Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lọc theo Lĩnh Vực
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
04-11-1981 Quyết định số 252/QĐ-UB về việc ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Nhà Văn hoá và Câu Lạc bộ trong thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 14/12/1998
29-10-1981 Quyết định số 246/QĐ-UB về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực tiếp quản lý các rạp chiếu bóng. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
28-10-1981 Quyết định số 244/QĐ-UB ban hành “Bản quy định tạm thời về phân công, phân cấp quản lý nhà cửa tại thành phố Hồ Chí Minh”. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
24-10-1981 Quyết định số 242/QĐ-UB về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 14/05/1992
16-10-1981 Thông báo số 206/TB-UB về việc huy động đóng góp của các công ty xí nghiệp trên địa bàn thành phố để xây dựng quỹ phúc lợi chung cho thành phố. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
26-09-1981 Quyết định số 193/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Liên hiệp Hợp tác xã ngành thêu trực thuộc Liên hiệp HTX Tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp thành phố. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
17-09-1981 Thông tư số 28/TT-UB hướng dẫn thi hành Chỉ thị 17/CT-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về việc vận động cơ quan Nhà nước, cơ quan hành chánh các cấp, các xí nghiệp, các cơ sở sản xuất và nhân dân tiết kiệm điện và bảo vệ nguồn điện lực. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
04-09-1981 Chỉ thị số 42/CT-UB về giá bán hàng hoá nhập khẩu và quản lý các sản phẩm công nghiệp làm từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. Hết hiệu lực từ 21/08/1998
31-08-1981 Thông cáo số 05/TC-UB về việc giải quyết các việc tranh chấp về ruộng đất ở thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 11/11/1998
28-08-1981 Quyết định số 172/QĐ-UB về việc ban hành một số quy định giữ xe 2 bánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực từ 21/08/1998