Số 39 + 40 Ngày xuất bản: 01.02.2020

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

10-12-2019 Quyết định số 5223/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân quận, huyện. 2