Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4261/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 32 thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4259/QĐ-UBND về việc phê duyệt 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch, | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4258/QĐ-UBND về việc phê duyệt 17 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4322/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4237/QĐ-UBND về việc xếp lại hạng II đối với Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4200/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Điều phối của Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các hoạt động điều phối vùng Đông Nam Bộ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4173/QĐ-UBND về phân công Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4172/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác theo dõi tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4164/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ thoát nước thải và xử lý nước thải tại Khu Công nghệ cao | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4146/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Trưng bày mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ |

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
31-05-1978 Quyết định số 874/QĐ-UB về việc quy định tạm thời quản lý thống nhất bảo vệ động vật, thực vật rừng. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
29-05-1978 Quyết định số 872/QĐ-UB về việc tập trung các loại xe hiệu zin 130, zin 157, và gmc 2-3 cầu phục vụ công tác bảo vệ biên giới. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
29-05-1978 Quyết định số 871/QĐ-UB về việc chấm dứt buôn bán tư nhân trên 3 ngành hàng: vật tư, vải sợi, điện máy. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
24-05-1978 Chỉ thị số 26/CT-UB về việc tiến hành quy hoạch tổ chức lại sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
24-05-1978 Chỉ thị số 25/CT-UB về việc thanh lý, thanh toán tài sản của các nhà tư sản thương nghiệp chuyển đi sản xuất. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
23-05-1978 Quyết định số 828/QĐ-UB về việc ban hành quy định tạm thời về nghĩa vụ lao động của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
19-05-1978 Quyết định số 92/QĐ-UB về việc thành lập hội đồng giám định vật tư, thiết bị đã kiểm kê trưng mua. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
17-05-1978 Chỉ thị số 23/CT-UB về việc khắc phục tình trạng tùy tiện và buông lỏng quản lý kỹ thuật, tăng cường một bước công tác này trong giai đoạn trước mắt, góp phần đưa công tác quản lý kinh tế - tài chánh của thành phố Hồ Chí Minh vào nền nếp. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
13-05-1978 Quyết định số 654/QĐ-UB về khu vực đậu các loại xe chuyên chở hành khách, hàng hóa và tàu thuyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
08-05-1978 Chỉ thị số 20/CT-UB về chính sách xử lý đối với nhà cửa của tư sản thương nghiệp chuyển sang sản xuất (lưu hành đến ủy ban nhân dân phường, xã). Hết hiệu lực từ 11/11/1998