phủ phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 37/2001/CT-UB
 • Ngày ban hành: 25/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2001

Quyết định về sáp nhập Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng thành phố vào Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 168/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 10/09/2003
 • Ngày có hiệu lực: 10/09/2003

Quyết định về cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 108/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/04/2004
 • Ngày có hiệu lực: 21/04/2004

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Nhà Bè, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 340/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2004

Quyết định ban hành Quy định về việc ủy thác cho Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển thành phố huy động vốn và cho vay đối với các dự án của thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 263/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 30/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2004

Quyết định về sửa đổi, bổ sung bản “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 225/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 15/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2003

Quyết định ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/01/2006
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2006

Quyết định về phân cấp cho ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định số lượng và bố trí các chức danh cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách phường-xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 320/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/12/2004
 • Ngày có hiệu lực: 28/12/2004

Quyết định về ban hành quy chế tạm thời về phối hợp thực hiệnbảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 50/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 05/04/2006
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2006

Quyết định về phê duyệt quy hoạch ngành hàng, mặt hàng kinh doanh trên tuyến đường xa lộ Hà Nội thuộc địa bàn quận 2.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4254/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/10/2003
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/2003

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Phú Nhuận, giai đoạn 2004 - 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 254/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2004

Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 167/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/07/2004
 • Ngày có hiệu lực: 09/07/2004

Quyết định về cho phép thực hiện mở rộng khoán định biên và kinh phí hoạt động đối với phường - xã, thị trấn.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 157/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 23/08/2005
 • Ngày có hiệu lực: 23/08/2005

Quyết định về giải quyết thủ tục xây dựng cơ bản trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2841/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 28/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 28/07/2003

Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện, thủ tục và trình tự để các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phố được gia hạn hoặc xóa tên trong danh sách phải di dời.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/03/2005
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2005

Quyết định về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 128/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2002

Quyết định về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 96/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 12/06/2003
 • Ngày có hiệu lực: 27/06/2003

Quyết định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 155/2002/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 19/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 19/12/2003

Quyết định quy định về một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 68/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 04/05/2005
 • Ngày có hiệu lực: 04/05/2005

Quyết định về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Phú, giai đoạn 2004-2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 253/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 16/11/2004
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2004

Quyết định về ban hành Quy trình hình thành quỹ đất để đấu giá tạo nguồn thu Ngân sách thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 147/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 31/05/2004
 • Ngày có hiệu lực: 31/05/2004

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 71/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 09/05/2003
 • Ngày có hiệu lực: 09/05/2003

Quyết định về cho phép thành lập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp quận Tân Phú.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 09/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 03/02/2004
 • Ngày có hiệu lực: 03/02/2004

Quyết định về phân cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 144/2004/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 21/05/2004
 • Ngày có hiệu lực: 21/05/2004

Quyết định về cho phép Ủy ban nhân dân quận - huyện thành lập tổ chức chuyên trách về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 27/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 05/03/2003
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2003

Quyết định về quy định trình tự thủ tục và phân cấp thực hiện chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 162/2005/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 26/08/2005
 • Ngày có hiệu lực: 05/09/2005

Quyết định về việc phê duyệt đề cương Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 120/2003/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 17/07/2003
 • Ngày có hiệu lực: 17/07/2003

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý Nhà nước về đấu thầu.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 29/2002/CT-UB
 • Ngày ban hành: 31/12/2002
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2002

Quyết định về sửa đổi, bổ sung mục 3.1 khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 10 của Quy định kèm theo Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2006/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/01/2006
 • Ngày có hiệu lực: 04/02/2006

Công văn Về việc thành lập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận Bình Thạnh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1059/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2003

Công văn Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Ban Bồi thường giảỉ phóng mặt bằng Quận Bình Thạnh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1060/QĐ-UB
 • Ngày ban hành: 01/04/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2003

Quyết định về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 80/2008/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 11/11/2008
 • Ngày có hiệu lực: 21/11/2008

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 51/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 22/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/2013

Quyết định ban hành về Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 22/2017/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 18/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2017

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chế độ trợ cấp khuyến khích đối với người có trình độ đại học, trên đại học công tác tại phường, xã, thị trấn và trợ cấp trách nhiệm cho cán bộ hưu trí tham gia công tác giữ các chức danh Trưởng tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/2022/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 08/07/2022
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2022