Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị quyết Ngày ban hành: 13/07/2013
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 23/07/2013
Số, ký hiệu: 08/2013/NQ-HĐND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Về ban hành chính sách khuyến khích hỏa táng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Công báo: Số 34 - năm 2013

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định về xây dựng - quản lý và sử dụng nghĩa trang.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 35/2008/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/03/2008
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2008

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 13/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/02/2010
 • Ngày có hiệu lực: 13/04/2010

Nghị định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 67/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/04/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 2530/TTr-UBND
 • Ngày ban hành: 29/05/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 407/BC-HĐND
 • Ngày ban hành: 06/07/2013
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 14/2015/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/03/2015