Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Danh mục văn bản công bố hết hiệu lực (0)
Danh mục văn bản công bố bãi bỏ (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản bị thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản căn cứ văn bản này (0)
Văn bản căn cứ (9)
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Số: 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013

Số: 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016

Số: 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/03/2017

Số: 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/04/2017

Số: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Số: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ngày 22/06/2015

Số: Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006

Số: Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)