Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 19/5, Quận 7 là trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”. |

Nghị định 64/2007/NĐ-CP

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Nghị định Ngày ban hành: 10/04/2007
Tình trạng hiệu lực: Chưa hiệu lực Ngày hiệu lực:
Số, ký hiệu: 64/2007/NĐ-CP Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Trích yếu: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Lĩnh vực:
Người ký:
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ văn bản này

Quyết định ban hành Quy chế về sử dụng thư điện tử công vụ.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 24/06/2013

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin về quy trình, thủ tục, biểu mẫu liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngòai tại thành phố Hồ Chí Minh và quản lý, công bố cập nhật thông tin trên Hệ thống Quy định điện tử thành phố.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 32/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 25/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 07/06/2011

Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 41/2011/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 27/06/2011

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 68/2009/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/09/2009
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2009

Quyết định ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 44/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2013

Quyết định ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức quận Bình Tân.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 04/2013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 28/11/2013

Quyết định ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Quận 6.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 21/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/01/2014

Quyết định ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức quận 5.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 10/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 17/02/2014

Quyết định ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức huyện Nhà Bè.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2014

Quyết định về phê duyệt "Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý ngành tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020".

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 1869/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 17/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 17/04/2014

Quyết định về phê duyệt "Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020".

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 3845/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 08/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2014

Quyết định về phê duyệt "Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý hạ tầng bưu chính, viễn thông tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2016".

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 5126/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 18/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 18/10/2014

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 42/2014/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 06/12/2014

Quyết định về phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020".

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2260/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 09/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 09/05/2016

Quyết định phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2016 - 2020".

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 2929/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 06/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 06/06/2016

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng tại thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4556/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/08/2017
 • Ngày có hiệu lực: 24/08/2017

Quyết định Ban hành Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 03/2018/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/01/2018
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2018

Quyết định về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệt thống tổng đài khấn cấp liên thông 113 - 114 - 115 và phòng chống thiên tai phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Mỉnh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 4013/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 24/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống giám sát hình ảnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 01/2022/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 12/01/2022
 • Ngày có hiệu lực: 22/01/2022

Quyết định về ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 05/2024/QĐ-UBND
 • Ngày ban hành: 16/02/2024
 • Ngày có hiệu lực: 26/02/2024