Số 67 + 68 Ngày xuất bản: 01.03.2020

Mục lục

Trang

Phần văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố

16-01-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 3
17-01-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện. 12
20-01-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. 23
20-01-2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. 25

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

17-01-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. 27

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

17-01-2020 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020. 29
30-01-2020 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra tại thành phố. 33
31-01-2020 Quyết định số 318/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019. 37

Ủy ban nhân dân quận 6

13-01-2020 Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2019. 60

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

14-01-2020 Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019. 64