Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

Các thuộc tính:

Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 24/01/2018
Tình trạng hiệu lực: Đang hiệu lực Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Số, ký hiệu: 03/2018/QĐ-UBND Ngày hết hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Trích yếu: Ban hành Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
Người ký: Nguyễn Thành Phong
Công báo:

Văn bản liên quan

Văn bản căn cứ

Nghị định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [ Sơ đồ ]

 • Số hiệu: 64/2007/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/04/2007
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 72/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/07/2013
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 85/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 05/2017/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 16/03/2017
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: 03/2017/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 24/04/2017
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật Công nghệ thông tin
 • Ngày ban hành: 29/06/2006
 • Ngày có hiệu lực:
 • Số hiệu: Luật An toàn thông tin mạng
 • Ngày ban hành: 19/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: