Quyết định 44/2013/QĐ-UBND

Văn bản căn cứ (7)
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân luật viên chức.

Số: 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012

Số: Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008

Số: Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006

Số: Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28/12/2000

Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ (0)
Văn bản thay thế/ bãi bỏ/ hủy bỏ/ đình chỉ một phần (0)
Văn bản công bố văn bản này hết hiệu lực (0)
Văn bản công bố bãi bỏ văn bản này (0)
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung (0)