Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Quyết định 1059/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 01/10/2013
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 01/10/2013
Số, ký hiệu: 1059/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
Trích yếu: Về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực.
Lĩnh vực:
Người ký: Đoàn Văn Sơn
Công báo: Số 62 - năm 2013

Văn bản liên quan

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực

Nghị quyết tổng quyết toán ngân sách năm 2005.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 24/07/2006
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2006

Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 43/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 24/07/2006
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2006

Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 24/07/2006
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2006

Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 45/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 24/07/2006
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2006

Nghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Tư pháp.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 48/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 31/10/2006
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2006

Nghị quyết về thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 49/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 31/10/2006
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2006

Nghị quyết về tình hình thực hiện ngân sách năm 2006 và dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 50/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2007

Nghị quyết về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 54/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 29/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2007

Nghị quyết về quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 - 2010

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 55/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 29/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2007

Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 56/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 29/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2007

Nghị quyết về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2006 và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2007

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 57/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 29/12/2006
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2007

Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 02/08/2007

Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 02/08/2007

Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ đến năm 2020.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 02/08/2007

Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng cơ bản năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/07/2007
 • Ngày có hiệu lực: 02/08/2007

Nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 10/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2008

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006 - 2010) và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cần Giờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 11/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2008

Nghị quyết về thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 12/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2008

Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2008

Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2008

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 15/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/12/2007
 • Ngày có hiệu lực: 02/01/2008

Nghị quyết về thông qua danh mục đăng ký các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn thu ngân sách vượt dự toán.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/03/2008
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2008

Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách năm 2007.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 17/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2008

Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 08/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 17/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2008

Quyết định về ban hành Quy định về định mức sử dụng, giá nước cho các nhóm đối tượng sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Cần Giờ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 27/03/2009
 • Ngày có hiệu lực: 03/04/2009

Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 06/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 17/07/2008
 • Ngày có hiệu lực: 24/07/2008
 • Số hiệu: 26/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 14/05/1991
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 45/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 17/08/1991
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 57/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 01/11/1991
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 11/02/1992
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 16/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/05/1992
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 36/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 14/08/1992
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 05/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 01/02/1993
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 18/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/05/1993
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 19/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/05/1993
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 31/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 16/08/1993
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 12/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 06/05/1994
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 21/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 22/07/1994
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 40/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 21/12/1994
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 41/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 15/12/1994
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 21/07/1995
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 29/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 21/07/1995
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 02/02/1996
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 02/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 09/02/1996
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 06/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/08/1996
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 07/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/08/1996
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/1997/NQ-HĐ-K.VII
 • Ngày ban hành: 30/01/1997
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 02/1997/NQ-HĐ-K.VII
 • Ngày ban hành: 31/01/1997
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/1997/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 23/08/1997
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/1997/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 23/08/1997
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 05/1997/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 23/08/1997
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 02/1998/NQ-HĐVII
 • Ngày ban hành: 09/03/1998
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/1998/NQ-HĐVII
 • Ngày ban hành: 09/03/1998
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/1998/NQ-HĐ
 • Ngày ban hành: 27/07/1998
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 05/1998/NQ-HĐ
 • Ngày ban hành: 27/07/1998
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/1999/NQ.K7
 • Ngày ban hành: 04/02/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 02/1999/NQ.K7
 • Ngày ban hành: 04/02/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/1999/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 15/12/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/1999/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 15/12/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 05/1999/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 15/12/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 06/1999/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 15/12/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 07/1999/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 15/12/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 32/NQ-HĐ.
 • Ngày ban hành: 05/08/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 33/1999/NQ.K7
 • Ngày ban hành: 05/08/1999
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2000/NQ-HĐ
 • Ngày ban hành: 15/02/2000
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 02/2000/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 31/07/2000
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/2000/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 31/07/2000
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/2000/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 31/07/2000
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2001/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 17/01/2001
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 02/2001/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/01/2001
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/2001/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/01/2001
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/2001/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 19/01/2001
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 05/2001/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/08/2001
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 06/2001/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/08/2001
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 07/2001/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/08/2001
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 08/2001/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 07/08/2001
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2002/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/02/2002
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/2002/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 31/07/2002
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/2002/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 31/07/2002
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2003/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 29/01/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 02/2003/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 29/01/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/2003/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 05/08/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/2003/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 05/08/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 06/2003/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 05/08/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 07/2003/NQ-HĐNĐ
 • Ngày ban hành: 12/12/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 08/2003/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 12/12/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 09/2003/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 12/12/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2004/NQ-HĐNĐ
 • Ngày ban hành: 25/05/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 02/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/05/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/05/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/05/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 05/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/05/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 06/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/05/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 07/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/05/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 08/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/05/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 10/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/05/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 12/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/05/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 13/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 25/05/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 14/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 12/08/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 15/2004/NQ-HĐNĐ
 • Ngày ban hành: 12/08/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 16/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 12/08/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 17/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 12/08/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 18/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 23/12/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 19/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 23/12/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 20/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 23/12/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 21/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 23/12/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 22/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 23/12/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 23/2004/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 23/12/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 24/2005/NQLT
 • Ngày ban hành: 17/06/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 25/2005/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 28/07/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 26/2005/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 28/07/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 27/2005/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 28/07/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 28/2005/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 28/07/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 29/2005/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 28/07/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 30/2005/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 28/07/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 31/2005/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 28/07/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 32/2005/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 16/12/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 33/2005/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 16/12/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 34/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/01/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 35/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/01/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 36/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/01/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 37/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 22/03/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 38/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 22/03/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 39/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 22/03/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 40/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 22/03/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 46/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 31/10/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 47/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 31/10/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 51/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 29/12/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 52/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 29/12/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 53/2006/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 29/12/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 01/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 22/05/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 02/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 22/05/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 22/05/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 22/05/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 09/2007/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/12/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 02/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/03/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/2008/NQ-HĐNĐ
 • Ngày ban hành: 18/03/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/03/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 05/2008/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 18/03/2008
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ

Nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 26/2008/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2008
 • Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 725/2009/UBTVQH12
 • Ngày ban hành: 16/01/2009
 • Ngày có hiệu lực: 23/01/2009

Nghị định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 16/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: