Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị quyết Ngày ban hành: 13/07/2013
Tình trạng hiệu lực: Đã hết hiệu lực Ngày hiệu lực: 23/07/2013
Số, ký hiệu: 12/2013/NQ-HĐND Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về thực hỉện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 5 2010 của Chính phủ "Quy định về miễn, gỉảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015"
Lĩnh vực:
Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Công báo: Số 34 - năm 2013

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 35/2009/QH12
 • Ngày ban hành: 19/06/2009
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 05/2005/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2005
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/07/2011
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Giáo dục
 • Ngày ban hành: 14/06/2005
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu
 • Số hiệu: 49/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/05/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 239/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/02/2010
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 3371/TTr-UBND
 • Ngày ban hành: 04/07/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 408/BC-HĐND
 • Ngày ban hành: 06/07/2013
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản công bố bãi bỏ

Nghị quyết về việc bãi bỏ văn bản.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 123/2016/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 09/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản căn cứ văn bản này

Nghị quyết về chủ trương tạm thời áp dụng các quy định của Nghị quyết số 12/2013/NQ- HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ cho năm học 2015 - 2016.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 07/2015/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành: 26/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/09/2015

Quyết định về tạm thời áp dụng các quy định của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ cho năm học 2015 - 2016" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4639/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 16/09/2015