Thành lập Hội Luật gia huyện Củ Chi | Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nãm 2019 ðối với Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về ban hành Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2019 - 2020) | Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 và Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục Thể thao Nguyễn Du thành Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 | Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2019” | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cấp thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 | Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND về hành lập Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 |

Nghị quyết 33/2013/NQ-HĐND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị quyết Ngày ban hành: 10/12/2013
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 20/12/2013
Số, ký hiệu: 33/2013/NQ-HĐND Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT- BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài.
Lĩnh vực: Y tế;Thuế - Phí - Lệ phí
Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Công báo: Số 03 - năm 2014

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 43/2006/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/04/2006
 • Ngày có hiệu lực:

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 85/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/10/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 04/2012/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/02/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1223/QĐ-BYT
 • Ngày ban hành: 18/04/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1904/1998/QĐ-BYT
 • Ngày ban hành: 10/08/1998
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 2590/2004/QĐ-BYT
 • Ngày ban hành: 30/07/2004
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 355/QĐ-BYT
 • Ngày ban hành: 09/02/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 508/QĐ-BYT
 • Ngày ban hành: 20/02/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 2210/BYT-KH-TC
 • Ngày ban hành: 16/04/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 1513/BHXH-CSYT
 • Ngày ban hành: 20/04/2012
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Bảo hiểm Y tế
 • Ngày ban hành: 14/11/2008
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Khám bệnh, chữa bệnh
 • Ngày ban hành: 23/11/2009
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu
 • Số hiệu: 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 26/01/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 4070/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/08/2011
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản công bố bãi bỏ

Nghị quyết về việc bãi bỏ văn bản.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 123/2016/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 09/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 17/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2014